Bùi Thị Tiếp


Giao diện đăng nhập của nhân viên quản lýtải về 1.71 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao diện đăng nhập của nhân viên quản lý

Hình 42. Giao diện đăng nhập hệ thống  • Tên giao diện: giao diện đăng nhập của nhân viên quản lý

  • Người sử dụng: Nhân viên quản lý

  • Các thao tác: nhập tài khoản và mật khẩu rồi ấn Login

  • Kết quả: nếu đăng nhập thành công thì chương trình sẽ vào giao diện quản lý. Nếu đăng nhập không thành công thì giao diện chương trình không thay đổi.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương