Bùi Thị Tiếptải về 1.71 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao diện quản xe khách

Hình 47. Giao diện quản lý xe khách  • Tên giao diện: giao diện quản lý xe khách

  • Người sử dụng: nhân viên quản lý

  • Thao tác: chọn một trong các chức năng thêm mới xe khách, sửa thông tin xe khách, xóa xe khách

  • Kết quả: với các lựa chọn cụ thể mà chương trình vào các giao diện cụ thể để thực hiệ được các chức năng mong muốn.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương