BÀi phát biểu của thứ trưỞNG, phó chủ nhiệm sơn phưỚc hoantải về 26.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích26.92 Kb.
BÀI PHÁT BIỂU

CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM SƠN PHƯỚC HOAN

Tại Diễn đàn “Triển khai các Mục tiêu phát triển DTTS trong các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020”
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2015

Kính thưa:

- Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- Bà Pratibha Mehta - Điều phối viên Liên Hợp quốc tại Việt Nam

- Bà Cait Moran - Đại sứ Ai Len tại Việt Nam

Thưa các quý vị đại biểu!

Thay mặt Ủy ban Dân tộc, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp đến tòan thể quý vị đại biểu tham dự Diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số hôm nay. Trân trọng cảm ơn Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Cơ quan liên hợp quốc tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác phát triển AiLen những năm qua đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong việc tổ chức các diễn đàn để thảo luận từng chủ đề ưu tiên, quan trọng đối với mỗi vấn đề phát triển của đồng bào DTTS. Tôi cũng xin cảm ơn các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển, các địa phương đã dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và thúc đẩy sự phát triển của vùng dân tộc thiểu số và miền núi; từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng miền trong cả nước.

Như Quý vị đã biết, tháng 9 năm 2000, Việt Nam, cùng với 189 quốc gia trên thế giới đã ký tuyên bố phát triển TNK, thể hiện cam kết của mình trong việc tham gia hợp tác toàn cầu về xóa đói giảm nghèo, phát triển và bảo vệ môi trường, cụ thể hóa bằng việc thực hiện 8 Mục tiêu phát triển TNK, được các quốc gia cùng cam kết thực hiện và hoàn thành vào năm 2015.

Kể từ khi ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện những cam kết trên. Trong 15 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tập trung ưu tiên thực hiện những mục tiêu TNK và thực tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội. Tại Hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp quốc họp cuối tháng 9 năm 2015 vừa qua, Việt Nam được đánh giá là quốc gia điển hình trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, với hầu hết các mục tiêu được hoàn thành trước thời hạn năm 2015.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu trên bình diện quốc gia, nhưng khi xem xét cụ thể về chất lượng hoàn thành các Mục tiêu TNK đối với các địa bàn và các dân tộc, cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức để có thể hoàn thành các Mục tiêu TNK đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả đạt được của một số mục tiêu TNK đối với các dân tộc thiểu số đang còn cách xa so với mặt bằng chung của cả nước. Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu liên quan đến: Xóa bỏ tình trng nghèo cùng cc và thiếu đói; ph cp giáo dc tiu hc; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Nâng cao sức khỏe bà mẹ; vệ sinh môi trường... còn có khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa các vùng có nhiều đồng bào DTTS sinh sống so với các vùng đồng bằng, đô thị. Cụ thể, theo số liệu tính toán năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo DTTS cao hơn gấp 4 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em DTTS dưới 5 tuổi; tỷ suất chết mẹ người DTTS trong 100.000 ca đẻ sống còn cao hơn gấp 1,5 lần so với trung bình quốc gia; khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như điện, nước sạch, vệ sinh ở vùng đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế. Nếu không có nỗ lực vượt bậc chúng ta sẽ không thể đạt được các mục tiêu TNK cho các vùng đồng bào DTTS và miền núi trong tương lai.

Xuất phát từ thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Quyết định được ban hành đã thể chế hóa các mục tiêu phấn đấu, tạo cơ chế theo dõi, đánh giá và tăng hiệu quả phối hợp tốt hơn các nguồn lực thực hiện các chương trình và chiến lược quốc gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia sau năm 2015 và Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2012-2020 cũng như triển khai nhanh, hiệu quả hơn Chiến lược Công tác Dân tộc giai đoạn 2011 - 2020. Với Quyết định này, một lần nữa thể hiện sự quyết tâm cao độ cũng như cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện thành công các mục tiêu Thiên niên kỷ và mở ra một mức độ kỳ vọng mới và quan trọng là sự cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau.Kính thưa các quý vị đại biểu

Với trách nhiệm được giao là cơ quan thường trực có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc đang khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, sẽ phối hợp thúc đẩy các Bộ, ngành liên quan, các địa phương nhanh chóng thực hiện: Thể chế hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của quốc gia và từng bộ, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ làm cơ sở hướng tới một số Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số sau năm 2015; Xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát một cách hiệu lực, hiệu quả và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan

Chúng tôi xác định sẽ có nhiều thách thức, khó khăn vướng mắc khi triển khai cụ thể hóa các mục tiêu phát triển dân tộc thiểu số vào thực tiễn. Công việc này đòi hỏi có sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành của toàn xã hội. Ngoài ra cũng cần có sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Do vậy, trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ, trách nhiệm và có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức để thực hiện có hiệu quả Quyết định này.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ, sự chủ động, có trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Liên hiệp quốc, các đối tác phát triển và cộng đồng quốc tế, những chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trong Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào các dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới.Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, cho phép tôi trân trọng cảm ơn Cơ quan Phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam, Đại sứ Quán Ai Len, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành, các địa phương liên quan đã, đang và sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần vào sự nghiệp phát triển toàn diện cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn! Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu!

Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp ./.
: content -> dam -> vietnam -> docs -> Article
docs -> ĐIỀu khoản tham chiếU (tor)
docs -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư viê việt nam chưƠng trình phát triển liên hợp quốC
docs -> ĐIỀu khoản tham chiếU (tor) Tuyển tư vấn cá nhân trong nước xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác pctn năm 2015
docs -> VƯỜn quốc gia bidoup núi bà thông báo mời nhà thầu tư VẤn cá nhâN
Article -> PHÁt biểu củA Ông danh úT, phó chủ TỊch hđdt của quốc hội tại Diễn đàn: “Triển khai các Mục tiêu phát triển dân tộc thiểu số trong kế hoạch phát triển kt-xh giai đoạn 2016 2020”
docs -> HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu 6/2014: Mở rộng và nâng cấp cơ sở dữ liệu cho các khu vực ô nhiễm tồn lưu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương