Bài kiểm tra số 3- khối 10- thpt hồng quang m đề chẵn ôn: Hóa học- thời gian: 15 phúttải về 6.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích6.23 Kb.


Bài kiểm tra số 3- khối 10- thpt hồng quang

M
Đề chẵn
ôn: Hóa học- Thời gian: 15 phút.

1.Xác định số oxi hóa các nguyên tố trong các chất và ion sau: (2 điểm)

K2Cr2O7; SiO2; S4; HSO4-; NH4+ ; H2O2; ZnH2

2. Cân bằng phản ứng oxi hóa- khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: (8 điểm)

a) KNO2 + HClO3 KNO3 + HCl

b) Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + N2O + H2O

c) M + H2SO4 đặc M2(SO4)n + SO2 + H2O

d) S + KOH K2S + K2SO3

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương