BÀi kiểm tra đỊnh kỳ cuối học kỳ II năm họC 2016-2017- môN: tiếng anh chưƠng trình 2 tiếT/TUẦN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phúttải về 0.95 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  1. What’s the matter with her?

a b c1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương