BÀi kiểm tra đỊnh kỳ cuối học kỳ II năm họC 2016-2017- môN: tiếng anh chưƠng trình 2 tiếT/TUẦN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phút



tải về 0.95 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  1. What would you like to eat?


a b c

  1. Which place would you like to visit, the museum or the pagoda?


a b c




1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương