Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệUtải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Tên chương trình 
Mô tả chức năng 
mysqld
MySQL server 
mysql
Công cụ khách giúp thực thi tương tác các câu lệnh SQL 
mysqladmin
Trợ giúp các tác vụ quản trị khác nhau (hiện thị trạng thái, tắt 
server,..).
mysqldump
Lưu nội dung của CSDL MySQL ra ngoài 
mysqlimport
Nhập dữ liệu vào bảng từ file 
mysqlshow
Hiển thị thông tin về CSDL, bảng, cột 
myisamchk
Kiểm tra sự toàn vẹn của các file bảng MyISAM và sửa chữa 
mysqlcheck
Thực hiện tác vụ bảo trì bảng 
3. Kết nối tới MySQL server 
Trước hết đảm bảo rằng MySQL Server đã được bật sau quá trình cài đặt trên.
Một cách khác có thể khởi động MySQL Server trực tiếp thông qua câu lệnh sau từ giao 
diên dòng lệnh command line. 
basedir\mysqld.exe --console 
Trong đó basedir là thư mục chứa chương trình mysqld.exe 


10 
Minh họa trên cho thấy tiến trình MySQL server đã chạy và chờ kết nối tới tại cổng có 
số hiệu 3306. 
Chương trình khách khi kết nối tới MySQL server sử dụng một số tham số như trong 
bảng dưới, hai cách sử dụng là tương đương nhau. 
-u  
--user=username
Xác định người dùng đăng nhập 
MySQL. 
-p
--password
Hỏi mật khẩu ngay sau khi lệnh bắt 
đầu 
-p
--password=xxx
Mật khẩu được truyền trực tiếp. Khác 
với các lựa chọn khác, không có
khoảng cách sau –p. Sẽ thuận tiện 
hơn nhưng giảm an toàn (nên tránh) 
-h hostname
--host=hostname
Xác định tên hoặc địa chỉ IP của máy 
tính (giá trị ngầm định là chính máy 
tính localhost)
-P port 
--port=port 
Xác định cổng làm việc của MySQL 
server 


11 
Ví dụ: Hai cách đăng nhập vào hệ thống MySQL server sử dụng chương trình khách 
mysql.exe 
Cách 1: Gõ lệnh sau từ cửa sổ lệnh 
basedir\mysql.exe –u user_name –p your_password 
Cách 2: Gõ lệnh sau từ cửa sổ lệnh
shell> basedir\mysql.exe --user=user_name --
password=your_password 
Trong đó basedir là thư mục chứa chương trình mysqld.exe 
Ngầm định ban đầu hệ quản trị CSDL có một tài khoản quản trị username là root và mật 
khẩu để trống. 
* Bên cạnh sử dụng chương trình khách mysql.exe để kết nối làm việc với mysql server, 
bạn có thể sử dụng chương trình khách khác như mysql workbench, php myadmin..Sau 
khi kết nối thành công tới MySQL Server như hình trên, ta có thể thao tác với CSDL, Ví 
dụ: mysql> show databases;
Ngắt kết nối tới MySQL server sử dụng: 
mysql> exit;


12 

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương