Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệUtải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Bài thực hành số 1 
Cài đặt hệ quản trị CSDL và quản lý CSDL 
Nội dung chính 
- Cài đặt MySQL server, thiết lập cổng làm việc, tạo tài khoản quản lý; kết nối với 
MySQL server. 
- Cấu trúc thư mục của MySQL, ý nghĩa của từng thư mục. 
- Làm quen với thao tác tạo cơ sở dữ liệu. 
1. Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL Server 
MySQL Server có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như 
Linux, Windows, Mac, FreeBSD, Unix. MySQL Server được 
cài đặt từ bản cài đặt hoặc được cài đặt bằng bản được biên 
dịch từ mã nguồn mở. MySQL Server có thể tải về từ địa chỉ 
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/. Phần tiếp theo minh 
họa quá trình cài đặt trên hệ điều hành MS Windows. 
Cài đặt trên hệ điều hành MS Windows 
Sau khi thực hiện trình cài đặt trên Window, quá trình cài đặt MySQL Server bắt đầu qua 
các bước sau: 
Bước 1: Lựa chọn kiểu server 
Chúng ta có thể lựa chọn 1 trong 3 kiểu server sau: 
 Developer Machine: Lựa chọn này thích hợp khi cài đặt làm máy phát triển. Với cấu 
hình này, MySQL sẽ sử dụng số lượng bộ nhớ tối thiểu. 
 Server Machine: Lựa chọn này thích hợp với máy tính chạy một số ứng dụng server 
như web/application server. MySQL sẽ sử dụng bộ nhớ trung bình trong cấu hình này.  Dedicated MySQL Server Machine: Thích hợp cho máy tính chủ yếu làm server cơ 
sở dữ liệu (Database Server). Trong cấu hình này, MySQL sẽ sử dụng tối đa số lượng 
bộ nhớ của hệ thống.
Bước 2: Cấu hình số lượng kết nối đồng thời  Decision Support: thích hợp với ứng dụng không yêu cầu số lượng kết nối đồng thời 
cao 
 OLTP: thích hợp với ứng dụng yêu cầu số lượng kết nối đồng thời cao, như 
webserver có tải lớn. 
 Manual Setting: cho phép người sử dụng tự thiết lập số kết nối đồng thời. 
Bước 3: Xác định cổng làm việc của MySQL Server 
 Với việc lựa chọn TCP/IP cho phép các máy kết nối theo giao thức TCP/IP; 
ngược lại, chỉ cho phép các kết nối cục bộ. Khi đã lựa chọn TCP/IP, chúng ta phải 
xác định Port Number: số hiệu cổng làm việc của MySQL server. Cổng ngầm 
định MySQL là 3306. 
Enable Strict Mode: nếu tùy chọn này được sử dụng, sẽ không cho phép đưa các 
giá trị không hợp lệ vào bảng dữ liệu: ví dụ dữ liệu NULL vào cột NOT NULL. 
Bước 4: Lựa chọn hệ mã ký tự sử dụng khi lưu trữ  Standard Character Set: ngầm định sử dụng tập chữ latin (ANSI) 
 Best Support for Multilingualism: Với lựa chọn này, Unicode UTF8 được ngầm 
định sử dụng (thích hợp với Việt Nam). 
 Manual Selected Default Character Set/Collation: cho phép lựa chọn hệ kí tự cụ 
thể khác trong hộp Character set. 

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương