Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệUtải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Lời nói đầu 
Hiện nay có rất nhiều phần mềm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ 
(Relational DBMS) khác nhau, nhưng rất may mắn là các hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sử 
dụng chung một ngôn ngữ được gọi là SQL (Structured Query Language- Ngôn ngữ truy 
vấn có cấu trúc). Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay đều cơ bản hỗ trợ chuẩn ANSI 
2003 SQL. 
Có thể nói ngôn ngữ SQL là một yếu tố đóng góp cho sự thành công của cơ sở dữ liệu 
quan hệ. Đây là ngôn ngữ mức cao nên người dùng chỉ cần viết lệnh thực hiện để đạt kết 
quả của truy vấn, phần tính toán và tối ưu hóa câu lệnh được hệ quản trị đảm nhận. 
SQL bao gồm ba phần chính: 
 
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data manipulation language - DML): được sử dụng để 
lưu trữ, sửa đổi và truy xuất dữ liệu từ CSDL. Có những thành phần tiêu chuẩn 
dùng để thêm, cập nhật và xóa dữ liệu delete data. 
 
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data definition language - DDL): được sử dụng để 
định nghĩa cấu trúc của dữ liệu. Các câu lệnh này dùng để định nghĩa cấu trúc 
của cơ sở dữ liệu, bao gồm định nghĩa các hàng, các cột, các bảng dữ liệu, các chỉ 
số và một số thuộc tính khác liên quan đến cơ sở dữ liệu 
 
Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data control language - DCL): được sử dụng để 
quản lý truy cập tới dữ liệu của người dùng. 
Nội dung các bài thực hành sẽ tập trung chủ yếu vào hai phần ngôn ngữ là DML và 
DDL và sử dụng DBMS mã nguồn mở MySQL server 5.5 làm công cụ thực hành. Nội 
dung trong các bài giảng chủ yếu là các thao tác, câu lệnh truy vấn, khai thác dữ liệu 
minh họa phần lý thuyết của môn học mà không nhằm tới việc sử dụng hay khai thác 
toàn bộ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. 
Bài giảng “Thực hành cơ sở dữ liệu” gồm 10 bài thực hành; mỗi bài đều có 2 phần, 
phần thứ nhất: giới thiệu tóm tắt các khái niệm hoặc các câu lệnh cần thiết của bài giảng, 
phần thứ 2 là các bài tập thực hành sinh viên cần thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp 
của giáo viên hoặc tự thực hiện như các bài tập để củng cố nội dung của bài giảng. Các yêu cầu trong suốt các bài thực hành được thao tác trên một Cơ sở dữ liệu mẫu. 
Các câu lệnh, ví dụ được thực hiện thống nhất trên MySQL 5.5. 
tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương