Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU


Bài thực hành số 3 ............................................................................................................................................... 26tải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Bài thực hành số 3 ............................................................................................................................................... 26
Truy vấn cơ bản (phần 1) ..................................................................................................................................... 26
1.
Cài đặt cở sở dữ liệu mẫu .............................................................................................................................. 26
2.
Thực hiện truy vấn với câu lệnh SELECT ......................................................................................................... 27
3.
Mệnh đề WHERE ............................................................................................................................................ 30
4.
Kết nối các điều kiện với toán tử AND và OR ................................................................................................. 31
5.
IS NULL: m các giá trị không xác định .......................................................................................................... 32
6.
Từ khoá DISTINCT ........................................................................................................................................... 33
7.
Giới hạn số lượng kết quả với LIMIT .............................................................................................................. 34

Bài tập thực hành: ......................................................................................................................................... 36
Bài thực hành số 4 ............................................................................................................................................... 37
Truy vấn cơ bản (phần 2) ..................................................................................................................................... 37
1.
Toán tử IN ...................................................................................................................................................... 37
2.
Toán tử BETWEEN .......................................................................................................................................... 38
3.
Toán tử LIKE ................................................................................................................................................... 40
4.
Thuộc tính suy diễn (Derived Attribute) ......................................................................................................... 44
5.
Sắp xếp kết quả với ORDER BY ....................................................................................................................... 45
6.
Kết hợp các kết quả với toán tử UNION ......................................................................................................... 47Bài tập thực hành: ......................................................................................................................................... 51

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương