Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháp


ngƣợc ở loa tai. Dựa trên cơ sở đ1o, tác giả đã xây dựng thánh công phƣơng pháp châm ở loatải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

ngƣợc ở loa tai. Dựa trên cơ sở đ1o, tác giả đã xây dựng thánh công phƣơng pháp châm ở loa 
tai và sử dụng loa tai vào chẩn đóan.
Việc quan sát những vùng nhìn thấy có sự thay đổi khác biệt : sờ thấy nóng lạnh bất 
thƣờng hoặc ấn  thấy kết thành đám cứng nhắc  hay mềm nhão  cũng là phƣơng tiện để nền y học 
cổ truyền phƣơng Đông tìm ra cấu tạo của hệ thống Kinh lạc và xây dựng học thuết Kinh lạc (Viện 
Đông Y CHÂM CỨU HỌC II).
Cơ sở vật lý-sinh vật của sự biến đổi điện trở vùng da cùng huyệt: Các tác giả Nhật Bản 
TACHINO và ISHIKAWA đã quan sát và giải thích hiện tƣợng biến đổi điện trở của Da vùng Huyệt 
trong trƣờng hợp bệnh lý nhƣ sau:

Khi nội tạng có bệnh, những kích thích bất thƣờng từ nội tạng đi vào tủy sống, rồi phản 
chiếu ra vùng da cùng tiết đoạn. Ngoài những phản xạ phức tạp (cảm giác mạnh, gân cơ co rút, bài 
tiết thất thƣờng, chuyển hóa, trở ngại….)Nó còn gây ra những phản ứng của động mạch nhỏ ở hạ bì, 
những động mạch nhỏ co lại, máu chảy không đều, da ở vùng động mạch chi phối xuất hiện tƣợng 
giống nhƣ thiếu máu, gây nên sự tiết dịch thành những điểm tròn rõ rệt, đƣờng kính không quá -1mm.

Hiện tƣợng trên gọi là ―Điểm phản xạ Da‖. Đại bộ phận các ―Điểm phản xạ Da‖ chỉ thấy 
đƣợc qua kính hiển vi, đôi khi nhìn thấy bằng mắt thƣờng dƣới dạng BAN NHỎ.

NhỮng biến đổi về tổ chức học trên kéo theo những biến đổi về diện Sinh học. Biểu hiện 
bằng sự giảm điện trở và tăng điện dung. Sự biến đổi này phụ thuộc vào mức độ thấm xuất của các 
động mạch nhỏ dƣới Da (Viện Đông Y – CHÂM CỨU HỌC II) 
2. Theo “DIỆN CHẨN”
Qua những luận thuyết trên, ta sẽ hiểu đƣợc cáh chẩn đoán bằng DIỆN CHẨN LÀ CÓ CƠ 
SỞ KHOA HỌC CỦA NÓ.Tuy nhiên cũng giống nhƣ Nhĩ Chẩn, DIỆN CHẨN có điểm khác và độc đáo 
là căn cứ vào Đồ hình là những VÙNG PHẢN CHIẾU (còn gọi là HÌNH CHIẾU) của cơ thể lên trên 
mặt đƣợc hệ thống hóa, ta có thể chẩn đoán đƣợc bệnh mốt cách nhanh chóng và chính xác, tiện lợi 
hơn thay vì phải khám cục bộ nơi đau nhƣ Thể châm. Các dấu hiệu chẩn đoán cũng phong phú, đa 


dạng hơn nhƣ không chỉ có cảm giác không đau ở tại 1 điểm (Bất thống điểm) hoặc không chỉ lƣu tâm 
đến Nốt ban mà còn để ý đến mụn ruồi, vết sẹo, nếp nhăn, lỗ chân lông nở to, tai máu,….làm tiêu 
chuẩn định bệnh.
Tuy nhiên cùng cùng một nguyên tắc nhƣ ở các phƣơng pháp vừa trình bay ở trên, tất cả 
cùng có ý nghĩa trong chẩn đoán. 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương