Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháp


Bài 3: Cơ sở Khoa học của Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp (DC - ĐKLP)tải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

Bài 3: Cơ sở Khoa học của Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp (DC - ĐKLP) 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
 
Cho đến nay, không ít ngƣời đã gặt hái hoặc chứng kiến những kết quả gần nhƣ kỳ diệu của ―DC - 
ĐKLP‖ trong một số trƣờng hợp chẩn đoán và điều trị. 
Trƣớc những kết quả đó, nhiều ngƣời không khỏi thắc mắc: ―Tại sao tác động trên mặt mà lại hết 
bệnh dƣới chân? Tại sao lại có kết quả quá nhanh chóng hầu nhƣ khó tin nếu không chứng kiến tận 
mắt? Tại sao nhìn mặt mà biết trong thận có sạn..‖ 
Để giải đáp phần nào những thắc mắc đó, chúng tôi sẽ trình bày những luận thuyết mới trên Thế giới 
trong lĩnh vực CHÂM CỨU, từ đó, chúng ta sẽ hiểu đƣợc phần nào kết quả mà Diện Chẩn - Điều 
khiển liệu pháp đã làm đƣợc. Tuy nhiên đây chỉ là một phần của vấn đề. Ngoài ra bạn đọc còn phải 
tham khảo những giả thiết mà chúng tôi đã trình bày trong sách ―Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp‖ để 
tạm thời giải thích những bí mật của cơ thể chúng ta, đặc biệt trong lĩnh vực ―Diện Chẩn - Điều khiển 
liệu pháp‖. Mong các bạn đọc hiểu trên tinh thần đó vì cho đến nay chƣa ai có thể tự hào là nắm rõ 
đƣợc cơ sở khoa học, cơ chế của CHÂM CỨU là gì? Trong khi ―Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp‖ 
của chúng ta là một vấn đề còn mới mẽ, tuy rằng, thoạt nhìn qua nó giống nhƣ CHÂM CỨU. Thật ra, 
phương pháp của chúng ta không phải là môn CHÂM CỨU mà là một bộ môn khác mang nhiều màu 
sắc mới lạ. Thời kỳ đầu phạm vi tác động chỉ thể hiện trên vùng MẶT gồm Đồ hình , tuy nhiên kể từ 
năm 1988, DIỆN CHẨN đã phát triển lên Da đầu và từ năm 1989 đã triển khai ra toàn thân (cũng gồm 
nhiều ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU) làm cơ sở cho việc chẩn đoán và điều trị 
II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DIỆN CHẨN:
Nếu coi DIỆN CHẨN chỉ là NHÌN MẶT ĐOÁN BỆNH thì đây không phải là một vấn đề mới vì từ xƣa 
trong Kinh điển Đông Y đã có VỌNG CHẨN (chẩn đoán bệnh bằng cách nhìn). DIỆN CHẨN của 
chúng ta mặc dù cũng dựa trên nguyên tắc biểu hiện những hình thức khảo sát căn cứ vào nhiều yếu 
tố, đặc biệt trong đó có các dấu vết xuất hiện trên da, dƣới da. Trong phần dƣới đây, chúng tôi sẽ giới 
thiệu những vấn đề có liên quan đến việc SỜ, ẤN các điểm đau trên bề mặt cơ thể và nhìn các dấu 
vết trên da để đoán bệnh của Đông Y, Tây Y và cơ sở khoa học cảu vấn đề này xuyên qua các công 
trình nghiên cứu của các tác giả Nhật Bản. Thông qua các tƣ liệu này, bạn đọc sẽ hiểu đƣợc DIỆN 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương