Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháptải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

Ngọa tàm (Mí mắt dƣới) mà đoán biết đƣợc tình trạng con cái của ngƣời khác. Điều này đã giúp đỡ 
tôi rất nhiều trong việc tìm ra và xây dựng Đồ hình buồng trứng (noãn sào) trên mặt một cách nhanh 
chóng và chính xác. Đối với tôi, những điều kể trên vô cùng quý báu. Nó chính là Chất xám của quần 
chúng. Ông cha ta truyềnlại từ đời này sang đời khác mà tôi chỉ là người biết kế thừa và khai thác vận 
dụng được TÚI KHÔN MUÔN ĐỜI này để xây dựng được phương pháp DIỆN CHẨN (FACY) ngày 
nay có ích lợi cho nhiều ngƣời, cho nên tôi rất trân trọng và yêu mến TÖI KHÔN đó.
Sau này, tôi có nghiên cứu thêm về Tây Y thì đƣợc biết thêm nhiều điều rất hay, phù hợp với kinh 
nghiệm dân gian và tƣớng học. Thí dụ nhƣ: Hai quầng mắt thâm ở các phụ nữ có vấn đề ở buồng 
trứng, hai má đỏ ở bệnh nhân lao phổi, bệnh yếu sinh lý thƣờng gặp ở ngƣời bị viêm mũi dị 
ứng,….Nhà bác học nổi tiếng ngƣời Pháp, Alexis Carrel cũng giúp tôi rất nhiều khi ông viết trong tác 
phẩm của ông: ―L’homme, cet inconnu‖…và ―Chaque homme porte sur sa face la description de son 
corps et son âme‖. Phải chăng Đông Tây đã găp nhau ở chỗ này?‖
Những đềiu vừa kể trên đã gơi ý cho tôi suynghĩ nhiều về vai trò quan trọng của bộ mắt cũng nhƣ sự 
liên quan giữa bộ mặt và cơ thể con ngƣời. Rồi nhờ những kiến thức Đông Y.Châm cứu (trong đó 
phải kể đến công trình của các cụ Tuệ Tĩnh, Hải Thƣợng Lãn Ông, Nguyễn Đại Năng) và Tây y, tôi 
đƣợc biết một cách rõ ràng và khoa học hơn những mối liên hệ bộ mặt và cơ thể, nhƣng phải thật tình 
mà nói, chính nhờ Đồ hìnhbào thai lộn ngƣợc trên loa tai của Nhĩ châm mà tôi áp dụng lúc bấy giờ đã 
gợi ý cho tôi cố gắng tìm ra đồ hình tƣơng tự nhƣ thế ở trên mặt (Về điều này, tôi phải đặc biệt cảm 
ơn bác sỹ P.NOGIER)
Từ đó với niềm tin tƣởng và quyết tâm, cộng với môi trƣờng rất tốt cho việc nghiên cứu(nơi tôi đang 
làm việc lúc bấy giờ là Trung tâm cai nghiện Ma Túy ở Bình Triệu (Thủ Đức) nay gọi là Trƣờng Xây 
dựng lao động Thanh Niên mới, nơi thƣờng xuyên có hàng ngàn bệnh nhân nghiện ma túy với đủ loại 
bệnh tật) đã giúp tôi có dịp quan sát các dấu vết bất thƣờng trên gƣơng mặt của họ cũng nhƣ có điều 
kiện châm từng mũi kim trên các huyệt ở MẶT với từng bộ phận của cơ thể, đồng thời để xác minh 
cho các giả thiết của mình về sau này.
Với sự say mê, kiên trì và làm việc nghiêm túc qua thời gian dần dà tôi phát hiện ra những mối quan 
hệ giữa những điểm trên MẶT và các khu vực với toàn thân. Nhƣng có lẽ điều đặc biệt nói đến đây là 
tôi nghiên cứu khám phá ra những bí ẩn của BỘ MẮT theo hướng khác với các tác giả có những công 
trình tương tự trước đây (Nhĩ châm, Đầu châm, Thủ châm,Túc châm).


Ai cũng biết trong việc khám páh xây dựng và phát triển một phƣơng pháp phản xạ nhƣ kiểu Nhĩ 
châm hay Túc châm, vấn đề khó nhất là tìm ra huyệt một cáh chính xác và qua đó xác định vùng phản 
xạ một cách có hệ nhất quán (Unité). 
Nhƣ trên đã nói, tôi không xây dựng phƣơng pháp bằng những kinh nghiệm lần mò hoặc có tính cách 
ngẫu nhiên. Trái lại Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp (Facy) xây dựng theo một hướng đã định trước 
dựa trên một phương pháp luận đã có ngay từ bước đầu. Thật vậy, những nguyên tắc tìm ra huyệt 
hay Đồ hình một cách chính xác và mau chóng đã đƣợc tôi khám phá và xây dựng từ những câu nói 
giản đơn của cổ nhân, chủ yếu trong lĩnh vực Triết học, Văn học, Ngôn ngữ học Đông phƣơng và Việt 
Nam. Ví dụ nhƣ: thuyết BẤT THỐNG ĐIỂM (Théorie de POINT NON DOULOUREUX) đã được tôi 
dùng để tìm ra và xác định huyệt một cách vô cùng chính xác hơn cả máy dò huyệt hiện đại) là do tôi 
vận dụng khái thác câu “ Dương trung hữu Âm, ÂM trung hữu Dương” (trong Dƣơng có Âm, trong Âm 
có Dƣơng) trong Dịch kinh và Nội kinh. Từ câu này tôi suy luận ra nhƣ sau: ―Trong điểm(vùng)đau 
(Dƣơng) tất sẽ có điểm không đau (Âm)‖.

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương