Bài Đọc Chúa Nhật 14 Thường Niên, c bài đọc 1 Is 66,10-14c Bài trích sách ngôn sứ i-sai-atải về 41.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41.03 Kb.
#232
Bài Đọc Chúa Nhật 14 Thường Niên, C

Bài đọc 1 Is 66,10-14c
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
10 Đức Chúa phán thế này :
“Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,
hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,
11để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
12Vì Đức Chúa phán như sau :
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
13Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
14cNhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người
cho các tôi tớ biết.” Đó là Lời Chúa.

Bài đọc 2 Gl 6,14-18
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.
14 Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. 17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 18 Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men. Đó là Lời Chúa.


Tin Mừng Lc 10,1-12.17-20
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói : 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” 12 Thầy nói cho anh em hay : trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. ” 18 Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Đó là Lời Chúa.

Readings of the 14th Sunday of Ordinary Time, C

Reading 1 IS 66:10-14C


Thus says the LORD:
Rejoice with Jerusalem and be glad because of her,
all you who love her;
exult, exult with her,
all you who were mourning over her!
Oh, that you may suck fully
of the milk of her comfort,
that you may nurse with delight
at her abundant breasts!
For thus says the LORD:
Lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river,
and the wealth of the nations like an overflowing torrent.
As nurslings, you shall be carried in her arms,
and fondled in her lap;
as a mother comforts her child,
so will I comfort you;
in Jerusalem you shall find your comfort.
When you see this, your heart shall rejoice
and your bodies flourish like the grass;
the LORD’s power shall be known to his servants.

The Word of the Lord.

Responsorial Psalm PS 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20


R. (1) Let all the earth cry out to God with joy.
Shout joyfully to God, all the earth,
sing praise to the glory of his name;
proclaim his glorious praise.
Say to God, “How tremendous are your deeds!”
R. Let all the earth cry out to God with joy.
“Let all on earth worship and sing praise to you,
sing praise to your name!”
Come and see the works of God,
his tremendous deeds among the children of Adam.
R. Let all the earth cry out to God with joy.
He has changed the sea into dry land;
through the river they passed on foot;
therefore let us rejoice in him.
He rules by his might forever.
R. Let all the earth cry out to God with joy. 
Hear now, all you who fear God, while I declare
what he has done for me.
Blessed be God who refused me not
my prayer or his kindness!
R. Let all the earth cry out to God with joy.

Reading 2 GAL 6:14-18


Brothers and sisters:
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
through which the world has been crucified to me,
and I to the world. 

For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision,


but only a new creation. 
Peace and mercy be to all who follow this rule
and to the Israel of God.
From now on, let no one make troubles for me;
for I bear the marks of Jesus on my body.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit,
brothers and sisters. Amen.

The Word of the Lord.

Gospel LK 10:1-12, 17-20


At that time the Lord appointed seventy-two others whom he sent ahead of him in pairs
to every town and place he intended to visit. He said to them, “The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way;
behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this household.’
If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God is at hand for you.’ Whatever town you enter and they do not receive you, go out into the streets and say, ‘The dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you.’ Yet know this: the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town.” The seventy-two returned rejoicing, and said, “Lord, even the demons are subject to us because of your name.” Jesus said, “I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to ‘tread upon serpents’ and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven.” The Gospel of the Lord.

Lời Nguyện Giáo Dân, CN 14 Thường Niên

Chủ tế: Tin tưởng vào tình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành sau đây.

1. Nhân dịp giáo xứ kỷ niệm 22 năm thành lập giáo xứ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì muôn ơn lành Thiên Chúa đã ban cho và gìn giữ giáo xứ. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết sống tâm tình tri ân, cảm tạ, cùng nhau xây dựng giáo xứ và làm chứng nhân Tin Mừng yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ nhân ngày Độc Lập. Cho nước Mỹ được vững mạnh, quốc thái dân an, luôn biết tôn trọng, cổ võ, và bảo vệ tự do, công lý, hòa bình, và phẩm giá con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Chúng ta cầu nguyện cho những người dân tộc, để văn hóa cũng như sự hiện diện của họ được tôn trọng và bảo vệ. Cho việc rao truyền Tin Mừng ở Châu Mỹ La-tinh và Caribean được phục hồi với lòng hăng say, đầy nhiệt huyết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Chúng ta cầu nguyện cho cha mới Đa-minh Ngô Quốc Tuấn, cũng như các cha kỷ niệm ngày thụ phong linh mục. Xin cho các ngài luôn là những khí cụ thánh thiện và khôn ngoan của Thiên Chúa, để mở mang Giáo hội, đưa nhiều người đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi, đời sống thánh hiến, linh mục, cũng như đời sống giáo dân. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn để các em nhận ra, đáp lời mời gọi, chuẩn bị và trung thành trong ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi các em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.6. Trong giây phút thinh lặng chúng ta dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư, thầm kín, của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này xin Chúa nhận lời và ban cho chúng con theo như thánh ý của Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


tải về 41.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương