Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) I/ Mục đích, yêu cầutải về 13.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích13.21 Kb.
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012

Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)

I/ Mục đích, yêu cầu:

  • Học sinh biết gọi lại thủ tục trong cửa sổ lệnh.

  • Học sinh biết ghi lại các thủ tục thành một tệp.

  • Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc.

II/ Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

- Học sinh: Sách vở, bút, thước.

III/ Tiến trình lên lớp:

1. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Em hãy cho biết thủ tục là gì?


Câu hỏi: Trong Logo để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm như thế nào?
2. Bài mới: Thủ tục trong Logo (tiếp).

- GV: Giới thiệu cho HS cách thực hiện một thủ tục.

* Thực hiện một thủ tục trong Logo:

- Sau khi đã viết và ghi lại thủ tục trong bộ nhớ, em có thể thực hiện thủ tục này bằng cách gõ tên thủ tục trong ngăn gõ lệnh.

- Khi đó kết quả thực hiện thủ tục sẽ được hiện trên màn hình chính.

* Thực hành:

- GV: Hướng dẫn cho HS làm các bài thực hành T1, T2 của SGK.

- GV: Giới thiệu cho HS cách lưu thủ tục trong Logo.

* Lưu lại các thủ tục trong Logo:

Các bước thực hiện:

- Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.

- Chọn một tên thích hợp, gợi nhớ tới công việc hiện tại dùng làm tên tệp, phần mở rộng của tên tệp nên chọn là lgo, theo gợi ý của phần mềm MSG Logo.

- Gõ lệnh SAVE “Tênthủtục.lgo và nhấn phím Enter.

* Chú ý:

- Trong một bài học, em thường viết nhiều câu lệnh đơn lẻ và các thủ tục. Nhưng mỗi khi lưu tệp thì chỉ riêng các thủ tục được ghi lại.

- Các thủ tục trong tệp được sắp xếp lại theo vần chữ cái của tên thủ tục.

* Thực hành:

- GV: Hướng dẫn cho HS làm bài thực hành T4 của SGK.

- GV: Giới thiệu cho HS cách nạp một tệp để làm việc.

3. Củng cố

- Biết cách thực hiện một thủ tục trong logo

- Biết cách lưu một thủ tục trong logo

- Học bài- Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó.

- Trong Logo, để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm các bước sau:

+ Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.

+ Gõ lệnh edit “Tamgiac1 rồi nhấn phím Enter

- HS: Lắng nghe và ghi bài.


- HS: Tiến hành thực hành.
- HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Tiến hành thực hành.


- HS: Tiến hành thực hành.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương