Bài 20: chiến sự lan rộng ra cả NƯỚC. Cuộc kháNG chiến của nhân dân ta từ NĂM 1873 ĐẾn năM 1884. Nhà nguyễN ĐẦu hàNGtải về 25.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích25.29 Kb.
#12216
Bài 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN

CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:

- Âm mưu thôn tính toàn bộ Việt Nam của Pháp. Tình hình chiến sự ở Việt Nam từ năm 1873 - 1884.

- Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Băc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-1874.

- Nguyên nhân và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp.

2. Thái độ:

- Nâng cao lòng yêu nước, ý chí căm thù bọn cướp nước và tay sai bán nước.

- Hiểu được ý nghĩa của sự đoàn kết, muốn chiến thắng kẻ thù phải có sự đồng tâm hiệp lực từ trên xuống dưới, phải có một giai cấp lãnh đạo tiên tiến.

- Quý trọng và biết ơn những người đã hi sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.

3. Kĩ năng:

Rèn luyện khả năng nhận thức các sự kiện lịch sử, biết phân biệt các khái niệm: Chính nghĩa, phi nghĩa, chủ quan, khách quan, bản chất, hiện tượng, nguyên nhân, duyên cớ…

B. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:Lược đồ, tranh, ảnh giáo khoa về lịch Việt Nam cuối thế kỉ XIX.

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

2. Giới thiệu bài mới:

3. Dạy và học bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG GHI

* Hoạt động 1: Cá nhân

GV: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất có gì nổi bật?

HS: Sau khi mất Nam Kì, kinh tế ngày một tiêu điều, xã hội bất ổn, ngoại giao bế tắc

GV: Trước tình hình đất nước như thế, những quan lại sĩ phu yêu nước đã có thái độ như thế nào?

HS: Nhiều sĩ phu mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân nhưng không thành.

GV: Nhấn mạnh tư tưởng cài cách của Nguyễn Trường Tộ, cung cung cấp thêm cho HS.

* Hoạt động 2: Nhóm

GV: Chia lớp làm 2 nhóm thảo luận

N1: Pháp đã chuẩn bị gì trước khi đánh Bắc Kì lần thứ nhất?

N2: Diễn biến quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần I?

Sau 3/ thảo luận, gọi đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung sau đó GV chốt ý

* Hoạt động 3: Cả lớp

GV: Trước hành động xâm lược của Pháp triều đình và nhân dân Hà Nội đã có thái độ như thế nào?

HS: Nhiều quan lại và nhân dân kiên quyết chống Pháp

GV: Chiến thắng nào tiêu biểu cho tinh thần quyết chiến của nhân dân Hà Nội?

HS: Chiến Cầu Giấy lần I

GV: Triều đình Huế đã có thái độ ntn sau chiến thắng Cầu Giấy?

HS: Nhu nhược kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

GV: Nêu tóm lược nội dung của Hiệp ước. Sau Hiệp ước nhân dân và sĩ phu cả nước đã có thái độ như thế nào?

HS: Nhân dân bất bình và nổi dậy khắp nơi.I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất

- Sau khi mất Nam Kì, kinh tế ngày một tiêu điều, xã hội bất ổn, ngoại giao bế tắc
- Trước vận nguy của nước, nhiều sĩ phu mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân nhưng không thành

2. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873):

- Sau khi chiếm xong Nam Kì, Pháp chuẩn bị đưa quân ra Bắc Kì

- Lấy cớ giải quyết “vụ Đuy-uy” 20/11/1873, Pháp chiếm thành Hà Nội và đánh rộng ra các tỉnh

3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 -1874:

- Sau khi Pháp chiếm Hà Nội, nhân dân Bắc Kì vẫn tiếp tục đánh Pháp.

- Tiêu biểu là chiến thắng Cầu Giấy lần I (21/12/1873)

- Triều đình Huế lại kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất 1874.

- Nội dung: (Học SGK)

- Nhân dân bất bình trước Hiệp ước và nổi dậy khắp nơi.


3. Củng cố:

- Nắm được tình hình nước ta trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần I

- Hiểu được nguyên nhân, duyên cớ, diễn biến, kết quả Pháp đánh Bắc Kì lần I.

4. Hướng dẫn tự học:a. Bài vừa học: Như đã củng cố

b. Bài sắp học:

tải về 25.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương