Bhxh huyện mang thíT Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 9.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.02 Kb.
BHXH TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BHXH HUYỆN MANG THÍT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /CV.BHXH Mang Thít, ngày 19 tháng 03 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1111/QĐ-BHXH

Căn cứ vào Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ngày 25/10/2011 về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.


Căn cứ vào Quyết định 232/QĐ-BHXH của Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long, ngày 30/12/2011 về việc ban hành Quy địnhthủ tục, trình tự, thời gian giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT theo cơ chế một cửa liên thông tại BHXH tỉnh Vĩnh Long.
Bảo hiểm xã hội huện Mang Thít đi vào thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 có những thuận lợi và khó khăn như sau:
*Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, các cấp đã tạo điều kiện tham dự lớp tập huấn hướng dẫn mẫu biểu cho các đơn vị sử dụng lao động do BHXH tổ chức.

Được sự hỗ trợ tận tình về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng chức năng của BHXH tỉnh Vĩnh Long.

Sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn huyện.

*Khó khăn:

-Công tác cấp lại thẻ BHYT mẫu D01-TS chưa rõ ràng sẽ gặp khó khăn khi giải quyết cấp lại thẻ BHYT cho các trường hợp người đang nằm viện, người già, trẻ em, học sinh tiểu học do không có mục mối quam hệ của người cấp lại đổi thẻ thì những đối tượng này làm đơn đề nghị có đúng theo qui định hay không?


-Thủ tục cấp lại đổi thẻ BHYT của đối tượng thì cơ quan BHXH ký duyệt ở đâu trên đơn đề nghị? Nếu lãnh đạo không duyệt trên đơn cán bộ in thẻ có in được hay không?
-Hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện mẫu A03-TS nếu tham gia hết hộ có phụ lục kèm theo nhưng không có cột ghi mức giảm phí tham gia thì phải ghi ở đâu trên phụ lục.
-Hồ sơ cấp sổ BHXH trước đây cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem Quyết định, hợp đồng làm việc, khai sinh kèm theo để kiểm tra đối tượng tham gia khai đúng hay sai nếu như hiện tại đối tượng tham gia khai sau này có sai sót phần kê khai đó trách nhiệm do ai?
Trên đây là những thuận lợi khó khăn của BHXH huyện mang Thít trong quá trình thực hiện Quyết định 1111/QĐ-BHXH./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

-BHXH-VL

-Lưu VT.
: uploadfile -> congvan
uploadfile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
uploadfile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
uploadfile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
uploadfile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
uploadfile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
uploadfile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
congvan -> PHỊng thu đÓng góp I. Những kiến nghị cần xem xét để bổ sung, sửa đổi theo các vb quy định
congvan -> 1/ ast alt 2/ alcol trong máU
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương