Bch trung tâm gdtx tỉnh đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2014tải về 14.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích14.29 Kb.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮKBCH TRUNG TÂM GDTX TỈNH

*** Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2014

KH – 02/ĐTN


KẾ HOẠCH

NGOẠI KHÓA “AEC THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI”
I. MỤC ĐÍCH

 • Giáo dục học viên nhận biết được tác động tích cực; tiêu cực; cơ hội và thách thức đối với người lao động Việt Nam khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

 • Học viên biết được các ngành mà người lao động được tự do luân chuyển trong ASEAN từ năm 2015. Định hướng nghề nghiệp cho học viên.

 • Giáo dục tác phong công nghiệp; tính kỷ luật trong học viên.

 • Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên trung tâm nhiệm kỳ 2014 – 2015.

II. NỘI DUNG

 • Nội dung: Tổ chức ngoại khóa dưới cờ chủ đề “AEC thách thức và cơ hội”

 1. Tổng quan về AEC

 2. Các tác động tích cực và tiêu cực khi Việt Nam tham gia AEC.

 3. Các ngành lao động được tự do luân chuyển.

 4. Giáo dục tác phong công nghiệp; tính kỷ luật cho học viên.

 • Đối tượng: giáo viên chủ nhiệm; chi đoàn giáo viên và toàn thể học viên Trung tâm.

 • Thời gian: các buổi chào cờ trong ngày 27/10/2014 (30 phút).

 • Cách thực hiện:

 • Ban tổ chức soạn nội dung tuyên truyền về ảnh hưởng AEC khi Việt Nam tham gia vào đầu năm 2015. Trên cơ sở đó định hướng nghề và giáo dục cho học viên tính cấp thiết cần rèn luyện tác phong lao động và kỷ luật.

 • Học viên tham gia trả lời câu hỏi nhanh của ban tổ chức.

 • Ban tổ chức làm báo tường tuyên truyền trong tuần tổ chức ngoại khóa.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Ban Chấp hành Đoàn soạn nội dung; dẫn chương trình ngoại khóa; làm báo tường.

 2. Chi Đoàn giáo viên chuẩn bị một số sản phẩm hàng hóa xuất xứ Đông Nam Á để làm mẫu so sánh năng lực cạnh tranh.

 3. Các giáo viên chủ nhiệm tham gia quản lý lớp trong giờ ngoại khóa.IV. BAN TỔ CHỨC

 • Thầy Nguyễn Đức Dy – cố vấn

 • Thầy Nguyễn Ánh – cố vấn

 • Thầy Lương Thy Cân – cố vấn

 • Thầy Nguyễn Hành Nhân – trưởng ban

 • Cô Trịnh Thị Kim Dung – phó ban

 • Thầy Lê Nguyễn Sơn Thạch, Phạm Văn Quang – thành viênV. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí: sử dụng quỹ Đoàn Trung tâm.

2. Khen thưởng: Thưởng cho các học viên trả lời được các câu hỏi dưới cờ là sản phẩm được dùng so sánh năng lực cạnh tranh về hàng hóa của các nước ASEAN.

Ý kiến Trưởng Phòng Dạy văn hóa Duyệt của Giám đốc T/M Ban tổ chức(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Lương Thy Cân Nguyễn Đức Dy Nguyễn Hành NhânCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương