Bch tp. HỒ chí minhtải về 34.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích34.46 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH


*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2009

Số: 462 /TB-ĐTNTHÔNG BÁO

Một số Quyết định về công tác tổ chức – cán bộ

có liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh

từ 01/7/2009 – 30/9/2009

________
Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo một số Quyết định về công tác tổ chức – cán bộ có liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2009 – 30/9/2009 như sau:
A. CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN:
I. PHÂN CÔNG – ĐIỀU ĐỘNG – BỔ NHIỆM – TIẾP NHẬN:
1. Chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Minh Chính – Kế toán trưởng Công ty – tham gia Hội đồng Thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Trẻ từ ngày 13/8/2009.
2. Điều động đồng chí Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố – đến công tác tại Nhà Thiếu nhi thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc thay đồng chí Trần Thị Trúc Chi nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/8/2009.
3. Điều động đồng chí Nguyễn Định Quốc – Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên – đến công tác tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc thay đồng chí Phạm Ngọc Tuyền chuyển công tác khác kể từ ngày 01/8/2009.
4. Điều động đồng chí Phan Thanh Duẫn – Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn – đến công tác tại Nhà Thiếu nhi thành phố kể từ ngày 01/10/2009.
5. Điều động đồng chí Lê Hoàng – Nguyên Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ – đến công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố từ ngày 23/9/2009.
6. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ủy viên Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ – đến nhận công tác tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Trẻ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập công ty từ ngày 01/9/2009.
7. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Truật – Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Trẻ – kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Công ty.

8. Bổ nhiệm lại đồng chí Hà Tài Sáu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng từ ngày 10/7/2009.
9. Bổ nhiệm lại đồng chí Trần Bá Cường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố từ ngày 10/7/2009.
10. Bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Hải – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn – giữ chức vụ Phó Văn phòng Thành Đoàn từ ngày 18/9/2009.
11. Tiếp nhận đồng chí Nguyễn Hoàng Nguyên – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Bí thư Quận Đoàn 3 – về công tác tại Ban Tổ chức Thành Đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban từ ngày 01/10/2009.
12. Tiếp nhận đồng chí Phạm Kiều Hưng – Nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh – về công tác tại Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn kể từ ngày 01/8/2009.
13. Tiếp nhận đồng chí Nguyễn Hoàng Cương Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh – về công tác tại Ban Công nhân lao động Thành Đoàn kể từ ngày 01/8/2009.
14. Tiếp nhận đồng chí Phạm Đại Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh – về công tác tại Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn kể từ ngày 01/9/2009.

II. THÔI VIỆC:
1. Thống nhất giải quyết cho bà Đặng Trần Kim Quy – Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn – được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01/9/2009.
2. Thống nhất giải quyết cho ông Lê Thế Hiển – Cán bộ Ban Quốc tế Thành Đoàn – được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01/10/2009.
3. Thống nhất giải quyết cho ông Diệp Tấn Hưng – Lái xe cơ quan Thành Đoàn – được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01/10/2009.
B. TỔ CHỨC CƠ SỞ:
I. KHU VỰC TRƯỜNG HỌC:
1. Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Đoàn trường Đại học Văn Lang nhiệm kỳ VI (2009 – 2012). Công nhận Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 15 đồng chí, đồng chí Đinh Xuân Tỏa giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Phương Tùng và đồng chí Gia Phong giữ chức vụ Phó Bí thư.
2. Thành lập Đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin ISPACE là Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. Chỉ định Ban Chấp hành Đoàn trường giai đoạn lâm thời gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Phước Kiến giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trương Triều Nhựt giữ chức vụ Phó Bí thư.
3. Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Đoàn trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2009 – 2011). Công nhận Ban Chấp hành Đoàn Trường gồm 15 đồng chí, đồng chí Lâm Viết Dũng giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Châu Ngọc Lê và đồng chí Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Bí thư.
4. Đồng ý cho đồng chí Phan Minh Hiển – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Hoa Sen thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ IV (2007 – 2009). Công nhận đồng chí Ngô Viết Phương – Bí thư Chi đoàn giáo viên vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ IV (2007 – 2009).
5. Đồng ý cho đồng chí Đặng Thị Mạnh – Bí thư Đoàn trường thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Ngoại thương cơ sở II nhiệm kỳ VI (2008 - 2011). Công nhận đồng chí Nguyễn Thị Hải Thúy – Phó Bí thư Đoàn trường giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường; công nhận bổ sung đồng chí Trần Quốc Trung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương cơ sở II nhiệm kỳ VI (2008 - 2011).
6. Đổi tên Đoàn trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh thành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.
7. Đổi tên Đoàn Trường Đại học Hồng Bàng thành Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
II. KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG:
1. Công nhận đồng chí Diệp Minh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ I (2005 - 2010).
2. Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Cục Hải quan Thành phố nhiệm kỳ XIII (2008 – 2010). Công nhận Ban Chấp hành Đoàn Cục Hải quan Thành phố gồm 11 đồng chí, đồng chí Võ Thị Dương Liễu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Cao Phụng Nguyên Bình giữ chức vụ Phó Bí thư.
3. Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn nhiệm kỳ I (2009 – 2011). Công nhận Ban Chấp hành Đoàn Công ty gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Trí giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Hoàng Lam giữ chức vụ Phó Bí thư.
4. Công nhận đồng chí Tô Đình Mệnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn nhiệm kỳ III (2007 – 2012).
5. Đồng ý cho đồng chí Nguyễn Thư Hương - Phó Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Đoàn Đoàn Khối nhiệm kỳ V (2006 - 2011). Công nhận bổ sung đồng chí Phạm Sơn Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng vào Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ V (2006 - 2011).
6. Tiếp nhận và công nhận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. Hồ Chí Minh là Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/9/2009. Chỉ định BCH lâm thời gồm 17 đồng chí, Nguyễn Long Trung giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí Hồ Mỹ Hòa, Lê Thanh Tú giữ chức vụ Phó Bí thư.
7. Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Khối Bưu chính - Viễn thông TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2009 – 2014). Công nhận Ban Chấp hành Đoàn Khối gồm 15 đồng chí, đồng chí Trần Công Nhân giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí Hồ Minh Sánh, Đỗ Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Phó Bí thư.
III. KHU VỰC ĐỊA BÀN DÂN CƯ:


  1. Công nhận đồng chí Đỗ Thị Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Quận Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Quận Đoàn Thủ Đức nhiệm kỳ III (2008 – 2012).


2. Đồng ý cho đồng chí Lê Thị Ngọc Dung – Phó Bí thư Quận Đoàn Bình Tân thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Quận Đoàn nhiệm kỳ I (2007 – 2012). Công nhận đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai – Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Quận Đoàn Bình Tân nhiệm kỳ I (2007 – 2012)
3. Đồng ý cho đồng chí Mai Ngươn Khánh – Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Huyện Đoàn nhiệm kỳ IX (2007 – 2012). Công nhận đồng chí Trần Hồ Cảnh Phúc – Ủy viên Ban Thường Huyện Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh nhiệm kỳ IX (2007 – 2012).
4. Đồng ý cho đồng chí Võ Minh Thanh Tùng – Bí thư Quận Đoàn 2 thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Quận Đoàn 2 nhiệm kỳ III (2007 – 2012). Công nhận đồng chí Nguyễn Nghĩa Hiệp – Phó Bí thư Quận Đoàn giữ chức vụ Bí thư Quận Đoàn 2 nhiệm kỳ III (2007 – 2012).
5. Đồng ý cho đồng chí Tạ Quang Bắc – Bí thư Quận Đoàn 8 và đồng chí Trần Thanh Hà – Phó Bí thư Quận Đoàn 8 thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Quận Đoàn 8 nhiệm kỳ IX (2007 - 2012). Công nhận đồng chí Phan Kiều Thanh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn giữ chức vụ Bí thư Quận Đoàn 8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Quận Đoàn 8 nhiệm kỳ IX (2007 - 2012).
6. Đồng ý cho đồng chí Phạm Hoàng Thủy Nguyên – Phó Bí thư Quận Đoàn thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Quận Đoàn Bình Thạnh nhiệm kỳ IX (2007 – 2012). Công nhận đồng chí Vũ An Tịnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Quận Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Quận Đoàn Bình Thạnh nhiệm kỳ IX (2007 – 2012).


TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀNNơi nhận:

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các đồng chí Đảng ủy viên CQ Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Các đơn vị SN, DN trực thuộc Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;- Lưu VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Lâm Đình Thắng


: vanphong -> data -> news -> 2009
2009 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
2009 -> Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
2009 -> THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
2009 -> THÔng báo v/v tổ chức hành trình
2009 -> THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
2009 -> THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
2009 -> THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương