Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 160-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minhtải về 45.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích45.06 Kb.
#18088


BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 160-KH/TĐTN-BTG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)

-----------

Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 85 năm qua; đồng thời kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới, Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến các sự kiện trọng đại của đất nước, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, phát huy truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh Anh hùng và truyền thống tuổi trẻ Thành phố Anh hùng trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay.

- Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên việc tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tôn vinh những tấm gương thanh thiếu nhi điển hình, tiên tiến “làm theo lời Bác”.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị trong toàn cơ sở Đoàn – Hội, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong việc mạnh dạn đăng ký, đảm nhận những phần việc, công trình nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, đa dạng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2015 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.
2. Yêu cầu:

- Hoạt động có chiều sâu, hiệu quả và tác động đến nhiều thành phần thanh niên, nhất là những thanh niên, thiếu nhi chưa có điều kiện tiếp cận với công tác Đoàn – Hội –Đội.

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, bổ ích, tiết kiệm, phù hợp với từng khu vực và đối tượng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA VỚI BAN TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ LỚN THÀNH PHỐ:

- Tham gia lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

- Mời 4.000 thanh thiếu nhi Thành phố tham gia khối đông diễu hành nghệ thuật quần chúng trong lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

- Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ sinh viên, thanh niên công nhân tại 5 ký túc xá và 7 khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố trong hai đêm 30/4 và 1/5.

- Phối hợp tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về đại thắng mùa xuân 1975 và thành tựu Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của Thành phố.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công của Ban tổ chức Những ngày lễ lớn Thành phố.2. NỘI DUNG:

* Nội dung các cơ sở Đoàn thực hiện:- Các cơ sở Đoàn chủ động triển khai, tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015); tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức triển lãm ảnh về sự phát triển của Thành phố, thành tựu của địa phương, những đóng góp của đoàn viên, thanh thiếu nhi đơn vị trong sự phát triển chung của Thành phố. Hướng dẫn cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, giới thiệu các căn cứ kháng chiến trên địa bàn Thành phố, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, chăm lo các thành phần thanh niên của khu vực, đơn vị.
- Tổ chức các chương trình nghệ thuật truyền thống, chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật tuyên truyền ca khúc cách mạng và chương trình sân khấu hóa tái hiện sự kiện đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, các hội trại truyền thống, các hoạt động giải trí lành mạnh trong thanh thiếu nhi, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Đăng ký và thực hiện những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, các công trình tham gia giải quyết khó khăn của cộng đồng dân cư, các công trình mũi nhọn của Thành phố.

- Chú trọng công tác xây dựng, phát triển lực lượng và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tại đơn vị, tiếp tục bồi dưỡng và phát triển thanh niên vào Đoàn; làm tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hướng dẫn tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tại đơn vị.

* Các hoạt động cấp Thành:a. Nhóm công tác triển lãm, sản phẩm tuyên truyền:

- Triển lãm hình ảnh và mô hình về “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” tại Nhà Văn hóa Thanh niên theo thời gian của Ban tổ chức những ngày lễ lớn thành phố (Phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên thực hiện).

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi ảnh đẹp giới thiệu các địa danh lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch… trên địa bàn Thành phố, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh trong trái tim tôi”, dự kiến từ 15/01 – 01/5/2015 (Phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tham mưu thực hiện).

- Thực hiện bộ sách ảnh Cống hiến – Trải nghiệm – Trưởng thành thể hiện sự tình nguyện, góp sức của thanh niên trong sự phát triển của Thành phố trong 40 năm qua; tái bản bộ sách Di sản Hồ Chí Minh (phân công Công ty TNHH 1 TV Nhà Xuất bản Trẻ thực hiện).

- Thực hiện bộ sách ảnh 40 năm cơ quan Thành Đoàn (1975 – 2015) (Phân công Ban Tuyên giáo, Văn Phòng và Công ty TNHH 1 TV Nhà Xuất bản trẻ tham mưu thực hiện).

- Thực hiện bộ phim truyền hình của tuổi trẻ Dấu ấn một thời tuổi trẻ giới thiệu các gương mặt trẻ tiêu biểu Thành phố 40 năm qua và Công dân trẻ tiêu biểu thành phố từ 2006 đến nay (Phân công Hãng phim Trẻ tham mưu thực hiện).


b. Các hoạt động giáo dục:

- Tổ chức Lễ tưởng niệm và chương trình Thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ thành phố vào ngày 25/4/2015; và tổ chức các hoạt động tri ân “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình Liệt sĩ, thương bệnh binh; thăm hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 1/4- 1/5/2015), (Phân công Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố tham mưu chính và phối hợp với các Ban – Văn phòng Thành Đoàn thực hiện).

- Tổ chức chuyến Hành trình tham quan các công trình trọng điểm, các công trình sáng tạo của Thành phố cho đội ngũ cán bộ Đoàn, dự kiến dịp tháng 5 (phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn phố hợp với các ban thực hiện).

- Tổ chức họp mặt giao lưu giữa các Cựu Chiến binh đã từng tham gia trực tiếp Chiến dịch Hồ Chí Minh, các đồng chí cựu cán bộ Thành Đoàn tham gia 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn năm 1975 với đoàn viên, thanh niên thành phố, chủ đề “Sức xuân hai thế hệ” (dự kiến ngày 27/4/2015), (Phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu thực hiện).

- Tổ chức tọa đàm “Vai trò của thanh niên Thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố (dự kiến ngày 20/4/2015). (Phân công Trường Đoàn Lý Tự Trọng tham mưu, chủ trì và phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ Thành phố tham mưu thực hiện).

- Tổ chức chương trình họp mặt Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố - Hình mẫu Thanh niên thời kỳ đổi mới giai đoạn 2005 – 2015, dự kiến từ 30/3 – 30/4/2015 (Phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tham mưu thực hiện).

- Tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” dự kiến ngày 27/4/2015 và chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” dự kiến ngày 17/5/2015 (Phân công Nhà Văn hóa Thanh niên tham mưu thực hiện).

- Lễ công bố và trao giải “Những quyển sách sống cùng tuổi trẻ”, các hoạt động giao lưu, đẩy mạnh văn hóa đọc trong giới trẻ (dự kiến 30/4/2015) (phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn và Nhà Xuất bản Trẻ tham mưu thực hiện).

- Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, dự kiến từ 30/3 – 15/5 (Phân công Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn tham mưu tổ chức thực hiện).

- Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành năm 2015 dự kiến ngày 14/5/2015 (Phân công Hội Đồng Đội Thành phố và Nhà Thiếu nhi Thành phố tham mưu tổ chức thực hiện).
c. Nhóm hoạt động phong trào:

- Tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật phục vụ cho thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và phục vụ cho sinh viên tại các ký túc xá sinh viên từ 28/4 - 30/4/2015 và ngày 19/5/2015 (Phân công Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên thực hiện).

- Tổ chức Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và phát huy các văn nghệ sĩ, thí sinh đạt giải cuộc thi Hát về Thời hoa đỏ tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật truyền thống và các chương trình biểu diễn tại ký túc xá, nhà trọ, các đơn vị lực lượng vũ trang (Phân công Nhà Văn hóa Thanh niên thực hiện).
d. Nhóm công tác xây dựng Đoàn – Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Tập trung công tác phát triển Đoàn viên mới nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), làm tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú xem xét, kết nạp Đảng (Phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn tham mưu và phối hợp với các ban đối tượng thực hiện).

- Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm với chủ đề: “Hào khí tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” (Phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tham mưu thực hiện).

- Chỉ đạo và định hướng cho cơ sở Đoàn việc đăng ký các công trình thanh niên thực hiện trong đợt hoạt động cao điểm.


3. CÔNG TRÌNH CẤP THÀNH:

a. Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Nhà Thiếu nhi Thành phố và cung thỉnh bức tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi Thành phố.

b. Công trình cải thiện môi trường, khai thông các tuyến kênh trên địa bàn Thành phố.

c. Công trình “Tuyến hẻm kiểu mẫu có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” (Phân công Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn chủ trì, cùng Đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố thực hiện).4. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÂN CÔNG CÁC CỤM ĐƠN VỊ CƠ SỞ ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Thực hiện đoạn phim tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) trong cơ sở Đoàn (Phân công Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiện).

- Tổ chức Ngày hội Thanh thiếu nhi làm theo lời Bác năm 2015 dự kiến ngày 17/5/2015 (Phân công Đoàn trường Đại học Sài Gòn chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong cụm thực hiện).

- Tổ chức “Hành trình Thành phố tôi yêu” (Phân công Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố thực hiện).

- Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Căn cứ kháng chiến Trọn nghĩa nước – Vẹn tình dân (giới thiệu căn cứ kháng chiến trong quyển hồi ký căn cứ kháng chiến Khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định) (Phân công Huyện Đoàn Củ Chi chủ trì, phối hợp với Quận Đoàn 12, Huyện Đoàn Hóc Môn tham mưu thực hiện).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường vụ Thành Đoàn là Ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014).
2. Phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn là bộ phận thường trực tham mưu, phối hợp với các Ban – Văn phòng Thành Đoàn tổ chức các hoạt động.
3. Phân công các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) theo chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ của các đơn vị.


4. Quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:

- Tùy theo điều kiện, đặc thù của đơn vị; các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, giới thiệu các căn cứ kháng chiến trên địa bàn Thành phố, tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, chăm lo các thành phần thanh niên của khu vực, đơn vị.

- Tổ chức triển lãm ảnh về sự phát triển của Thành phố, thành tựu của địa phương, những đóng góp của đoàn viên, thanh thiếu nhi đơn vị trong sự phát triển chung (hình thức triển lãm ảnh cấp cụm cơ sở, triển lãm ảnh lưu động…).

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, các nhân vật sinh năm 1975 thành đạt, các gương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố, các tấm gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Cháu ngoan Bác Hồ, Đội viên tiêu biểu…

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác, các hội trại truyền thống, các hoạt động giải trí lành mạnh trong thanh thiếu nhi.

- Đăng ký và thực hiện những công trình trọng điểm chào mừng ngày 30/4 và 19/5, trong đó chú trọng thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, các công trình tham gia giải quyết khó khăn của cộng đồng dân cư, các công trình mũi nhọn của Thành phố.


5. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 7/2014: Dự thảo kế hoạch.

- Tháng 8/2014: Trình Thường trực Thành Đoàn.

- Từ 25/8 – 30/8: Trình Ban Thường vụ Thành Đoàn.

- Tháng 9/2014: Triển khai kế hoạch trong cơ sở Đoàn.

- Tháng 10/2014 – 30/5/2015: Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch; tổng kết, khen thưởng các hoạt động.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


Nơi nhận:

- TƯĐ: Ban BT, VP, Ban TNCN và ĐT, Ban TG,

Phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: TT, VP, BTG, BDV;

- UBND TP: TT, VP, BTC các ngày lễ lớn TP;

- Sở VH-TT-DL TP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – VP Thành Đoàn;

- Cấp ủy cơ sở Đoàn

- Các đơn vị SN-DN Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn;

- Thành viên BTC đợt hoạt động;- Lưu (VT-LT).

BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Mạnh CườngКаталог: vanphong -> data -> news -> 2014
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÀnh đOÀn bộ TƯ LỆnh thành phố HỒ chí minh
2014 -> CHƯƠng trình quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1042- tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 220-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÔng báo v/v tổ chức Liên hoan, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tp. Hồ Chí Minh
2014 -> Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp lần I năm 2014 Tổ 1
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1331-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> KẾ hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

tải về 45.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương