Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minhtải về 103.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích103.42 Kb.


BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***


Số: 35 -HD/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2014


HƯỚNG DẪN

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp

An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST)

trên địa bàn dân cư

----------

Căn cứ Quyết định số 4946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 25/9/2012 về tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2015, nhằm góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn hoạt động của chi đoàn khu phố, ấp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST) trên địa bàn dân cư trong tình hình mới với nội dung cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiêu chí “An toàn”:

- Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ít nhất 04 lần trong năm, không có đoàn viên, hội viên trong chi đoàn, chi hội vi phạm pháp luật, bị kiểm điểm ở tổ dân phố, tổ nhân dân.

- Tham gia hỗ trợ quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ và tập hợp thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

- Phát hiện và kịp thời tố giác các loại tội phạm, tình trạng ngược đãi phụ nữ, trẻ em, bạo hành trong gia đình, các hành vi tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối, lấn chiếm gây mất an ninh trật tự, an toàn đường bộ, đường sắt; không đảm bảo điều kiện an toàn trong vận tải hành khách; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm, có nguy cơ cháy nổ cao, mất an toàn điện; tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy cho đoàn viên, thanh niên, người dân ở khu dân cư; có giải pháp nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời vận động người dân không tham gia tụ tập, khiếu kiện tố cáo kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và thành phố.

- Tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; vận động tham gia lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, tổ cán sự xã hội tình nguyện, các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm; thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT về xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; không phân biệt, kỳ thị đối với người hoàn lương, người bị nhiễm HIV/AIDS.


2. Tiêu chí “Sạch đẹp”:

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp” tổng vệ sinh nơi cư trú vào Chủ Nhật hàng tuần và tổ chức các Ngày Chủ nhật Xanh, vận động người dân trồng cây xanh, tham gia xóa bảng quảng cáo sai quy định, có giải pháp vận động người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, giải quyết các điểm rác tự phát tại khu phố, ấp, không để phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường mới trên địa bàn.

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng tuyến đường điểm, tuyến kênh xanh – sạch – đẹp; khu phố, ấp không rác.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không đổ nước thải, vứt rác, xác động vật ra nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh chung, không thả rong hoặc để súc vật phóng uế bừa bãi, không phơi quần áo trước cửa nhà, trên ban công lầu, lối đi chung làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

- Phối hợp vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, đường tại khu dân cư, vận động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thắp sáng các tuyến hẻm, đường tại khu dân cư.

- Vận động người dân không buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không xây dựng trái phép hoặc lấn chiếm các khoảng không công cộng.


3. Tiêu chí “Văn minh”:

- Vận động người dân đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tại địa bàn thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí trong việc cưới, việc tang, trong tiêu dùng; xây dựng mối quan hệ giao tiếp, ứng xử thân thiện, hòa nhã đối với cộng đồng, xóm giềng; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia xây dựng xã hội học tập; hạn chế và không để xảy ra trường hợp thanh thiếu nhi trong độ tuổi nghỉ, bỏ học hoặc không có điều kiện đến trường.

- Tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Có giải pháp cổ vũ thanh niên sống đẹp, kịp thời phát hiện, giới thiệu với xã hội các gương người con hiếu thảo, gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức định kỳ các hoạt động, sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Vận động đoàn viên thanh niên làm thư ký, tham gia hoạt động của Ban điều hành khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân theo nhu cầu thực tế tại địa bàn.


4. Tiêu chí “Nghĩa tình”:

- Tham gia chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

- Phát huy tinh thần tương thân, tương trợ của thanh niên trong việc hỗ trợ các gia đình khó khăn trong khu phố, ấp, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; chủ động tham gia giúp đỡ xóm giềng trong việc tang ma, cưới hỏi, trong lúc hoạn nạn, đau ốm.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc giới thiệu nguồn vốn, việc làm, học bổng học nghề cho thanh niên trong độ tuổi lao động, đặc biệt tập trung vào gia đình chính sách, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, gia đình khó khăn, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.


II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Phương thức tổ chức các hoạt động phong trào nhằm tạo điều kiện cho chi Đoàn khu phố, ấp triển khai thực hiện cuộc vận động:

- Định kỳ, hàng quý, Đoàn phường, xã, thị trấn tổ chức các Ngày cùng hành động “Vì khu phố văn hóa, ấp văn hóa”, các hoạt động phong trào nhằm phát huy vai trò của Đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó cần quan tâm đến việc phát huy cơ chế liên tịch, phối hợp nhằm tạo nguồn lực cho hoạt động phong trào, chú ý công tác mời gọi người dân cư ngụ trên địa bàn cùng tham gia thực hiện.

- Đoàn phường, xã, thị trấn định hướng cho chi Đoàn khu phố, ấp xây dựng các chỉ tiêu cụ thể gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo lộ trình, thời gian thực hiện; việc xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm phải gắn với đặc điểm tình hình địa bàn, đảm bảo sự thống nhất của cấp ủy nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện; phong trào phải được triển khai thực hiện thường xuyên, cần vận dụng một cách có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, của tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để tạo sự đồng bộ và đồng thuận từ xã hội; mỗi hoạt động cần chuẩn bị chu đáo, đảm bảo ý nghĩa thiết thực nhằm mời gọi đông đảo người dân đặc biệt là các thanh niên cùng tham gia; thông qua hoạt động phong trào, các cơ sở Đoàn cần quan tâm đến việc phát hiện các nhân tố tích cực làm nguồn phát triển Đoàn viên.
2. Quy trình đánh giá: Quy trình đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “AST” được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1:

+ Tháng 02 hàng năm, Quận, Huyện Đoàn căn cứ hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và bảng đăng ký thực hiện các tiêu chí phù hợp với đặc thù địa phương.

+ Đoàn phường, xã, thị trấn tiến hành triển khai cho các chi đoàn khu phố, ấp đăng ký, trong đó xác định những nội dung, chỉ tiêu cụ thể sẽ thực hiện trong từng tiêu chí, yêu cầu mỗi tiêu chí đăng ký ít nhất 03 chỉ tiêu đánh giá.
- Bước 2: Định kỳ hàng quý, Quận, Huyện Đoàn tổ chức giao ban, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của cơ sở và có kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại từng địa bàn.
- Bước 3: Tháng 12 hàng năm, Đoàn phường, xã, thị trấn và Quận, Huyện Đoàn căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, có các hình thức kiểm tra, công nhận khu phố, ấp “AST” (thực hiện trên 80% ở mỗi tiêu chí). Lưu ý việc công nhận khu phố, ấp “AST” phải gắn với việc đánh giá khu phố văn hóa, ấp văn hóa (theo kết quả của chính quyền địa phương).
* Một số chỉ tiêu gợi ý: (Tùy điều kiện đặc thù của từng địa phương, Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn chủ động điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp:

- Vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường theo quy định.

- Vận động 100% trẻ em bỏ học nửa chừng tiếp tục đi học.

- Hàng năm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.- Có 01 đội văn nghệ, 01 đội thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả.

- 100% đoàn viên, hội viên không vi phạm pháp luật.

- 100% gia đình đoàn viên, hội viên không để xảy ra tình trạng bạo lực.

- 100% đoàn viên, hội viên không xả rác nơi công cộng.

- 100% đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng tuyến đường điểm, tuyến kênh xanh – sạch – đẹp.

- 100% thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Ít nhất 50% tổ dân phố, 30% tổ nhân dân có đoàn viên thanh niên tham gia ban điều hành hoặc làm thư ký tổ dân phố, tổ nhân dân.

- Khu phố, ấp không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội, người nghiện.

- Khu phố, ấp không có ma túy, mại dâm và tội phạm.

Tùy theo tình hình cụ thể tại địa phương, các đơn vị chủ động xây dựng chỉ tiêu phù hợp, xác định danh hiệu cụ thể cho việc công nhận khu phố, ấp tiêu biểu trong cuộc vận động “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST) theo định hướng của Ban Thường vụ Thành Đoàn.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp thành:

- Tổ chức định kỳ Liên hoan khu phố, ấp “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” 2 năm/lần.

- Phân công Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Thành đoàn làm bộ phận Thường trực triển khai thực hiện các nội dung hoạt động cấp thành, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc triển khai thực hiện của cơ sở.
2. Cấp quận, huyện:

- Hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với cơ sở Đoàn trực thuộc trong đó xác định rõ vai trò của Đoàn phường, xã, thị trấn, chi đoàn khu phố, ấp; đặc biệt, quan tâm chỉ đạo các cơ sở thuộc khu vực công nhân lao động, trường học, lực lượng vũ trang cùng phối hợp, hỗ trợ thực hiện một số nội dung hoạt động.

- Tham mưu nội dung, rà soát và bổ sung quy chế phối hợp liên tịch với các ban ngành, đoàn thể địa phương để tạo thuận lợi cho hoạt động của cơ sở.

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và khen thưởng cơ sở đối với việc tổ chức thực hiện phong trào.


3. Cấp phường, xã, thị trấn:

- Triển khai, quán triệt nội dung của hướng dẫn đến các chi đoàn khu phố, ấp đặc biệt tập trung vào giải pháp để tổ chức thực hiện.

- Tham mưu với cấp ủy về cơ chế chỉ đạo, phương án tổ chức thực hiện đối với các hoạt động phong trào, chủ động xây dựng các nội dung liên tịch, phối hợp với ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị.

- Đầu tư giải pháp hỗ trợ các chi đoàn trung bình, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động


Trên đây là hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST) trên địa bàn dân cư, đề nghị Ban thường vụ các Quận, Huyện Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn này.
T
Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, Ban ĐKTHTN, Ban TNCN&ĐT, VP, Phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: TT, Ban Dân vận, Văn phòng;

- MTTQ Việt Nam Thành phố;

- Sở VH-TT-DL;

- Ban giám đốc Công an Thành phố;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – Văn phòng Thành Đoàn;

- Các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- 24 quận, huyện Đoàn;

- Lưu.
M. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Phạm Hồng Sơn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH


Mẫu số 1

(dành cho chi đoàn khu phố, ấp
QUẬN/HUYỆN__________ - PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN ________

***


BCH CHI ĐOÀN___________
BẢNG ĐĂNG KÝ

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp

An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST)

trên địa bàn dân cư – Năm ……


STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐÁNH GIÁ

Đăng ký

Hoàn thành

Tiêu chí “An toàn”

I/ Phần bắt buộc:

1.

2.

3.

II/ Phần mở rộng (cơ sở tự đăng ký)

1.

Tiêu chí “Sạch đẹp”

I/ Phần bắt buộc:

1.

2.

3.

II/ Phần mở rộng (cơ sở tự đăng ký)

1.

Tiêu chí “Văn minh”

I/ Phần bắt buộc:

1.

2.

3.

II/ Phần mở rộng (cơ sở tự đăng ký)

1.

Tiêu chí “Nghĩa tình”

I/ Phần bắt buộc:

1.

2.

3.

II/ Phần mở rộng (cơ sở tự đăng ký)

1.
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY TM.BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ____

Ký tên

_________________________

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH


Mẫu số 2(dành cho Quận, Huyện Đoàn
BCH QUẬN/HUYỆN________________

***
BẢNG TỔNG HỢPĐăng ký thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp

An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST)

trên địa bàn dân cư


STT

Phường

Tổng số chi đoàn khu phố (ấp)

Số lượng chi đoàn khu phố (ấp) đăng ký thực hiện

Số lượng chi đoàn khu phố (ấp) không đăng ký thực hiện

Lý do không đăng ký

Ghi chúTM.BAN CHẤP HÀNH QUẬN/HUYỆN___

_________________________

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH


Mẫu số 3

(dành cho Quận, Huyện Đoàn)
BCH QUẬN/HUYỆN________________

***
BẢNG TỔNG HỢPKết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng khu phố, ấp

An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” (AST)

trên địa bàn dân cư


STT

Phường

Tổng số chi đoàn khu phố (ấp)

Số lượng chi đoàn khu phố (ấp) đạt / Tổng số chi đoàn đăng ký

Số lượng chi đoàn khu phố (ấp) không đạt / Tổng số chi đoàn đăng ký

Số lượng chi đoàn khu phố (ấp) không đăng ký

Ghi chúTM.BAN CHẤP HÀNH QUẬN/HUYỆN____________________________: vanphong -> data -> news -> 2014
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÀnh đOÀn bộ TƯ LỆnh thành phố HỒ chí minh
2014 -> CHƯƠng trình quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1042- tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 160-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 220-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÔng báo v/v tổ chức Liên hoan, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tp. Hồ Chí Minh
2014 -> Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp lần I năm 2014 Tổ 1
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1331-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> KẾ hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương