Bch đOÀn tỉnh thanh hóA ĐOÀn tncs hồ chí minhtải về 27.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.31 Kb.
#459


BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA

Đstraight arrow connector 1OÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 152 - KH/TĐTN-BTG


Thanh Hóa, ngày 6 tháng 8 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

(02/9/1945 - 02/9/2015)

------------

Thực hiện Kế hoạch số 372-KH/TWTĐTN-BTG, ngày 22/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tỉnh nhà về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó khẳng định quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu.

2. Khơi dậy phong trào thi đua, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.3. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, có trọng tâm, trọng điểm; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ sở đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên.

II. CHỦ ĐỀ ĐỢT HOẠT ĐỘNG

Mùa Thu cách mạng”III. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG

1. Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

* Thời gian: vào dịp 19/81.1. Tổ chức các hoạt động tuyên tryền

- Các cấp bộ đoàn căn cứ vào điều kiện, khả năng của địa phương, đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương được đảm nhận tổ chức một số điểm biểu diễn văn nghệ ngoài trời phục vụ thanh thiếu nhi và nhân dân.

- Vận động thanh thiếu nhi, các nhóm, hội, câu lạc bộ của giới trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo Cờ Tổ quốc; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, thay ảnh đại diện trên facebook, zalo bằng hình ảnh Cờ Tổ quốc.

- Tổ chức các điểm vui chơi, các trò chơi dân gian ngoài trời, dạy nhảy các điệu dân vũ Tôi yêu Việt Nam.

- Treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng tại trụ sở các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo yêu cầu của địa phương.1.2 Tổ chức diễn đàn, tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

- Thời gian: Ngày 19/8/2015.

- Địa điểm: Tại các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Nội dung: Tổ chức diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nội dung trọng tâm là thảo luận, nêu bật tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định quyết tâm kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu.

1.3. Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng của các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

+ Tổ chức Đêm hội Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cách mạng và quê hương, đất nước.

2. BTV Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết vào trao giải cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)”.

- Thời gian: Dự kiến ngày 18/8/2015.

(Có Kế hoạch chi tiết riêng).

- Bộ phận thường trực: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.3. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam của tỉnh, huyện, thị, thành phố và địa phương tổ chức.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chủ động, tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do địa phương mình tổ chức.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do tỉnh tổ chức.

- Kịp thời tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở cơ sở trên website: tuoitrethanhhoa.vn, chuyên mục truyền hình “Tuổi trẻ Lam Sơn” và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong cụm phụ trách triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) của địa phương, đơn vị.

- Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các ban, đơn vị Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BBT Trung ương Đoàn (b/cáo);

- Ban Tuyên giáo, Ban Công tác Thiếu nhi, Văn phòng TW Đoàn (b/cáo);

- Ban Dân vận TU, Ban Tuyên giáo TU,

Văn phòng TU (b/cáo);

- Ủy ban MTTQ tỉnh (b/cáo);

- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;

- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc (thực hiện);

- Lưu BTG, VP.TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ(Đã ký)


Nguyễn Ngọc Tiến
Каталог: Vanban
Vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
Vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
Vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
Vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
Vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
Vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
Vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
Vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004

tải về 27.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương