Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 58 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minhtải về 23.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích23.68 Kb.


BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

***


Số: 58 -HD/TĐTN-TG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Điện Biên, ngày 07 tháng 3 năm 2014HƯỚNG DẪN

Một số hình thức tuyên truyền “Năm thanh niên tình nguyện 2014

---------------

Thực hiện Hướng dẫn số 36 – HD/TWĐTN – BTG ngày 26/02/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Hướng dẫn một số hình thức tuyên truyền “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 63-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên về Thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên hướng dẫn một số hình thức tuyên truyền “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường tuyên truyền về Năm thanh niên tình nguyện 2014 và kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện được phát động trên toàn quốc gắn với kỷ niệm 50 năm phát động phong trào thanh niên “3 sẵn sàng” do Thành đoàn Hà Nội khởi xướng (9/8/1964 – 9/8/2014), từ đó cổ vũ động viên tuổi trẻ xung kích tình nguyện, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng; tạo sự quan tâm của các cấp các ngành và của toàn xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phải ấn tượng, làm nổi bật niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm hành động của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện thành công Năm thanh niên tình nguyện 2014. Tuyên truyền trực quan phải chú ý đảm bảo mỹ quan và thực hành tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn qua các thời kỳ và lịch sử phong trào thanh niên tình nguyện.

- Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện được phát động trên toàn quốc gắn với kỷ niệm 50 năm phát động phong trào thanh niên “3 sẵn sàng” do Thành đoàn Hà Nội khởi xướng (9/8/1964 – 9/8/2014).

- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh niên tình nguyện tiêu biểu trong việc thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.2. Hình thức

2.1. Tuyên truyền trực quan

- Trung ương Đoàn thiết kế mẫu logo, poster Năm thanh niên tình nguyện, đăng tải chính thức trên Website Đoàn thanh niên (http://www.doanthanhnien.vn), Cổng tri thức Thánh Gióng (http://thanhgiong.vn). Các cấp bộ Đoàn sử dụng tuyên truyền như sau:

+ Sử dụng mẫu poster Năm thanh niên tình nguyện 2014 để dựng khung pano, in poster căng treo tại 100% trụ sở, văn phòng các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, tại các nơi công cộng như cổng trường học, bến xe, nhà văn hóa khu dân cư trong cả năm 2014.

+ Sử dụng logo Năm thanh niên tình nguyện 2014 để đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng, công trình thanh niên, các ấn phẩm tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm. In logo chất liệu giấy đề can kích cỡ phù hợp; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp vận tải, các cơ quan, đơn vị, cá nhân dán trên các phương tiện giao thông (xe mô tô, ô tô cá nhân, taxi, …), đồ dùng cá nhân (mũ bảo hiểm, máy tính, cặp xách…).

- Các cấp bộ Đoàn chủ động căng treo băng rôn, cờ phướn… tuyên truyền về Năm thanh niên tình nguyện 2014 tại các điểm hoạt động, các trụ sở, các đơn vị trực thuộc tổ chức Đoàn, Hội và trên các tuyến phố… Khuyến khích các cơ sở Đoàn sáng tạo các hình thức tuyên truyền trực quan chào mừng “Năm thanh niên tình nguyện 2014.

2.2. Tuyên truyền trên hệ thống báo, tạp chí in và mạng Internet

- Tỉnh đoàn; các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị báo chí Tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể Năm thanh niên tình nguyện 2014; tổ chức thi viết về phong trào thanh niên tình nguyện… Khuyến khích đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tuyên truyền về Năm thanh niên tình nguyện 2014, hoạt động tình nguyện thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Blog, Twitter...

- Ban Biên tập hệ thống Website Tỉnh đoàn đăng tải logo Năm thanh niên tình nguyện 2014 trên các ấn phẩm, xây dựng chuyên mục và tin, bài phản ánh kịp thời hoạt động hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014.

- Các website Tỉnh đoàn thanh niên, website các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đưa nội dung chào mừng Năm thanh niên tình nguyện 2014 trên giao diện trang chủ.2.3. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phối hợp với cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình địa phương chú trọng tuyên truyền về Năm thanh niên tình nguyện 2014 và các hoạt động kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện trên hệ thống phát thanh, truyền hình; xây dựng phóng sự truyền hình, trailer âm thanh, bài hát giới thiệu về Năm thanh niên tình nguyện 2014 và kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện để đăng tải phát trên các đài phát thanh, truyền hình địa phương, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trong các dịp hoạt động lớn.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Triển khai và chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền năm Thanh niên tình nguyện 2014 theo Hướng dẫn.

2- Nhận mẫu thiết kế của các sản phẩm tuyên truyền trực quan trên Website Đoàn thanh niên, Cổng tri thức Thánh Gióng và các sản phẩm tuyên truyền do Trung ương Đoàn phát hành để thi công tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

3- Chủ động, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, gắn với công tác tuyên truyền các sự kiện, hoạt động chính trị, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

4- Báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền Năm thanh niên tình nguyện 2014 về Tỉnh Đoàn (Qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, Văn phòng tổng hợp, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn) để tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn.

Việc triển khai công tác tuyên truyền năm thanh niên tình nguyện sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng và đoàn viên thanh niên về vai trò, ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, thúc đẩy phong trào tình nguyện trong cả nước phát triển, huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện có sáng tạo, hiệu quả các nội dung tuyên truyền.Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (B/c);

- VP Tỉnh Ủy Điện Biên (B/c);

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận TU (B/c);

- Đài phát thanh, truyền hình tỉnh (P.h);

- Lãnh đạo Tỉnh Đoàn (B/c);

- Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (T/h);

- Các Ban TĐ.

- Lưu VT, Ban TG.


TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ
(Đã ký)
Vừ A Bằng: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương