Bch đOÀn huyện lộc ninh số: 26 /tb-hđtn đOÀn tncs hồ chí minhtải về 12.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.45 Kb.

TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC

BCH ĐOÀN HUYỆN LỘC NINH

***


Số: 26 /TB-HĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Lộc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2015.


THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

Tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” vòng chung kết cấp tỉnh năm học 2015 - 2016


Kính gửi: - Ban giám hiệu; BCH Đoàn trường THPT Lộc Hiệp.

- Ban giám hiệu; BCH Đoàn trường THPT Lộc Ninh.
Căn cứ thông báo số 94-TB/TĐTN-TTNTH ngày 8/12/2015 của BTV Tỉnh Đoàn bình Phước về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” vòng chung kết cấp tỉnh năm học 2015 - 2016;

BTV Huyện Đoàn Lộc Ninh thông báo tham gia vòng chung kết cấp tỉnh của cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 13h00 - 15h00, ngày 13 tháng 12 năm 2015. (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Tại phòng máy trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tỉnh Bình Phước (Địa chỉ: Số 1428, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

II. Đối tượng, số lượng:

1. Đối tượng: Là những học sinh có số điểm cao nhất cùng với thời gian hoàn thành nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (Theo tổng hợp của hệ thống mạng của BTC cuộc thi Tự hào Việt Nam).

2. Số lượng: 26 (Có danh sách kèm theo)

III. Nội dung, hình thức thi:

1. Nội dung:

- Những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sỹ, những người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ.

- Thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.2. Hình thức thi: Thi trực tuyến các phần thi của vòng chung kết cấp tỉnh giống vòng loại.

- Thí sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ: http://www.tuhaovietnam.com.vn để tham dự thi. Mỗi thí sinh phải trả qua 04 phần thi: Theo dòng lịch sử, Hành trình đến địa chỉ đỏ, Danh nhân đất Việt, tự hào Việt Nam.

- Những thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất của vòng chung kết cấp tỉnh được tham dự vòng chung kết toàn quốc.

IV. Một số yêu cầu:

- Trang phục: Mặc áo thanh niên Việt Nam, quần tây sẫm màu, giày, dép quay hậu.

- Cử giáo viên của trường tham gia quản lý học sinh.- Kinh phí: BCH Đoàn trường tham mưu Ban giám hiệu nhà trường bố trí kinh phí ăn, đưa đón học sinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
Trên đây là thông báo triệu tập học sinh tham gia vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” năm học 2015 - 2016. Đề nghị BCH Đoàn trường THPT Lộc Hiệp tham mưu tốt các nội dung của cuộc thi đảm bảo chất lượng và hiệu quả.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)
HOÀNG MINH DIỆU
: SiteFolders
SiteFolders -> Unit 2 presonal information a, telephone numbers
SiteFolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
SiteFolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương