Bch đOÀn huyện hóc môn số: ct/Đtn đOÀn tncs hồ chí minhtải về 106.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích106.82 Kb.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN HÓC MÔN

***


Số: - CT/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hóc Môn, ngày 10 tháng 12 năm 2014


CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện Hóc Môn Năm 2015

chủ đề Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

__________________

Năm 2015 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2012-2017. Năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Bác Hồ, đất nước, thành phố, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hóc Môn năm 2015 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” gồm các nội dung cụ thể sau:


I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  1. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng, tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tăng tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp; kiên trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng tham gia cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của chi đoàn.

  2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố thời kỳ mới, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và cuộc vận động “4 xây - 3 chống”.

  3. Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017. Tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

  4. Phát huy hiệu quả và thành công năm thanh niên tình nguyện gắn với đẩy mạnh phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước


II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:

1. 43/43 Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện Đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến Đất vườn trầu”.

2. 415/415 cơ sở Đoàn có công trình thanh niên, phần việc thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

3. 12/12 Đoàn xã - Thị trấn có hoạt động giúp thanh niên làm kinh tế hiệu quả (giúp vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm).

4. Tư vấn hướng nghiệp cho 15.000 lượt thanh niên học sinh; giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 lượt thanh niên,

5. 12/12 Đoàn xã – thị trấn có giải pháp tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên.

6. 12/12 đoàn xã, thị trấn có giải pháp cụ thể cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; 7/7 trường THPT-TTGDTX có giải pháp hỗ trợ đoàn viên học sinh, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ.

7. Hỗ trợ phát vay cho thanh niên với số vốn 4 tỉ đồng.

8.Vận động các nguồn lực xã hội xây tặng 05 căn nhà tình bạn, bê tông hóa 2km đường giao thông nông thôn.

9. Phát triển 2.500 đoàn viên. Phấn đấu đạt tỉ lệ 30% Đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% Đảng viên mới được kết nạp từ Đoàn viên ưu tú.

10. Thành lập mới 10 chi đoàn, chi hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có 05 chi đoàn, chi hội trên 500 lao động.

Công trình, phần việc thanh niên:

- Tiếp tục thực hiện công trình thanh niên 03 giúp.

- Thiết kế và đặt biển tiểu sử tên các tuyến đường trên địa bàn huyện.III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP:

    1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện công tác giáo dục của Đoàn, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

100% cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa các nội dung học tập thành các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình Thanh niên tiên tiến Đất vườn trầu, Cháu ngoan Bác Hồ, các gương thanh niên điển hình trên từng lĩnh vực.

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, nghiên cứu về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, đảm bảo cho 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 60% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền; Tiếp tục triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức đa dạng các hình thức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tập trung đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (từ tháng 1/2015 đến tháng 2/2015); nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Xây dựng lực lượng nòng cốt nắm bắt, định hướng tư tưởng thanh niên qua mạng Internet.

Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử thông qua thực tiễn các hành trình đến các địa chỉ đỏ, các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, giao lưu giữa các thế hệ đoàn viên, thanh niên về truyền thống dân tộc, khơi dậy và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc; truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tuổi trẻ thành phố nói riêng. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2015), 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 85 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến, 70 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân... gắn với tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong năm, thi sáng tác các ca khúc về Đảng, đất nước, về Đoàn Thanh niên...Tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử địa phương, chú trọng các công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thành phố trong thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện cuộc vận động “4 xây, 3 chống”, chương trình “Khi tôi 18”. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động xây dựng, hình thành thói quen đọc sách trong thanh thiếu nhi góp phần hình thành tư duy, năng lực thẩm mỹ, nhân cách sống.

Tuyên truyền, giáo dục ý thức công dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong đoàn viên, thanh niên huyện nhà. Tiếp tục triển khai vận động đoàn viên, hội viên, đội viên không vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tổ chức đợt góp ý sửa đổi, bổ sung, triển khai Luật Thanh niên 2005 khi được Quốc hội thông qua; tiếp tục tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn “2011 – 2015”.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy có hiệu quả hệ thống website tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện, Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện.

Tiếp tục triển khai việc thực hiện giáo dục trong đoàn viên thanh niên về truyền thống tốt đẹp của gia đình nhằm hình thành ý thức trách nhiệm của bản thân trong tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, đồng thời phát huy truyền thống của gia đình trong tham gia xây dựng xã hội học tập.

Thường xuyên mở các diễn đàn giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhận thức đúng đắn và ý thức của thanh thiếu nhi huyện trong tìm hiểu về lịch sử và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền, biên giới, biển đảo; có hành động cụ thể tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy tốt các ấn phẩm tuyên truyền về biển đảo quê hương. Tuyên truyền, giáo dục ý thức công dân, xây dựng nếp sống văn minh trong đoàn viên, thanh niên huyện. Tiếp tục triển khai vận động đoàn viên, hội viên, đội viên không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

2. Phát huy sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên huyện thực hiện có hiệu quả phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”:2.1 Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương, đơn vị:

Triển khai việc thực hiện các hoạt động xunh kích của đoàn viên thanh niên huyện phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của từng khu vực cụ thể:Khu vực trường học: Gắn với việc xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường tập trung các giải pháp thể hiện tính xung kích trong hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập hướng đến liên hoan “Học tốt - Dạy tốt”, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu Đất vườn trầu”, “Học sinh 3 tích cực”, chương trình “Khi tôi 18” trong đoàn viên thanh niên cụ thể:

Đẩy mạnh phong trào dạy tốt trong các Chi đoàn giáo viên, nâng cao hơn nữa tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn nhà giáo trẻ tiêu biểu, thực hiện cuộc vận động học sinh 3 tích cực, học sinh 3 rèn luyện; Tham gia xây dựng xã hội học tập, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, từng bước nâng chất lượng giáo dục. Phát động 100% các trường THPT, THCS thành lập tổ tư vấn tâm lý, thành lập CLB “Hoa học đường” tại 07 trường THPT-TTGDTX.

- Đối với học sinh: thường xuyên phát động các đợt thi đua học tốt, các “Tháng hoa điểm 10”, “Tuần lễ không đi học trễ, không vi phạm nội quy”, diễn đàn chia sẻ phương pháp học tập.

- Đối với giáo viên: tích cực nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng; nhiệt tình trong công tác hỗ trợ các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa của học sinh. Đẩy mạnh các giải pháp gắn với cuộc vận động ”Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.Khu vực công nhân lao động, Lực lượng vũ trang, Ngoài nhà nước: Phát động các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và 40 năm ngày Giải phóng hoàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) gắn với việc thực hiện các công trình trọng điểm, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên phát huy chuyên môn. Triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên khu vực Công nhân lao động, Lực lượng vũ trang, Ngoài nhà nước phong trào 3 trách nhiệm, phát động phong trào 3 biết “Biết cười, biết cám ơn và biết xin lỗi” khi tiếp dân trong Đoàn khu vực hành chính sự nghiệp; thực hiện mỗi cơ sở Đoàn có 01 hộp thư góp ý về mức độ hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại cơ quan, đơn vị. Triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong công tác cải cách hành chính, tích cực học tập, lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tổ chức các hội thi tay nghề trong thanh niên công nhân. Đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức tích cực thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, phục vụ nhân dân tốt hơn. Tích cực phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, Đối với chi đoàn ngành y tế tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2015), nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc trẻ.

Đoàn viên khu vực lực lượng vũ trang, xung kích thực hiện phong trào “Thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Thanh niên Lực lượng vũ trang thành phố xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”; tổ chức các hoạt động phát huy ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia huấn luyện, thực hiện tốt công tác chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục xung kích thực hiện phong trào xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia tuyên truyền pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ cho thanh thiếu nhi huyện nhà.Khu vực địa bàn dân cư: đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó trọng tâm xung kích thực hiện xây dựng “Nông thôn mới”, khơi sức Đoàn viên thanh niên trong việc cùng Đảng, chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí Nông thôn mới: hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, thủy lợi, điện); văn hóa - xã hội – môi trường (giáo dục, văn hóa, môi trường); hệ thống chính trị (xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội); Các cơ sở đoàn có chương trình, phần việc thanh niên thiết thực tham gia thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Đề án số 02-ĐA/ĐTN của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, góp phần xây dựng thành công mô hình Nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Gắn với việc xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương tập trung các giải pháp cụ thể: Tập trung giáo dục đối tượng thanh niên chậm tiến do Đoàn quản lý. Xung kích xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, xây dựng khu phố ấp “An toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện phong trào ”AST” xây dựng khu phố, ấp “An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2.2 Xung kích vì an sinh xã hội:

Triển khai thực hiện chủ đề Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện, chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổ chức định kỳ hằng tháng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, ”Ngày chủ nhật xanh”, ”Ngày hành động vì môi trường”. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng chất hoạt động tình nguyện, chú trọng các hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị, tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện ở vùng biên giới, hải đảo. Tiếp tục đổi mới và nâng chất các phong trào thanh niên tình nguyện thường xuyên. Duy trì và nâng chất các chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng. Tập trung các hoạt động an sinh xã hội vào các dịp lễ tết và dịp hè; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo. Mỗi cơ sở Đoàn thành lập mới và duy trì hoạt động hiệu quả các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.

Tham gia tích cực chương trình “Vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc huyện; vận động nguồn lực tiếp tục xây dựng và sữa chữa nhà tình bạn, nhà tình nghĩa. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện. Tổ chức công khai qui trình thủ tục cải cách hành chính nơi tiếp dân, “Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ” nhằm thực hiện chủ trương giải quyết công việc hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”, phát động phong trào mỗi đoàn viên ít nhất một sáng kiến, một ý tưởng sáng tạo trong việc cải cách hành chính tại đơn vị.

2.3 Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Vận động thanh thiếu nhi tham gia tích cực chương trình “Giờ trái đất”, các ngày chủ nhật xanh, tổ chức các ngày chủ nhật xanh, các buổi ra quân hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 100% cơ sở Đoàn triển khai và có giải pháp hiệu quả thực hiện chương trình hành động về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; Tiếp tục cải tạo các tuyến kênh ô nhiễm, khơi thông dòng chảy, vệ sinh kênh rạch, giải tỏa các tụ điểm rác ô nhiễm, chiến dịch truyền thông bảo vệ dòng kênh. Đẩy mạnh thực hiện mô hình cổng trường, cổng chợ an toàn, sạch đẹp; tích cực tham gia thực hiện các chương trình giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Các cơ sở Đoàn khối CNLĐ – LLVT – NNN và khối trường học thực hiện việc vệ sinh cơ quan, trụ sở làm việc, trường học định kỳ nhằm tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.

Các cơ sở Đoàn đăng ký xóa ít nhất 01 điểm đen trên địa bàn, vận động công trình mỗi đoàn viên thanh niên trồng 01 cây xanh tại gia đình tạo mỹ quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án trồng 500.000 cây xanh, rà soát, kiểm tra hiệu quả trồng cây xanh trong thời gian qua. Có giải pháp bảo vệ, chăm sóc cây xanh, phân bổ hợp lý và hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu về nguồn cây xanh nhằm đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu thực hiện của đề án

2.4 Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên xung kích bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp tốt với Quân sự huyện trong công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu 100% thanh niên lên đường nhập ngũ là Đoàn viên; các cấp bộ Đoàn tập trung chăm lo về mặt vật chất lẫn tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ, đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có con em lên đường nhập ngũ, tổ chức tốt hội trại “Tòng quân” năm 2015; đảm bảm 100% thanh niên xuất ngũ trở về địa phương có nhu cầu được trợ nghề, trợ vốn và giới thiệu việc làm. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Củng cố và nâng chất các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tự quản tại khu phố, ấp, khu vực nhà trọ; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, tổ chức tuyên truyền cảnh giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm cho thanh niên ở các khu nhà trọ thân thiện trên địa bàn huyện.

Tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, ngày hội ”Thanh niên với biển đảo quê hương”... tuyên truyền về biển đảo Việt Nam đến đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Phối hợp hoạt động, giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ sở đoàn với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.2.5 Xung kích vì trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2017”, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện mục tiêu kéo giảm 10% số người chết, bị thương, số vụ tai nạn, phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt là tuyên truyền về văn hóa giao thông với ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông thông qua các đội hình xung kích vì trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên thành phố tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Duy trì các mô hình “Cổng trường an toàn”, vận động đoàn viên, thanh niên sử dụng phương tiện công cộng; mô hình tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông quan trọng, giờ cao điểm về giao thông.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện; phát động phong trào thanh niên tố giác tội phạm, tham gia cùng đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, đoàn thể thực hiện các giải pháp kéo giảm tỉ lệ thanh thiếu niên phạm pháp. Các cơ sở Đoàn xã – thị trấn tăng cường công tác phối hợp với ban ngành, đoàn thể xã, đặc biệt là phối hợp với tổ tình nguyện xã hội tham gia cảm hoá, giáo dục, phát vay, trợ nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên chậm tiến thanh niên hồi gia, thanh niên có biểu hiện phạm pháp, duy trì và nhân rộng hoạt động, giải pháp thực hiện Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” hỗ trợ thanh niên chậm tiến, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

Tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao nhận thức và hành vì ứng xử trong văn hóa giao tiếp, chú trọng bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, phát động hạn chế tình trạng uống rượu bia, không hút thuốc lá nơi công cộng. Tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên xung kích vì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Thực hiện 100% đoàn viên đăng ký không vi phạm giao thông. Các cơ sở Đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tham gia điều hòa giao thông tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động cảm hóa thanh niên chưa tiến bộ nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

3. Năng động và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

3.1 Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo

Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Hóc Môn tham gia xây dựng xã hội học tập”. Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về xã hội học tập, tặng học bổng, dụng cụ học tập cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức các hội thi giỏi nghề, các cuộc thi học thuật trong các đối tượng thanh thiếu nhi. Các Đoàn trường THPT Liên kết với các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức các buổi tư vấn, định hướng nghề cho đoàn viên thanh niên học sinh THPT ở 02 khối lớp 11, 12 và đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư.

Phát động và khuyến khích thanh niên Hóc Môn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ươm mầm hỗ trợ cho các đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế. Thành lập các đội hình duy trì các điểm sáng văn hóa, xây dựng các điểm học tập tại các trụ sở, thiết chế văn hóa tại các địa phương, đơn vị. Củng cố, nâng chất hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật. Các Đoàn xã – thị trấn vận động, hỗ trợ thanh niên nông thôn đang trực tiếp sản xuất tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học vào trong sản xuất, tập trung cho các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như rau, củ, quả sạch, hoa kiểng, cá kiểng phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

3.2 Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:

Tăng cường công tác truyền thông về nghề nghiệp, hướng nghiệp; tổ chức “Hành trình hướng nghiệp”, “Hành trình đến với làng nghề” tham quan thực tế các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy, công ty, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Tiếp tục phát huy văn phòng tư vấn và giới thiệu việc làm huyện và cơ sở, tổ chức các ngày hội việc làm cho thanh niên, tập trung đối tượng là thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm (đề án 103), kết hợp với đề án đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn (đề án 1956). Tận dụng các nguồn vay hỗ trợ tối đa cho đoàn viên, thanh niên khi có nhu cầu vay vốn; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các tổ vay vốn đang hoạt động trên địa bàn. Tuyên dương nhân rộng các mô hình kinh tế nông thôn hiệu quả như: hoa lan, xương rồng, rắn rivoi, nuôi rắn mối … đến rộng rãi thanh niên. Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình làm kinh tế qui mô nhỏ, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn qui trình xây dựng đề án vay vốn nhằm mở rộng qui mô sản xuất hướng đến thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã.3.3 Đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong việc nâng cao sức khoẻ, đời sống văn hoá tinh thần:

Các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với cấp uỷ cùng cấp sửa chữa, mở rộng, xây mới các thiết chế văn hoá nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho thanh thiếu nhi. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ tập trung giám sát theo dõi qui trình xây dựng nhà thiếu nhi huyện.

Phát động đoàn viên, thanh niên tự rèn luyện sức khỏe, học và biết chơi ít nhất 1 môn thể thao. 100% các cơ sở đoàn tổ chức tốt ngày chủ nhật khỏe, ngày “Hội thanh niên khỏe”, các hội diễn văn hóa văn nghệ, trong đó chú trọng đến 02 đối tượng chính cần phải chăm lo đó là thiếu nhi và thanh niên công nhân.

Tiếp tục đầu tư, nâng chất nội dung, đổi mới hình thức các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội diễn, hội thao, hội trại truyền thống; chú ý phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của đoàn viên, học sinh. Khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị, từ cấp chi đoàn, câu lạc bộ, đội nhóm đến đoàn trường; tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, tâm lý, giáo dục giới tính; đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả của bộ phận tư vấn học đường.3.4 Đồng hành với thanh niên trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội:

Nâng chất các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi huyện. Tập trung xây dựng hướng dẫn các nhóm kỹ năng cần thiết cho các đối tượng thanh thiếu nhi, trong đó chú trọng đến các kỹ năng thường xuyên vận dụng như kỹ năng phòng tránh thương tích cho trẻ em, kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân, kỹ năng sơ cấp cứu, giao tiếp cho cán bộ Đoàn – Hội…

Phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng, sở thích tại các cơ sở đoàn trong việc trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, hội viên; thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao cho các câu lạc bộ, đội nhóm nhằm nâng chất hoạt động.

Nâng chất các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh tập trung vào các nhóm kỹ năng như làm việc nhóm; chú ý tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế. Thành lập mới, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ kỹ năng cấp trường; tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, dã ngoại cho học sinh, các trại kỹ năng, trại rèn luyện, đưa hoạt động ra khu vực công cộng.4. Công tác quốc tế thanh niên:

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức cơ bản về các quốc gia, dân tộc và trang bị các kiến thức, kỹ năng giúp đoàn viên, thanh niên hội nhập quốc tế. Tổ chức các chương trình tập huấn, triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức đối ngoại và lễ tân ngoại giao cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội. Tổ chức các hoạt động cổ vũ phong trào học tập, trau dồi kĩ năng ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập và phát triển; những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kết quả của công tác Đoàn và thanh thiếu nhi huyện.

5. thực hiện chương trình ”Vì đàn em thân yêu”

Tham mưu chương trình lãnh đạo huyện gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói trẻ em Khai thác các nguồn lực chăm lo vật chất, tinh thần, giải trí lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chưa ngoan, thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức các đợt hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước. Tập trung các giải pháp sáng tạo thực hiện phong trào Thiếu nhi đất vườn trầu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy gắn với 4 chương trình hoạt động Đội. Tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ”, chương trình ”Tự hào lịch sử Hóc Môn”. Triển khai quyết định điều chỉnh quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội trong Trường học và phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng phương án đào tạo, quy hoạch, bố trí tổng phụ trách Đội giai đoạn 2015 đến năm 2020.

Nâng chất hoạt động các câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tăng cường công tác tập hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ hoạt động Đội trong trường học. Phát huy lực lượng thanh niên tình nguyện, tổ chức đội hình chuyên tham gia tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. Tiếp tục nâng chất, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt hè, phấn đấu nâng tỉ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.

Nâng chất, đa dạng hóa hoạt động của Nhà hiếu nhi huyện, phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng đội huyện và nhà thiếu nhi huyện trong việc thực hiện các chương trình chăm lo vật chất tinh thần cho thiếu nhi huyện; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Tổng phụ trách Đội ở khu vực trường học.

Duy trì hoạt động và thành lập mới các câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư, xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ hoạt động Đội trong trường học. Tăng cường thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong tham gia chính kiến, hành động cụ thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thiếu nhi trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng chất, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt hè, phấn đấu nâng tỷ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.

Đảm bảo chỉ tiêu mỗi trường tổ chức ít nhất 01 buổi tập huấn kỹ năng phòng vệ, kỹ năng tự bảo vệ cho đội viên, học sinh. Đảm bảo 100% đội viên, thiếu nhi tại mỗi Liên Đội đều được trang bị kỹ năng tự phòng vệ.

6. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng:

6.1. Công tác tập hợp thanh niên: Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Liên hiệp Thanh niên. Định hướng triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc đa dạng hóa các loại hình tập hợp. Củng cố, đổi mới và nâng chất hoạt động các Câu lạc bộ- Đội - Nhóm hiện có. Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đoàn tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước có trên 500 lao động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và củng cố, đầu tư hoạt động các đơn vị đã thành lập.

6.2. Xây dựng Đoàn vững mạnh:

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị: Nâng cao chất lượng việc học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung. Nâng cao trình độ lý luận, khả năng phản biện trong cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị. Tăng cường phát huy CLB Lý luận trẻ trên các mặt trận đấu tranh về tư tưởng, nắm bắt thông tin dư luận trên mạng. Định kỳ tổ chức thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đoàn viên; đa dạng phương thức nắm bắt tình hình dư luận đoàn viên, kịp thời định hướng cho đoàn viên về nhận thức và hành động. Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm trong năm 2015. Trong năm 2015 tổ chức 2 đợt sinh hoạt chủ điểm:
+ Đợt 1: Đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tự hào Tuổi trẻ thành phố mang tên Bác” (tháng 4,5/2015) chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).
+ Đợt 2: Đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” (tháng 9,10/2015) chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Công tác xây dựng Đoàn về tổ chức: Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng phát triển mới 2.500 đoàn viên, đổi mới thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” đảm bảo 100% cơ sở triển khai, ít nhất 95% đoàn viên đăng ký tham gia, ít nhất 90% đoàn viên hoàn thành, 90% đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục thực hiện chương trình Dự bị đoàn viên.

Tổ chức thực hiện chương trình hành động nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 - 2017, triển khai việc công nhận “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu” gắn với các tiêu chí xây dựng chi đoàn theo tiêu chí “3 nắm - 3 biết - 3 làm”, tập trung giải pháp củng cố, nâng chất hoạt động của các đơn vị hoạt động hạn chế khó khăn, triển khai thí điểm mô hình tổ chức và thực hiện giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn khu vực ngoài Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thí điểm các hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại các khu vực đặc thù.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, rèn luyện đạo đức, tác phong. Triển khai đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội” tại địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, nâng cao trách nhiệm của từng cấp bộ Đoàn trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, thực hiện chuẩn đào tạo đối với cán bộ Đoàn; tiếp tục tham mưu, phối hợp đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; thực hiện công tác tham mưu cấp ủy Đảng trong công tác sử dụng, bố trí và luân chuyển cán bộ Đoàn theo quy chế cán bộ Đoàn. Tiếp tục đầu tư giải pháp thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh thanh niên tài năng lần 3” năm 2015.


- Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia làm thư ký, Ban điều hành tổ dân phố, khu phố.

Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, 84 năm thành lập Đoàn. Phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.- Công tác kiểm tra, giám sát: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Đề án, chương trình, Nghị quyết, thực hiện các công trình thanh niên, chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại các cấp bộ Đoàn. Triển khai thực hiện “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW về việc ban hành “Quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền”. Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ làm công tác kiểm tra của cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, chú trọng việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết chuyên đề đã triển khai và sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng Chi đoàn vững mạnh theo tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm” ”, tập trung giải pháp củng cố, nâng chất hoạt động của các đơn vị hoạt động hạn chế khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn khu vực ngoài Nhà nước. Tổ chức sơ kết việc thực hiện sinh hoạt Đoàn nơi cư trú.7. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo:

Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy trong xác lập cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn trong triển khai thực hiện chủ đề năm. Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện nhiệm kỳ 2012 - 2017; sơ, tổng kết các chương trình phối hợp với ban ngành, đoàn thể huyện.

Nâng chất, đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong toàn đoàn theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, việc phát động phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp bộ Đoàn tại từng địa phương, đơn vị; hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thi đua có hệ thống và chính xác. Tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong toàn đoàn.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn gắn với thường xuyên đúc kết thực tiễn, nhân rộng mô hình, giải pháp mới hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là Đoàn cơ sở. Tăng cường công tác gặp gỡ tiếp xúc, đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện Đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tập trung các giải pháp trong tuyên truyền, xây dựng hình ảnh của tổ chức, cán bộ Đoàn

Tiếp tục thực hiện chủ trương trọng tâm hoạt động tại cơ sở, tăng cường tính kế hoạch và quy mô đối với hoạt động cấp huyện, phát huy vai trò cán bộ Đoàn các cấp trong tham mưu, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cơ sở, tiếp tục các giải pháp nâng chất cơ sở, tặng cường đi cơ sở, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở.Nơi nhận:

- Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – UV.BTV – CVP TĐ;

- Các Ban Thành Đoàn;

- BDV.HU, BTG.HU, BTC.HU;VP.HU

- VP.UBND.H, Phòng Nôi vụ;

- Cấp ủy các cơ sở Đoàn;

- BCH Huyện Đoàn;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- VP lưu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ


Trịnh Ngọc Sơn

: filemanager
filemanager -> SỞ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng phụ lục số 6 BẢn mô TẢ CÔng việc của vị trí việc làM (vtvl)
filemanager -> BỘ TÀi chính số: 160
filemanager -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng qlđT – ctsv
filemanager -> Ubnd tỉnh phú thọ ban tổ chức cuộc thi
filemanager -> KẾ hoạch khảo sát thực tế doanh nghiệp mục đích
filemanager -> Ban chấp hành trung ưƠng ban tổ chức số 969
filemanager -> PHỤ LỤC 1 danh mục các chưƠng trình kh&cn trọng đIỂm cấp nhà NƯỚc giai đOẠN 2011- 2015 ĐÃ ĐƯỢc bộ kh&cn phê duyệT
filemanager -> Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006
filemanager -> Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương