Bch đOÀn huyện cần giờ Số: 71 -tb/Đtn-btg đOÀn tncs hồ chí minhtải về 23.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích23.39 Kb.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN HUYỆN CẦN GIỜ

***

Số: 71 -TB/ĐTN-BTGĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cần Giờ, ngày 12 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v tham gia Hội thi sáng tác văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)

-------

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/HU ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức phát động hội thi sáng tác văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015);

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2015), đồng thời  thể hiện sự ngưỡng mộ,  tôn kính của đoàn viên, thanh niên, học sinh đối với Bác Hồ kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện Đoàn thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc tham gia hội thi sáng tác văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) với những nội dung cụ thể như sau:

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Huyện ủy Cần Giờ

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC:

1. Đối tượng: Tất cả đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện, những người có tâm huyết, có năng khiếu sáng tác văn học, nghệ thuật.

2. Nội dung tác phẩm dự thi:

- Ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

- Ca ngợi hình ảnh của các Mẹ Việt nam anh hùng trên địa bàn huyện.

- Ca ngợi và biểu dương những tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực.

- Phản ánh truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng và những thành tự to lớn mà Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; đặc biệt là những thành tựu đạt được trong chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới.

3. Các lĩnh vực sáng tác:

- Văn học: Thơ, truyện ngắn, bút ký.

- Âm nhạc: Ca khúc (tân nhạc, bài ca vọng cổ).

- Tác phẩm kịch (kịch bản).4. Một số quy định chung:

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi và không giới hạn về số lượng.

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới chưa được công bố trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tác phẩm dự thi phải gửi bằng văn bản, được thể hiện bằng chữ, có thể đánh máy hoặc chép tay nhưng phải rõ ràng trên khổ giấy A4, đồng thời phải ghi đầy đủ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức hội thi liên hệ khi cần thiết.

- Đối với bút ký và truyện ngắn, tác phẩm kịch dài không quá 4000 chữ. Đối với thơ, chấp nhận tất cả các loại thơ, kể cả trường ca. Đối với âm nhạc yêu cầu tác phẩm phải là ca khúc.

- Ban Tổ chức hội thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự cuộc thi (kể cả tác phẩm đạt giải hoặc không đạt giải) để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện.5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận tác phẩm:

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 11/6/2015 đến hết ngày 13/7/2015 (tính theo dấu bưu điện). Ngoài bìa thư ghi rõ: Tác phẩm tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Huyện Đoàn (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện Đoàn). Các đơn vị gửi kèm file bài dự thi (nếu là tác phẩm đánh máy) để Ban Tổ chức thực hiện biên tập, đóng cuốn sau này.

6. Tuyển chọn các tác phẩm để tặng thưởng, cơ cấu giải thưởng, kinh phí khen thưởng:

- Ban Tổ chức Hội thi chấm, chọn mỗi loại hình văn học, nghệ thuật một số tác phẩm tiêu biểu để trao thưởng.

- Các tác phẩm, tác giả đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận, tiền thưởng của Ban Tổ chức hội thi.

- Cơ cấu giải thưởng và kinh phí khen thưởng:

+ Có 03 bộ giải cho 03 thể loại (văn học, âm nhạc, tác phẩm kịch), mỗi bộ giải gồm: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba và các giải khuyến khích (tùy theo tình hình thực tế).

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Đối với Huyện Đoàn:

+ Ban Tuyên giáo Huyện Đoàn: Xây dựng thông báo phát động đến toàn cơ sở Đoàn tham gia theo nội dung, yêu cầu của thông báo; Thường xuyên liên hệ Ban Tuyên giáo Huyện ủy cập nhật kết quả để thông tin kịp thời đến các cơ sở Đoàn.

+ Các Ban đối tượng Huyện Đoàn: Đôn đốc nhắc nhở các cơ sở Đoàn đảm bảo tiến độ tham gia Hội thi.

2. Đối với các cơ sở Đoàn:

Thông tin rộng rãi, đầy đủ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị tích cực tham gia Hội thi.- Chỉ tiêu tham gia:

+ Đối với Đoàn các xã, thị trấn: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 10 bài dự thi.

+ Đối với Đoàn cơ sở Công an huyện; đoàn cơ sở cơ quan Chính quyền; Đoàn cơ sở cơ quan Đảng, đoàn thể, Chi đoàn Quân sự huyện: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 05 bài dự thi.

+ Đối với các Chi đoàn khu vực công nhân lao động: được phân bổ như sau:

- Chi đoàn có trên 20 đoàn viên: Tham gia ít nhất 04 bài dự thi.

- Chi đoàn có trên 10 đoàn viên: Tham gia ít nhất 03 bài dự thi.

- Chi đoàn có dưới 10 đoàn viên: Tham gia ít nhất 02 bài dự thi.

Trên đây là thông báo tham gia hội thi sáng tác văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn quan tâm thực hiện đúng theo tinh thần chỉ tiêu thông báo đã đề ra.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên Giáo Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Ban Thường vụ Huyện Đoàn;

- Các Ban Huyện Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP.


TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯHồ Hồng Thành Tính
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương