Bức Thông Điệp Cho Những Ai Không Tin Thiên Sứ Của Allah


Khi hợp tử (tinh trùng và noãn trứng) trải qua bốn mưới hai ngày, Allah cử vị Thiên thần đến tạo hình thể cho nó, tạo tai, mắt, da, thịt và xương cho nótải về 1.04 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Khi hợp tử (tinh trùng và noãn trứng) trải qua bốn mưới hai ngày, Allah cử vị Thiên thần đến tạo hình thể cho nó, tạo tai, mắt, da, thịt và xương cho nó” (Muslim).

Họ nói lời nói này chẳng ăn khớp gì với kiến thức khoa học hiện đại cũng như các giai đoạn phát triển của bào thai.

Nhưng khi khoa học thực sự phát triển thì nó đã khám phá cho chúng ta những sự thực mới mẻ này.Nếu chúng ta quan sát các nghiên cứu mới nhất về phôi thai cũng như nghiên cứu về giai đoạn của bào thai mà Thiên sứ Muhammad e đã nói về nó, tức giai đoạn mà bào thai được 42 ngày, chúng ta sẽ thấy gì? Tại sạo Thiên sứ Muhammad e lại đặc biệt hóa cho giai đoạn này tức giai đoạn khi bào thai được 42 ngày tuổi? Các giai đoạn phát triển của bào thai trong bụng mẹ mang ý nghĩa gì?

Chúng tôi sẽ hiển thị một loạt các hình ảnh với lời bình luận để trình bày cách phôi thai phát triển, đặc biệt là trong tuần thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, và sau đó chúng ta trở lại để xem sự tương đồng một cách hoàn toàn giữa các lời nói của Thiên sứ Muhammad e với các lời nói của các nhà khoa học hiện đại. Các giai đoạn mà bào thai phát triển kể từ lúc nó là hợp tử (Nutfah) cho đến cuối tuần thứ sáu (42 ngày), chúng ta thấy phôi thai chưa có hình dạng con người mà chỉ sau thời gian 42 ngày trở đi. Đây chính là điều đã được Thiên sứ của Allah, Muhammad e khẳng định trong lời di huấn thiêng liêng của Người.

Chúng ta hãy lưu ý xem làm thế nào phôi thai là hợp tử (Nutfah) chưa có hình hài của con người, rồi sau đó chuyển đến giai đoạn là cục máu (A’laqah) không mang hình dáng con người, và tiếp theo nó chuyển đến giai đoạn Mudhghah (cụt thịt) cũng chưa có hình hài con người, nhưng khi nó được 42 ngày thì hình hài con người ở nó được hiện rõ nét và hình hài con người này tiếp túc phát triển cho đến cuối kỳ thai.

Thật quang vinh thay Allah, Đấng Toàn Năng và Siêu Việt!!!

Một bức ảnh thật của thai nhi 5 tuần tuổi và nó không thể hiện bất kỳ đặc điểm nào của hình dạng con người. Các nhà khoa học nói rằng hầu hết các loài động vật đều mang hình dạng này trong độ tuổi như thế, vì thai nhi đã chưa hoàn thiện hình dạng con người của mình nên chúng ta không nhìn thấy thính giác, thị giác, da và xương của nó!

Một bức ảnh thật của phôi thai 47 ngày tuổi, chúng ta có thể thấy nó đã mang hình dạng con người rõ ràng, chúng ta có thể quan sát thấy thính giác và thị giác của nó như chúng ta có thể nhìn thấy tai, mắt và da. Tất cả những cơ quan này đã bắt đầu hình thành từ thời gian cuối của tuần thứ sáu, và chắc chắn các thông số này sẽ rõ ràng hơn trong tuần thứ bảy. Tim thai bắt đầu nhịp đập một cách rõ ràng kể từ tuần thứ sáu.So sánh hình ảnh giữa phôi thai năm tuần và sau 8 tuần tuổi, hãy xem mức lượng thay đổi về đặc điểm, kích thước và hình dạng của nó, và làm thế nào phôi thai lại biến thành hình dạng con người một cách ngoạn mục thế kia! Các nhà khoa học nói rằng thai nhi từ cuối tuần thứ sáu có nghĩa là khi nó được 42 ngày tuổi thì nó bắt đầu phân biệt được âm thanh và các tương tác của nó.

Các nhà khoa học xác nhận rằng 42 ngày tuổi là ranh giới giữa giai đoạn mà phôi thai chưa có đặc điểm gì rõ rệt với giai đoạn mà phôi thai mang hình hài con người. Do đó chúng tôi thấy trên những trang web quan tâm đến sự phát triển của phôi thai, lời nói của họ đều là: (Trong tuần thứ sáu sau khi thụ tinh, phôi thai bắt đầu phản ứng với các kích thích bên ngoài thông qua các chuyển động phản xạ vào cuối tuần thứ sáu, chúng ta nhận diện rõ ràng đứa trẻ như một người thực sự).Và chúng tôi đọc trên một trang web khác, họ nói: (Các sóng não được quan sát khi thai nhi ở độ tuổi 43 ngày, Tiến sĩ Steve nói rằng các sóng não bộ có thể được đo ở độ tuổi 43-45 ngày, cũng như sự biểu hiện ý thức có thể được quan sát thấy sau độ tuổi này).

Thai nhi sáu tuần tuổi, ở tuổi này thai nhi bắt đầu có hình dáng con người và bộ não bắt đầu có sóng não có thể được đo bằng một thiết bị đặc biệt. Đây là một dấu hiệu của sự bắt đầu cho hoạt động trong các tế bào não, có thể là một dấu hiệu cho thấy linh hồn được thổi vào giai đoạn này, Allah là Đấng biết rõ nhất. Quan sát ở giai đoạn này, ta thấy thai nhi bắt đầu có hình dạng hai mắt, và các nhà khoa học đã xác nhận rằng tuần thứ sáu là độ tuổi mà nó bắt đầu xuất hiện phần mắt và đây là sự thật mà Thiên sứ của Allah, Muhammad đã nói: “
: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương