Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020tải về 7.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.56 Kb.
Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
Phấn đấu giai đoạn 2013-2020 giải quyết việc làm cho 229 nghìn lao động.
Nhằm ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm và giá trị lao động, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phấn đấu giai đoạn 2013-2020 giải quyết việc làm cho 229.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 28.600 người, trong đó giải quyết việc làm trong nước cho 196.500 người; xuất khẩu lao động 32.500 người. Cùng với đó, phấn đấu đến năm 2020, chuyển dịch cơ cấu lao động lĩnh vực nông - lâm - thủy sản xuống 45,1%; công nghiệp - xây dựng lên 32,7%; dịch vụ lên 22,3%.

Để đạt mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 6 giải pháp như: Tập trung đầu tư phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế trọng điểm, giải quyết được nhiều việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp; phát triển bền vững thị trường lao động, xây dựng đồng bộ hệ thống giao dịch thông tin trên thị trường lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; phát triển chương trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện có hiệu quả các dự án giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo việc làm; tuyên truyền, tăng cường và nâng cao chất lượng, năng lực quản lý nhà nước về lao động việc làm./.

* Xem chi tiết Quyết định số 1248/QĐ-UBND tại đây./.Hải Huyền

Biên tập 1

Biên tập 2

Biên tập 3

Hoàng Nam Tuy

Phạm Kiều Liên

Dương Đại Lâm

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương