Ban thưỜng trực cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.91 Kb.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAMBAN THƯỜNG TRỰCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 260/MTTQ-BTT

V/v phối hợp tổ chức lễ bàn giao nhà

Đại đoàn kết do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ


Quảng Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang


Thực hiện kế hoạch số 39/KH-BVĐ, ngày 7/7/2015 của Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh về việc triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) tài trợ năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang bàn giao nhà Đại đoàn kết do THACO tài trợ.

1. Thành phần tham dự

1.1. Đối với Công ty Thaco

- Lãnh đạo Tổng công ty Thaco;

- Lãnh đạo Thaco - Chi nhánh miền Trung.

1.2. Đối với tỉnh Quảng Nam

- Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Lãnh đạo Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Phóng viên Báo Đại đoàn kết, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam;

- Phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Nam;

- Phóng viên Báo Quảng Nam.2. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ bàn giao

- Thời gian: 10h, ngày 13/ 11/ 2015 (thứ sáu)

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa thôn Dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang.

3. Chương trình lễ bàn giao nhà

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Lãnh đạo Mặt trận tỉnh Quảng Nam báo cáo quá trình triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh;

- Ý kiến của đại diện 01 hộ gia đình thụ hưởng nguồn Quỹ;

- Mời lãnh đạo Thaco phát biểu.

- Đoàn đến thăm và kéo biển bàn giao nhà hộ nghèo ở huyện Đông Giang4. Một số nội dung khác

Để buổi lễ bàn giao được thuận lợi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Chuẩn bị Hội trường: maket, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi, nước uống… và phát hành Giấy mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Đông Giang cùng dự lễ.

- Chọn 01 gia đình thụ hưởng nguồn tài trợ để phát biểu cảm tưởng; phối hợp cùng gia đình chuẩn bị bài phát biểu, trình bày tại buổi lễ.

- Bố trí, sắp xếp thời gian, lộ trình đến thăm các hộ (sau 10h sáng ngày 13/11/2015) để hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba, xã ATing gửi Giấy mời Ban dân chính, Ban công tác Mặt trận, Tổ đoàn kết và người thân trong gia đình các hộ thụ hưởng cùng chứng kiến việc kéo biển khánh thành nhà cho các hộ; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân tổng dọn vệ sinh sạch sẽ chung quanh các điểm bàn giao nhà.

- Maket lễ bàn giao nhà:Lo go Mặt trận

****


UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM
LẾ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) tài trợ

Đông Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Trên đây là một số nội dung chuẩn bị cho lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết do THACO tài trợ, rất mong lãnh đạo Tổng công ty sắp xếp thời gian về tham dự lễ; đề nghị lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Đông Giang phối hợp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần ô tô Trường Hải;

- Chủ tịch, PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh (b/c);

- UBMTTQVN huyện Đông Giang;

- Ban Tuyên giáo, Văn phòng MTTQ tỉnh (p/h);

- Lưu VT, BPT.TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký

Nguyễn Văn LongCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương