Ban tổ chức hộI ĐỒng thi nâng ngạCHtải về 0.73 Mb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2014

Câu 1.Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?


A. Đủ 18 tuổi (tính theo tháng)

B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm)

C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)

D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)


Câu 2.Có mấy điều trong Quy định của Ban chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” ?


A. 19 điều B. 18 điều C. 17 điều D. 16 điều.

Câu 3.Theo hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải?


A. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

B. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

C. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp giấy chứng nhận cách đây 6 năm.

D. Học và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.


Câu 4.Theo hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thẩm tra lý lịch người vào Đảng gồm?


A. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

B. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân.

C. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, cô, gì chú bác bên nội và bên ngoại của người vào Đảng.

D. Thẩm tra cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng.


Câu 5.Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, ra Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền khi?


A. Có trên một nửa số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

B. Có trên 2/3 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

C. Có trên 3/4 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

D. 100% số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.


Câu 6. Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, kết nạp đảng đối với những người trên 60 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của?


A. Ban Bí thư trung ương Đảng.

B. Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

C. Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.

D. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở.


Câu 7.Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?


A.   Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương.

B.   Bí thư chi bộ.

C.   Cấp ủy cơ sở.

D.   Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và tương đương.


Câu 8.Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đối với Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên ra quyết định kết nạp đảng viên khi?


A. Có trên một nửa cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

B. Có ít nhất 2/3 cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

C. Có trên một nửa số ủy viên Ban Thường vụ đồng ý.

D. Có 100% cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.


Câu 9.Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên do?


A. Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

B. Thường trực đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

C. Tập thể đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

D. Bí thư và phó bí thư đảng ủy xem xét, quyết định.


Câu 10.Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở do?


A. Ban Thường vụ xem xét, quyết định.

B. Thường trực cấp ủy xem xét, quyết định.

C. Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định.

D. Bí thư và phó bí thư cấp ủy xem xét, quyết định.


Câu 11.Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương do?


A. Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

B. Tập thể thường trực cấp ủy và các đồng chí ủy viên thường vụ là Trưởng ban Đảng cùng cấp xem xét, quyết định.

C. Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định.

D. Bí thư và phó bí thư Đảng ủy xem xét, quyết định.


Câu 12.Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đảng viên dự bị không có quyền nào sau đây?


A. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách của Đảng.

B. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức.

C. Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

D. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.


Câu 13.Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?


A.   Mỗi tháng 1 lần.

B.    Mỗi quý 1 lần.

C. Mỗi năm 1 lần.

D. Mỗi năm 2 lần.


Câu 14. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng quy định như thế nào?


A. Trong vòng 15 ngày làm việc.

B. Trong vòng 30 ngày làm việc.

C. Trong vòng 45 ngày làm việc.

D. Trong vòng 60 ngày làm việc.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương