Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang7/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

MTV Cấp nước Đà Nẵng


HC

KDKD


MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

HC
HC

HC


CP Cấp thoát nước Quảng Nam


CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

HC??


MTV câp thoát nước Bình Định


MTV Cấp thoát nước Phú Yên


MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa
HC
HC


CP ĐT Ninh HòaHCHC
CP ĐT Cam Ranh

??CP cấp nước Ninh Thuận
HC

HC

HC


Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải


CP Cấp thoát nước BìnhThuận

HC
HC

HC
HC

HCKhu vực Tây Nguyên


MTV Cấp nước Gia Lai

HC
HC

HC


Nhà máy nước Đăk MilHC

MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

??


KD??


CP cấp nước và XD Di Linh

HC
HC

HC
HC

HC

CP cấp thoát nước và XD Bảo LộcHC
??

KD

HC


HC


Khu vực Đông Nam Bộ


Tổng cấp nước Sài Gòn

HC

KD

HC

HC
HC

HC

CP BOO Nước Thủ ĐứcHC


HC

HC
HC

HC

Cấp nước Bình AnHC


HC

HC
HC

HC


tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương