Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang4/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

6.2.Tứ phân vị


Các giá trị trong tứ phân vị (từ thấp tới cao) của các chỉ số cấp Công ty được tổng hợp trong Bảng 4. Tổng hợp các giá trị trong tứ phân vị của các chỉ số cấp Công ty. Mỗi loại chỉ số có giá trị sau:

  • Giá trị tối thiểu (Min),

  • Tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25), Q1

  • Giá trị trung vị (phân vị thứ 50), Q2

  • Tứ phân vị thứ ba (phân vị thứ 75), Q3 và

  • Giá trị tối đa: MaxC 2.2

C1.1-1.3
Mức nước sh

TL dịch vụ


A26-27


A33*36Nước khai thác


Số dân được cấp nc


A65-67
A62-64

>

A 68-70

>

A 61= (49-51) +

58-60
A 33-35
A 36
A28- 30

Cs th kế
Nc thô đã xử lý

lớn hơn

Nc vào mạng

lớn hơn

Nc sinh hoạt

Nc phi sinh hoạt
Số đấu nối
Số ng/ đấu nối
Số dân vùng phục vụ

C 2.1
C 2.4C 2.3.
TL huy động
TL Nc tự dùngTL thất thoát


tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương