Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)


Khu vực Đồng bằng sông Cửu Longtải về 7.8 Mb.
trang35/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

97.68

 

38.48

 

69.59

 

4.88

 

0.04

 MTV Cấp nước Long An

95.24

102.30

24.02

99.03

207.05

184.92

5.77

3.99

N/A

4.06MTV Cấp Nước Vĩnh Long

92.58

102.30

61.36

60.99

0.70

2.78

8.06

8.74

11.63

11.04MTV Cấp Nước Tiền Giang

99.94

99.98

57.77

62.37

10.30

1.17

4.08

3.64

7.54

0.00CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

95.24

95.40

50.51

60.25

21.80

101.41

10.94

9.07

3.85

3.46CP điện nước An Giang

99.95

99.94

33.17

33.88

37.68

31.38

9.09

8.53

5.99

5.06MTV Cấp nước Sóc Trăng

89.78

93.19

60.24

58.69

36.48

55.66

9.09

7.10

3.42

2.92MTV Cấp thoát nước Bến Tre

95.00

95.35

58.55

20.43

28.16

30.67

6.32

7.65

5.97

6.86MTV Cấp Nước Bạc Liêu

99.84

92.87

25.29

39.71

N/A

0.00

14.29

5.62

6.76

6.45MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

99.58

99.90

55.88

54.74

16.75

20.42

N/A

7.40

6.14

4.46MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

100.00

100.00

35.03

35.03

162.67

75.63

11.55

21.92

25.14

25.14MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

99.03

99.35

75.80

75.87

19.40

21.01

11.07

10.08

6.47

8.50MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

91.89

100

51.03

56.79

5.97

6.98

4.64

3.57

2.92

2.11

tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương