Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang34/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35MTV KD nước sạch Hưng Yên

95.23

94.59

80.51

90.32

8.79

25.87

6.70

3.97

13.73

20.62MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

100.00

99.54

48.25

41.89

20.07

19.03

5.98

8.25

6.20

5.96
Khu vực Ven biển miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV cấp nước Thanh Hóa

95.79

100.00

55.59

52.49

25.42

22.09

11.96

8.05

10.28

3.25MTV cấp nước Nghệ An

99.10

95.24

60.48

52.40

19.43

13.66

7.02

4.77

5.64

0.00MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

90.91

105.00

75.89

76.60

27.43

0.00

8.65

5.56

3.15

0.00MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

95.19

102.03

35.84

50.26

23.55

17.90

8.90

15.16

14.43

15.66MTV Cấp nước và XD Quảng trị

99.81

96.00

39.97

39.54

19.08

15.49

11.24

10.59

2.04

4.75MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

91.02

99.94

54.33

57.21

9.71

6.37

14.55

11.20

8.81

7.79MTV Cấp nước Đà Nẵng

98.58

125.98

73.69

80.35

21.10

2.52

23.91

9.31

0.16

8.04MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

88.02

N/A

55.90

N/A

0.00

N/A

13.80

N/A

0.00CP Cấp thoát nước Quảng Nam

86.58

86.41

58.00

43.49

87.76

57.38

8.78

8.19

9.72

13.40CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

100.00

100.00

39.84

82.95

N/A

0.00

4.56

2.06

7.28

5.59MTV câp thoát nước Bình Định

92.40

92.67

44.75

45.84

25.84

20.67

4.56

11.65

2.57

18.83MTV Cấp thoát nước Phú Yên

95.24

105.38

73.17

105.01

31.95

12.21

10.82

7.29

4.13

3.14MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

99.49

95.33

73.55

31.35

8.48

6.73

3.95

3.12

8.20

3.63CP ĐT Ninh Hòa

99.43

95.99

63.48

46.84

4.46

23.11

28.79

25.04

14.97

9.69
CP công trình ĐT Vạn Ninh

95.19

 

39.73

 

9.69

 

5.19

 

6.61

 CP ĐT Cam Ranh

99.87

93.42

63.81

67.94

7.43

13.88

10.34

18.27

4.12

6.10CP cấp nước Ninh Thuận

95.24

95.26

57.44

70.39

2.00

20.13

7.07

7.32

5.54

7.49Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

100.00

99.27

121.28

91.49

75.52

76.39

13.15

8.30

2.65

2.62CP Cấp thoát nước BìnhThuận

100.10

99.43

83.03

88.46

4.07

2.61

7.02

5.85

10.52

9.44
Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV Cấp nước Gia Lai

101.01

82.50

70.45

59.90

2.83

8.19

7.61

7.37

23.02

13.18
MTV Cấp nước Kon Tum

95.25

 

52.41

 

33.66

 

5.91

 

1.49

 
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

99.65

 

50.49

 
 

4.73

 

3.75

 
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

100.00

 

37.76

 

51.46

 

7.33

 

2.64

 Nhà máy nước Đăk Mil

100.00

100.00

61.51

56.63

22.94

18.68

8.61

12.52

N/A

2.17MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

99.22

115.04

81.71

103.81

13.83

0.36

5.13

3.35

5.56

3.55CP cấp nước và XD Di Linh

99.47

68.04

93.12

37.02

6.25

4.80

3.33

9.25

5.26

2.63CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

100.00

100.00

69.20

50.66

N/A

0.00

6.55

6.29

9.45

7.90
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng cấp nước Sài Gòn

101.21

99.30

52.11

154.78

13.13

7.59

5.09

4.96

4.54

5.69CP BOO Nước Thủ Đức

91.60

100.00

25.23

37.87

81.98

70.54

N/A

N/A

N/A

0.00Cấp nước Bình An

99.21

100.00

36.14

30.03

N/A

0.00

N/A

N/A

N/A

0.00MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

99.33

94.78

35.31

21.33

84.14

83.16

20.63

16.91

1.52

3.93MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

99.94

88.96

30.71

30.01

8.17

6.6

3.45

10.22

8.49

6.60Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

99.78

99.80

51.10

47.03

47.14

37.53

5.80

6.06

4.58

3.33MTV Cấp nước Đồng Nai

92.64

99.99

30.05

43.23

92.20

108.37

7.01

7.86

4.49

3.96CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

89.44

100.00

39.70

47.38

13.48

8.00

6.60

4.39

3.73

1.58CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

96.95

94.65

60.39

57.89

N/A

0.00

10.04

6.84

1.90

1.60

tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương