Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang30/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

0.29

N/A

4.95

N/A

17.47

N/A

0.95
76.62CP XD tổng hợp Tiên Lãng

0.29

0.36

27.87

32.70

54.96

60.70

2.45

2.50
4.1
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

0.20

 

11.86

 

56.35

 

4.99

 
NullMTV KD nước sạch Hưng Yên

0.51

0.50

10.63

10.18

19.63

18.27

0.44

0.48
71.07MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

0.34

0.34

22.84

23.81

51.59

53.58

9.38

7.24
15.37
Khu vực Ven biển miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

MTV cấp nước Thanh Hóa

0.24

0.28

15.36

17.23

41.23

38.31

9.65

8.19
36.28MTV cấp nước Nghệ An

0.34

0.44

20.04

19.34

47.95

43.09

6.97

8.44
29.14MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

0.22

0.36

13.96

10.77

59.82

56.69

5.12

2.35
30.20MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

0.34

0.32

27.29

19.16

52.23

57.39

3.40

2.91
20.54MTV Cấp nước và XD Quảng trị

0.52

0.42

35.20

36.81

52.41

45.00

2.98

4.73
13.46MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

0.26

0.27

14.10

14.35

55.70

58.66

7.06

5.83
21.15MTV Cấp nước Đà Nẵng

0.19

0.23

8.54

9.75

33.81

34.70

3.76

6.00
49.56MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

0.19

N/A

24.20

N/A

55.65

N/A

9.97
10.17CP Cấp thoát nước Quảng Nam

0.24

0.23

16.47

23.30

15.92

18.38

7.84

11.59
46.73CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

0.40

0.42

47.73

19.17

50.57

30.57

1.70

6.22
44.04MTV câp thoát nước Bình Định

0.43

0.44

30.50

30.90

40.84

39.82

1.78

2.71
26.57MTV Cấp thoát nước Phú Yên

0.41

0.39

17.90

11.66

28.38

21.88

1.15

1.88
64.58MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

0.27

0.00

11.08

24.13

46.60

0.00

3.20

9.21
66.67CP ĐT Ninh Hòa

0.38

0.43

19.18

23.88

48.34

54.18

8.28

6.86
15.09
CP công trình ĐT Vạn Ninh

N/A

 

0.00

 

65.16

 

2.58

 
NullCP ĐT Cam Ranh

0.35

0.52

19.40

13.54

41.80

34.11

4.34

3.28
49.07CP cấp nước Ninh Thuận

0.31

0.29

13.21

11.86

27.17

30.10

4.57

4.22
53.83Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

1.00

1.33

32.21

44.65

24.98

37.69

4.68

6.20
11.45CP Cấp thoát nước BìnhThuận

0.18

0.17

5.78

4.25

42.91

38.00

5.98

4.48
53.26
Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

MTV Cấp nước Gia Lai

0.48

0.53

28.39

27.36

78.33

57.10

2.85

2.32
13.22
MTV Cấp nước Kon Tum

0.34

 

18.17

 

75.53

 

2.27

 
Null
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

0.31

 

25.05

 

74.10

 

1.09

 
Null
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

0.30

 

21.41

 

14.52

 

19.42

 
NullNhà máy nước Đăk Mil

0.41

0.39

18.40

19.48

40.80

51.29

10.64

11.74
17.49MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

0.59

0.46

13.50

9.01

37.90

28.04

1.48

1.09
61.86CP cấp nước và XD Di Linh

0.54

0.59

15.86

21.86

33.56

50.21

0.41

0.47
27.46CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

0.51

0.54

17.34

22.79

40.18

48.47

0.92

0.89
27.85
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cấp nước Sài Gòn

0.25

0.26

12.90

4.06

12.77

9.97

4.06

1.13
84.84CP BOO Nước Thủ Đức

0.39

N/A

67.61

72.86

9.43

3.26

12.70

12.26
11.62Cấp nước Bình An

0.26

0.28

26.28

27.86

21.95

29.71

6.76

9.27
33.15MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

0.42

0.46

25.48

37.65

25.56

10.71

5.40

7.80
43.84MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

0.41

0.46

35.82

36.34

19.91

22.35

7.46

5.76
35.56Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

0.28

0.27

19.23

18.43

53.09

55.95

5.45

5.88
19.74MTV Cấp nước Đồng Nai

0.35

0.29

29.32

22.80

45.32

34.47

5.06

5.11
37.62CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

0.31

0.30

15.46

15.32

42.20

40.56

3.70

7.14
36.98CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0.21

0.22

7.19

7.40

15.60

15.49

1.96

1.65
75.45

tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương