Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)


Phụ lục 18- Chi phí thành phần trên tổng chi phícủa vận hành (%)tải về 7.8 Mb.
trang29/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

Phụ lục 18- Chi phí thành phần trên tổng chi phícủa vận hành (%)


Ghi chú: Các giá trị chi phí thành phần của Cty cấp thoát nước Tuyên Quang không sử dụng được5.1. Điện năng cho nước sx (Kwh/m3)

Chi phí thành phần của vận hành (%)Tên Công ty cấp nước

6.3. Điện

6.4.Nhân công

6.5. Hóa chất

6.6. Chi phí khác2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012
2012
Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
 XD và cấp nước Điện Biên

N/A

0.17

N/A

38.29

N/A

3.94

N/A

34.49
23.28XD và cấp nước Lai Châu

0.29

0.28

13.31

13.41

52.73

52.82

4.72

4.77
29CP cấp nước Sơn La

0.33

0.33

15.47

14.15

57.47

49.08

1.87

2.20
34.57CP nước sạch Hòa Bình

0.18

0.19

5.07

5.34

39.10

39.77

1.46

1.82
53.07MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

0.35

0.33

18.27

15.05

46.64

35.54

5.49

4.79
44.62MTV Cấp thoát nước Hà Giang

0.30

0.30

21.41

17.79

14.52

23.25

19.42

16.99
41.97MTV cấp nước Cao Bằng

0.38

0.37

24.44

20.07

58.78

66.96

1.85

2.30
10.67CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

0.42

N/A

14.22

N/A

46.45

N/A

1.55
37.78MTV KD nước sạch Quảng Ninh

0.45

0.43

15.04

30.65

43.57

9.77

2.77

6.08
53.5MTV cấp nước Yên Bái

0.34

0.31

39.90

40.97

53.91

50.17

0.98

1.20
7.66XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

0.21

0.22

17.95

18.18

61.54

69.70

5.13

7.88
4.24CP cấp nước Phú Thọ

0.41

0.50

27.14

24.07

29.16

31.30

18.72

17.46
27.17MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

0.29

0.39

15.11

0.00

42.68

0.00

1.05

0.00
100NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

0.43

0.53

22.72

18.47

50.84

43.71

0.51

0.21
37.61CP nước sạch Thái Nguyên

0.33

0.35

11.40

9.94

49.93

66.17

4.63

3.94
19.95MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

0.28

0.27

35.52

16.80

48.31

19.00

13.32

6.24
57.96
Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

MTV nước sạch Hà Nội

0.47

0.42

22.25

36.53

32.58

18.12

2.97

5.14
40.21CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

0.01

0.01

4.26

0.04

45.06

8.16

0.00

0.00
91.8
MTV Nước sạch Hà Đông

0.33

 

22.72

 

38.52

 

0.24

 
-CP cấp nước Sơn Tây

0.43

0.37

45.54

32.78

39.81

66.44

0.96

0.78
0CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

0.45

0.47

14.98

14.15

29.14

21.23

0.47

0.44
64.18CP nước sạch Vĩnh Phúc

0.45

0.49

20.15

19.82

33.66

10.71

0.13

0.18
69.29MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

0.40

0.46

23.38

18.91

49.97

49.36

5.88

4.56
27.18CP Đầu tư phát triển An Việt

0.55

0.41

30.56

17.89

63.54

67.00

5.27

10.31
4.8Thuận Thành

N/A

0.6

N/A

15.14

N/A

25.43

N/A

0.79
58.64CP nước sạch Hà Nam

0.54

0.00

22.32

26.56

30.15

40.26

8.54

9.13
24.05MTV KD nước sạch Nam Định

0.33

0.33

28.79

24.25

21.32

46.91

9.38

8.22
20.61MTV KD nước sạch Ninh Bình

0.29

0.27

22.38

16.00

66.84

31.37

9.84

8.10
44.53MTV KD nước sạch Hải Dương

0.27

0.26

10.55

9.11

51.01

63.78

6.78

7.16
19.95MTV Cấp nước Hải Phòng

0.26

0.23

9.27

7.22

30.91

34.50

3.52

3.07
55.21


tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương