Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang26/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

Phụ lục 15- Mạng lưới


Ghi chú; Các giá trị chi phí đầu tư phát triển (C4.2) lớn hơn 100% bị loại bỏ, không sử dụng

Mạng lưới

4.1. Số lần vớ ống/ năm/ km

4.2. Chi phí đầu tư phát triển (% doanh thu)

4.3 Chiều dài ống được cải tạo/ tổng chiều dài (%)

Truyền tải

Phân phối

Tổng cộngTên Công ty cấp nước

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012
Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
 
 
 
 
 XD và cấp nước Điện Biên

N/A

0.20

N/A

0.60

N/A

0.40

N/A

10.22

N/A

0.00XD và cấp nước Lai Châu

5.73

6.70

0.61

0.83

1.26

1.61

17.75

30.16

1.28

1.29CP cấp nước Sơn La

2.00

6.67

0.63

2.00

0.95

3.08

13.43

4.16

0.95

1.69CP nước sạch Hòa Bình

0.11

0.13

0.18

0.15

0.16

0.15

34.00

3.74

2.90

1.45MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

0.50

0.00

0.62

0.00

0.58

0.00

3.05

11.30

2.38

0.00MTV Cấp thoát nước Hà Giang

0.35

0.24

0.45

0.09

0.37

0.21

6.02

1.63

10.78

5.47MTV cấp nước Cao Bằng

0.20

1.20

5.29

3.94

4.90

3.76

45.72

30.26

11.56

13.68CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

0.11

N/A

1.27

N/A

0.96

N/A

50.02

N/A

1.24MTV KD nước sạch Quảng Ninh

0.09

0.19

1.18

1.43

0.74

1.03

39.08

15.39

6.45

5.84MTV cấp nước Yên Bái

0.10

0.03

0.43

0.31

0.34

0.25

14.20

22.57

3.72

1.05XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

0.04

N/A

0.28

0.01

0.21

0.01

6.88

0.92

0.08

0.00CP cấp nước Phú Thọ

0.40

0.03

0.18

0.27

0.22

0.22

52.01

36.45

1.60

0.08MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

1.54

1.15

2.94

0.00

2.04

0.00

2.18

1.95

0.10

0.00NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

12.60

15.24

3.29

3.93

8.98

10.85

N/A

0.00

N/A

0.00CP nước sạch Thái Nguyên

0.45

0.00

4.26

0.00

3.76

0.00

N/A

2.84

0.52

0.00MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

1.22

4.15

0.41

0.66

0.45

0.85

34.99

28.14

0.51

0.51
Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV nước sạch Hà Nội

0.01

0.09

0.14

0.05

0.12

0.06

46.00

18.80

11.17

5.89CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

0.16

0.16

0.33

0.33

0.31

0.31

14.46

0.00

6.73

6.73
MTV Nước sạch Hà Đông

3.31

 

0.84

 

1.52

 

15.99

 
 CP cấp nước Sơn Tây

0.07

0.19

0.33

0.88

0.26

0.83

0.00

3.94

0.33

445.72CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

0.12

0.17

18.82

12.74

8.38

8.01

24.04

6.56

N/A

0.00CP nước sạch Vĩnh Phúc

0.40

0.86

0.73

17.38

0.63

12.59

9.76

11.93

3.24

11.92MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

3.06

0.14

1.41

0.16

1.61

0.16

2.25

3.44

4.49

3.33CP Đầu tư phát triển An Việt

0.89

1.02

3.01

6.03

1.94

3.49

N/A

0.46

N/A

12.92Thuận Thành

N/A

50.00

N/A

0.56

N/A

3.16

N/A

0.00

N/A

0.00CP nước sạch Hà Nam

2.83

0.16

3.79

0.72

3.39

0.36

17.87

0.05

2.05

0.00MTV KD nước sạch Nam Định

0.47

0.30

0.92

0.95

0.88

0.89

28.58

32.79

0.35

0.29MTV KD nước sạch Ninh Bình

0.32

0.74

0.93

0.25

0.70

0.43

27.75

6.01

2.35

2.35MTV KD nước sạch Hải Dương

1.34

0.74

0.99

1.07

1.10

0.93

129.10

16.47

2.87

0.73MTV Cấp nước Hải Phòng

0.75

0.22

1.70

1.21

1.62

1.14

15.92

15.92

5.23

517.11CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

0.12

N/A

0.88

N/A

0.71

N/A

0.00

N/A

0.00CP XD tổng hợp Tiên Lãng

4.04

3.64

5.48

6.03

5.11

5.42

N/A

0.00

N/A

0.00
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

0.75

 

1.01

 

0.96

 

30.13

 

0.91

 MTV KD nước sạch Hưng Yên

2.33

1.79

0.95

1.24

1.12

1.31

7.84

18.67

N/A

0.00MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

1.11

0.83

4.35

4.00

3.89

3.59

34.95

17.32

N/A

0.00
Khu vực Ven biển miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV cấp nước Thanh Hóa

0.15

0.07

0.16

0.11

0.16

0.10

N/A

113.31

0.38

0.00MTV cấp nước Nghệ An

0.01

0.25

0.01

0.22

0.01

0.23

9.98

6.90

9.64

6.86MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

0.09

0.06

0.09

0.10

0.09

0.09

9.31

118.16

0.73

0.54MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

0.08

0.22

0.15

0.14

0.12

0.15

17.96

15.61

0.97

0.05MTV Cấp nước và XD Quảng trị

0.80

1.42

1.01

0.21

0.96

0.52

43.10

11.19

3.00

5.66MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

0.14

0.10

0.51

0.52

0.49

0.50

31.21

33.09

0.24

0.13MTV Cấp nước Đà Nẵng

0.01

1.51

0.04

0.88

0.04

0.90

20.37

11.36

0.15

188.81MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

0.22

N/A

2.00

N/A

0.61

N/A

0.00

N/A

17.39CP Cấp thoát nước Quảng Nam

0.12

0.11

1.24

1.05

0.46

0.41

12.23

7.53

1.04

0.17CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

N/A

1.85

N/A

5.88

N/A

5.33

88.36

21.92

N/A

0.00MTV câp thoát nước Bình Định

0.39

0.35

4.23

3.81

3.15

2.82

12.70

9.55

0.12

0.17MTV Cấp thoát nước Phú Yên

2.41

1.49

0.84

0.71

1.09

0.82

9.84

43.43

N/A

0.00MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

0.35

0.26

0.59

1.00

0.56

0.89

28.06

12.10

2.30

2.85CP ĐT Ninh Hòa

0.21

0.39

4.00

4.55

2.79

3.23

7.60

10.00

0.14

0.37
CP công trình ĐT Vạn Ninh

N/A

 

0.30

 

0.22

 

N/A

 

N/A

 CP ĐT Cam Ranh

0.03

0.03

1.81

2.03

0.87

0.98

177.33

132.68

11.32

0.00CP cấp nước Ninh Thuận

0.06

N/A

0.51

0.03

0.46

0.04

60.46

0.50

5.65

0.10Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

0.22

0.00

10.09

10.37

8.71

8.91

92.05

90.94

16.00

16.29CP Cấp thoát nước BìnhThuận

N/A

0.17

0.21

0.14

0.16

0.14

12.02

5.05

0.14

0.11
Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV Cấp nước Gia Lai

0.24

0.30

3.25

10.14

2.24

7.05

14.47

14.66

5.00

1.43
MTV Cấp nước Kon Tum

0.14

 

1.52

 

0.78

 

24.75

 

0.78

 
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

0.25

 

11.82

 

9.20

 

2.08

 

2.17

 
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

0.35

 

0.45

 

0.37

 

6.02

 

10.78

 Nhà máy nước Đăk Mil

4.33

4.41

2.95

0.00

3.51

0.01

128.25

3.61

15.14

10.72MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

0.44

1.32

1.75

1.65

1.41

1.56

13.45

5.32

1.18

0.93CP cấp nước và XD Di Linh

0.42

1.46

5.36

12.46

4.26

10.29

17.19

3.50

N/A

0.00CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

3.33

1.94

5.38

1.85

4.55

1.88

21.49

21919.62

1.09

6.52
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng cấp nước Sài Gòn

0.07

0.05

0.39

6.17

0.37

5.66

48.89

32.31

2.05

1.94CP BOO Nước Thủ Đức

N/A

0.00

N/A

N/A

N/A

0.00

N/A

0.00

N/A

0.00Cấp nước Bình An

N/A

0.00

N/A

N/A

N/A

0.00

N/A

0.00

N/A

0.00MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

N/A

0.24

0.77

0.82

0.60

0.69

22.27

22.53

9.36

12.30MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

N/A

0.00

0.10

0.02

0.09

0.02

176.91

9.86

N/A

0.00Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

0.23

0.00

0.05

0.06

0.05

0.06

49.01

29.90

0.67

0.82MTV Cấp nước Đồng Nai

0.01

0.04

1.93

2.09

1.29

1.44

7.47

7.66

0.30

0.28CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

1.29

0.07

0.22

0.16

0.37

0.14

9.63

3.06

2.17

0.25CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0.04

0.08

0.45

0.49

0.37

0.42

23.24

2.58

0.37

0.00
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

0.28

 

5.09

 

4.80

 

5.07

 

N/A

 MTV Cấp nước Long An

8.43

0.38

0.13

0.11

2.08

0.17

5.53

70.59

4.07

2.33MTV Cấp Nước Vĩnh Long

N/A

0.00

3.54

0.15

0.30

0.14

23.60

24.60

0.79

0.17MTV Cấp Nước Tiền Giang

N/A

0.17

5.48

8.68

5.59

5.93

15.67

34.94

25.52

9.27CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

0.19

0.00

3.58

2.37

2.63

1.80

197.72

219.88

10.15

14.00CP điện nước An Giang

0.03

0.48

0.38

0.74

0.28

0.67

12.11

16.79

0.17

0.30MTV Cấp nước Sóc Trăng

0.67

0.23

0.14

4.19

0.14

4.16

11.92

16.50

0.07

0.00MTV Cấp thoát nước Bến Tre

7.03

0.00

12.57

0.01

10.46

0.01

60.82

27.85

3.88

0.00MTV Cấp Nước Bạc Liêu

N/A

0.00

0.18

0.25

0.10

0.17

N/A

26.09

N/A

16.74MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

0.20

0.12

0.13

0.95

0.16

0.75

45.35

28.51

0.05

0.09MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

0.77

0.77

4.44

4.44

2.16

2.16

11.52

11.52

3.45

3.45MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

2.95

0.76

N/A

0.00

0.40

0.00

41.43

2.55

0.18

0.00MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

0.02

0.00

2.50

2.24

2.17

1.95

37.92

14.43

1.58

3.13
tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương