Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)


Phụ lục 12- Tỷ lệ thất thoát nước (%)tải về 7.8 Mb.
trang23/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

Phụ lục 12- Tỷ lệ thất thoát nước (%)


Ghi chú: các giá trị âm được hiệu chỉnh về số 0%

Mã 2012

Tên Công ty cấp nước

2.3.a. Đô thị IV

2.3.b Đô thị V

2.3. Tổng cộng

VWSA(2) 2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
XD và cấp nước Điện Biên

N/A

0

N/A

0

N/A

0


XD và cấp nước Lai Châu

11.35

16.67

21.88

16.67

14.51

16.67

24.62CP cấp nước Sơn La

24.94

28.97

25.61

26.66

25.25

27.76

26.00CP nước sạch Hòa Bình

22.79

22.47

N/A

N/A

22.79

22.47

22.48MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

30.81

31.24

9.45

14.72

22.68

25.18

23.92MTV Cấp thoát nước Hà Giang

31.07

25.31

N/A

N/A

31.07

25.31

30.19MTV cấp nước Cao Bằng

28.75

28.02

28.37

22.29

28.67

26.79

29.13CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

0

N/A

0

N/A

0

29.00MTV KD nước sạch Quảng Ninh

15.28

24.81

59.22

18.25

18.24

24.20

16.82MTV cấp nước Yên Bái

21.25

26.36

N/A

N/A

21.25

26.36

28.93XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

22.64

N/A

N/A

N/A

22.64

21.24

22.36CP cấp nước Phú Thọ

21.88

15.30

28.01

N/A

22.87

15.30

23.71MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

16.67

0

20.00

0

17.41

0

23.35NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

27.45

25.99

28.62

25.38

27.89

25.74

25.50CP nước sạch Thái Nguyên

22.78

20.07

34.62

0

22.94

19.59

22.72MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

22.54

0

19.36

10.48

22.48

0,17

21.00
Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 
 
 

MTV nước sạch Hà Nội

30.70

27.00

N/A

N/A

30.70

27.00

29.59CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

21.34

21.27

N/A

N/A

21.34

21.27

1.19
MTV Nước sạch Hà Đông

32.56
N/A
32.56

CP cấp nước Sơn Tây

67.30

0

N/A

N/A

20.70

0


CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

21.67

0

10.61

0

21.08

17.56

19.37CP nước sạch Vĩnh Phúc

29.85

32.53

34.11

0

30.30

30.10


MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

15.69

14.82

17.71

20.68

16.00

15.92

20.45CP Đầu tư phát triển An Việt

8.93

0

N/A

N/A

8.93

0


Thuận Thành

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0.05


CP nước sạch Hà Nam

30.79

N/A

N/A

N/A

25.95

0


MTV KD nước sạch Nam Định

26.76

25.62

28.01

0

27.01

21.71

26.48MTV KD nước sạch Ninh Bình

44.63

45.17

N/A

N/A

44.63

45.17

46.44MTV KD nước sạch Hải Dương

17.21

14.57

13.94

13.21

16.41

14.25

12.80MTV Cấp nước Hải Phòng

15.13

19.57

34.70

0

15.64

18.19

13.67CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

0.70

N/A

N/A

N/A

0.70


CP XD tổng hợp Tiên Lãng

30.80

20.00

N/A

N/A

30.80

11.61CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

7.26
7.26
7.26

MTV KD nước sạch Hưng Yên

28.39

27.90

18.87

9.55

28.00

26.79

25.00MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

28.82

26.84

24.14

23.97

27.84

26.18

23.17
Khu vực Ven biển miền Trung

 
 
 

MTV cấp nước Thanh Hóa

32.34

31.65

13.57

14.42

31.42

30.56

24.82MTV cấp nước Nghệ An

27.08

0

27.00

0

27.07

0

26.77MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

22.80

0.35

27.99

1.09

24.73

0.52

22.79MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

11.69

17.89

25.00

20.39

13.19

18.16

17.46MTV Cấp nước và XD Quảng trị

31.52

34.60

19.07

23.76

28.36

31.69

31.69MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

9.09

8.68

17.22

15.83

12.10

11.29

11.29MTV Cấp nước Đà Nẵng

23.09

21.53

N/A

N/A

23.09

21.53

19.39MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

N/A

N/A

29.99

N/A

29.99


CP Cấp thoát nước Quảng Nam

28.19

26.86

N/A

N/A

28.19

26.86

31.72CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

15.57

21.95

24.03

21.87

16.41

21.94

22MTV câp thoát nước Bình Định

23.56

22.13

15.29

8.35

22.41

20.91

20.91MTV Cấp thoát nước Phú Yên

20.37

20.90

29.25

26.44

22.73

22.35

19MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

12.99

21.13

N/A

N/A

12.99

18.28

18.00CP ĐT Ninh Hòa

21.07

20.83

25.08

16.59

21.87

19.98CP công trình ĐT Vạn Ninh

20.25
20.20
20.23
25CP ĐT Cam Ranh

24.99

25.08

N/A

N/A

24.99

25.08

25CP cấp nước Ninh Thuận

20.27

0

26.88

8.13

23.00

2.36

24Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

1.19

2.57

N/A

N/A

1.19

2.57

18.70CP Cấp thoát nước BìnhThuận

24.59

24.51

25.49

21.45

24.66

24.27

24.27
Khu vực Tây Nguyên

 
 
 

MTV Cấp nước Gia Lai

21.59

23.02

N/A

N/A

21.59

23.02

23.40
MTV Cấp nước Kon Tum

22.97
N/A
22.97
25
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

16.62
17.60
16.03
18.4
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

31.07
N/A
31.07
30.36Nhà máy nước Đăk Mil

N/A

N/A

22.61

53.94

-24.20

16.29


MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

21.94

20.41

9.02

18.38

20.86

20.25

20CP cấp nước và XD Di Linh

20.00

18.71

N/A

N/A

20.00

18.71

18.71CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

21.29

21.54

N/A

N/A

21.29

21.54

22.00
Khu vực Đông Nam Bộ

 
 
 

Tổng cấp nước Sài Gòn

44.87

40.73

N/A

N/A

44.87

40.73

36.54CP BOO Nước Thủ Đức

N/A

NI

N/A

N/A

N/A

NI


Cấp nước Bình An

N/A

NI

N/A

N/A

N/A

100.00


MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

10.17

8.83

2.11

2.27

10.04

8.73

8.40MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

8.33

12.56

N/A

100

8.33

19.07

25.00Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

15.17

13.69

45.36

46.11

24.48

23.91

23.91MTV Cấp nước Đồng Nai

25.65

28.00

N/A

N/A

25.65

28.00


CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

12.22

10.56

6.22

8.88

10.57

10.26

10.16CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

N/A

N/A

3.38

3.57

3.38

3.57

3.57
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 
 
 


MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

40.59
14.70
39.59
27.04MTV Cấp nước Long An

27.34

-0.66

17.29

0.62

22.32

0.00

27.60MTV Cấp Nước Vĩnh Long

23.70

23.45

23.70

23.45

23.70

23.45

23.45MTV Cấp Nước Tiền Giang

31.76

0

28.47

12.57

30.85

4.07

23.00CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

28.52

0.00

9.98

0.00

25.47

0.00

27.01CP điện nước An Giang

31.61

28.54

19.29

23.99

26.15

26.26

26.26MTV Cấp nước Sóc Trăng

6.99

14.81

25.31

13.02

12.46

14.34

14.34MTV Cấp thoát nước Bến Tre

16.43

40.82

52.41

0

25.34

33.00

26.00MTV Cấp Nước Bạc Liêu

12.30

29.04

N/A

N/A

12.30

29.04

30.36MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

35.28

0

11.62

0

26.67

0

25.30MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

32.98

32.45

20.47

22.60

29.16

29.37

30.88MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

18.76

21.52

16.66

21.28

18.32

21.47

20.11MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

17.93

19.95

58.42

0

23.46

16.78

16.00

Ghi chú: (2) Số liệu trong cột này là số liệu trong các Báo cáo tổng kết của 3 Chi hội Cấp nước của VWSA


tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương