Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)


Phụ lục 7- Lượng nước phát vào mạng lướitải về 7.8 Mb.
trang18/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

Phụ lục 7- Lượng nước phát vào mạng lưới
Nước vào mạng (000 m3/ năm)Tên Công ty cấp nước

(68)- Đô thị IV

(69)- Đô thị V

(70) Tổng cộng

2012
2011

2012

2011

2012

2011

2012

Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc

XD và cấp nước Điện Biên

N/A

3,293

N/A

1,337

N/A

4,630XD và cấp nước Lai Châu

2,283.70

2,593

979.80

1,042

3,263.50

3,635CP cấp nước Sơn La

6,454.00

6,189

5,616.00

6,881

12,070.00

13,070CP nước sạch Hòa Bình

6,539.00

7,125

0.00

0

6,539.00

7,125MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

6,554.40

7,791

4,023.00

4,518

10,577.40

12,309MTV Cấp thoát nước Hà Giang

2,631.63

2,662

0.00

0

2,631.63

2,662MTV cấp nước Cao Bằng

3,525.00

3,711

973.00

1,016

4,498.00

4,727CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

4,934

N/A

2,057

N/A

6,991MTV KD nước sạch Quảng Ninh

40,812.86

42,730

2,945.85

4,430

43,758.71

47,160MTV cấp nước Yên Bái

3,097.00

3,650

0.00

0

3,097.00

3,650XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

750.00

0

0.00

0

750.00

890CP cấp nước Phú Thọ

14,583.04

16,639

2,816.96

0

17,400.00

16,639MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

4,797.08

4,401

1,380.37

1,546

6,177.45

5,947NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

1,232.93

1,299

752.77

877

1,985.70

2,176CP nước sạch Thái Nguyên

14,784.03

14,784

231.69

364

15,015.72

15,148MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

8,279.00

9,121

150.80

151

8,429.80

9,272

Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 MTV nước sạch Hà Nội

208,928.00

219,980

0.00

0

208,928.00

219,980CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

48,335.07

48,335

0.00

0

48,335.07

48,335
MTV Nước sạch Hà Đông

21,665.00

21,665.00

0.00

 

21,665.00

21,665CP cấp nước Sơn Tây

7,038.00

9,071

0.00

0

7,037.59

9,071CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

6,701.00

7,131

377.00

448

7,078.00

7,579CP nước sạch Vĩnh Phúc

5,427.00

5,831

642.00

472

6,069.00

6,303MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

7,027.85

7,173

1,282.38

1,662

8,310.24

8,835CP Đầu tư phát triển An Việt

787.12

1,100

0.00

0

787.12

1,100Thuận Thành

N/A

0

N/A

824

N/A

824CP nước sạch Hà Nam

5,000.00

5,191

0.00

0

5,000.00

5,191MTV KD nước sạch Nam Định

15,620.00

16,090

3,730.00

2,899

19,350.00

18,989MTV KD nước sạch Ninh Bình

10,185.00

11,004

0.00

0

10,185.00

11,004MTV KD nước sạch Hải Dương

14,558.00

17,062

4,736.00

5,199

19,294.00

22,261MTV Cấp nước Hải Phòng

56,118.08

57,391

1,500.27

4,333

57,618.35

61,724CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

1,576

N/A

0

N/A

1,576CP XD tổng hợp Tiên Lãng

448.00

465

0.00

0

448.00

465
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

787.12

787.12

0.00

 

787.12

787MTV KD nước sạch Hưng Yên

1,524.38

1,415

64.92

91

1,589.29

1,506MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

12,000.00

12,850

3,200.00

3,820

15,200.00

16,670

Khu vực Ven biển miền Trung

 

 

 

 

 

 MTV cấp nước Thanh Hóa

19,648.32

21,540

1,012.15

1,456

20,660.47

22,996MTV cấp nước Nghệ An

15,304.45

12,608

2,846.20

1,984

18,151.00

14,592MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

5,807.47

5,591

3,436.47

1,684

9,243.94

7,275MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

4,900.00

6,051

620.00

757

5,520.00

6,808MTV Cấp nước và XD Quảng trị

7,545.00

9,252

2,569.00

3,402

10,114.00

12,654MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

24,008.93

26,582

14,139.09

15,314

38,148.02

41,896MTV Cấp nước Đà Nẵng

54,697.00

60,097

0.00

0

54,697.00

60,097MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

0

N/A

1,774

N/A

1,774CP Cấp thoát nước Quảng Nam

9,025.70

10,205

0.00

0

9,025.70

10,205CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

6,514.00

7,325

724.00

855

7,238.00

8,180MTV câp thoát nước Bình Định

12,868.00

14,709

2,087.00

1,426

14,955.00

16,135MTV Cấp thoát nước Phú Yên

7,308.00

7,765

2,643.00

2,757

9,951.00

10,522MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

29,609.00

30,770

0.00

0

29,609.00

30,770CP ĐT Ninh Hòa

1,276.00

1,470

319.00

367

1,595.00

1,837
CP công trình ĐT Vạn Ninh

674.00

674.00

387.00

387.00

1,061.00

1,061CP ĐT Cam Ranh

3,402.00

4,194

0.00

0

3,402.00

4,194CP cấp nước Ninh Thuận

6,317.68

8,864

4,441.56

3,635

10,759.24

12,499Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

495.00

505

0.00

0

495.00

505CP Cấp thoát nước BìnhThuận

16,580.91

18,318

1,444.99

1,576

18,025.90

19,894

Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 MTV Cấp nước Gia Lai

5,712.00

5,470

0.00

0

5,712.00

5,470
MTV Cấp nước Kon Tum

2,921.00

2,921.00

0.00

0.00

2,921.00

2,921
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

15,850.00

15,850.00

1,019.00

1,019.00

16,869.00

16,869
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

793.00

793.00

0.00

0.00

793.00

793Nhà máy nước Đăk Mil

0.00

0

314.00

319

314.00

319MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

13,976.44

13,815

1,272.21

1,197

15,248.65

15,012CP cấp nước và XD Di Linh

1,057.60

1,071

0.00

0

1,057.60

1,071CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

2,360.45

2,260

0.00

0

2,360.45

2,260
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

0Tổng cấp nước Sài Gòn

564,090.00

547,232

0.00

0

564,090.00

547,232CP BOO Nước Thủ Đức

125,335.00

0

0.00

0

125,334.89

0Cấp nước Bình An

36,700.00

0

0.00

0

36,700.00

36,794MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

53,141.16

61,200

909.78

1,021

54,050.94

62,221MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

4,529.30

4,025

0.00

323

4,529.30

4,348Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

4,265.53

4,455

1,900.25

2,052

6,165.78

6,507MTV Cấp nước Đồng Nai

88,144.00

94,899

0.00

0

88,144.00

94,899CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

37,818.00

43,629

14,332.00

9,413

52,150.00

53,042CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0.00

0

12,873.00

14,342

12,873.00

14,342

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

 

 

 

 

 
MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

50,929.59

50,929.59

2,040.70

50,929.59

52,970.29

0MTV Cấp nước Long An

6,094.00

4,849

6,095.00

5,149

12,189.00

9,998MTV Cấp Nước Vĩnh Long

11,711.03

12,257

3,647.91

3,950

15,358.94

16,207MTV Cấp Nước Tiền Giang

19,961.00

14,600

7,639.00

6,984

27,600.00

21,584CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

5,042.00

4,148

992.00

1,053

6,034.00

5,201CP điện nước An Giang

29,208.00

29,188

23,298.00

29,396

52,506.00

58,584MTV Cấp nước Sóc Trăng

10,612.99

11,856

4,525.38

4,209

15,138.37

16,065MTV Cấp thoát nước Bến Tre

9,089.00

11,912

2,992.00

2,085

12,081.00

13,997MTV Cấp Nước Bạc Liêu

5,625.89

6,030

0.00

0

5,625.89

6,030MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

14,560.80

9,988

8,324.00

15,492

22,884.80

25,480MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

12,162.71

12,067

5,344.50

5,492

17,507.21

17,559MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

15,621.18

17,581

4,088.09

4,493

19,709.27

22,074MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

6,759.28

7,069

1,068.90

1,334

7,828.19

8,403
tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương