Ban chấp hành đẢng bộ huyện krông pa tỉnh gia lai lịch sử ĐẢng bỘ


Lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hộitải về 1.87 Mb.
trang12/14
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.87 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

2. Lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội

Do xác định vị trí chiến lược quan trọng của huyện đối với tỉnh và của cả Tây Nguyên nói chung, nên trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ luôn chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, xác định đảm bảo quốc phòng - an ninh là một trong nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và XIII đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và các đoàn thể nhân dân. Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đi sâu xây dựng chương trình, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình mới, tích cực xây dựng nền “Quốc phòng toàn dân” gắn chặt với “Thế trận an ninh nhân dân”. Công tác quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, chương trình giáo dục quốc phòng toàn dân, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống của nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 17-12-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về chiến lược an ninh quốc gia” trong tình hình mới và Nghị quyết 05, ngày 24-9-1998 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về “An ninh nông thôn”. Xây dựng và hoàn chỉnh các phương án phòng thủ địa bàn trọng điểm, tổ chức diễn tập chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, nắm chắc diễn biến, hoạt động của các đối tượng để có phương án xử lý thích hợp. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư; phong trào tự quản. Vì vậy, tình hình an ninh nông thôn cơ bản được ổn định, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền và âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm 1996 - 2005, trên địa bàn huyện Krông Pa, tình hình tội phạm hình sự ở thị trấn Phú Túc và các xã vùng ven có chiều hướng gia tăng và phức tạp, xuất hiện một số tội phạm mới, trộm cắp cổ vật văn hóa dân tộc, buôn bán thuốc nổ... Các tập tục lạc hậu có hại cho sản xuất và đời sống như: ma lai, lặn nước, chặt cổ gà phạt vạ trở lại ở vài nơi. Bên cạnh đó, một số vấn đề phức tạp như: tranh chấp, khiếu kiện, đòi đất đai, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội đã được huyện chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Từ năm 2000, trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và địa bàn Gia Lai nói riêng, tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp, bọn phản động lưu vong tăng cường các hoạt động thực hiện âm mưu chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, chúng lập ra tổ chức phản động gọi là “Nhà nước Đê Ga”, “Tin Lành Đê Ga”, tuyên truyền, lôi kéo quần chúng dân tộc theo chúng, kích động gây mâu thuẫn trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nhiều huyện, thành phố, đặc biệt là kích động lừa phỉnh quần chúng tổ chức gây bạo loạn chính trị ở tỉnh và các thôn làng.

Vụ việc ngày 2-2-2001 tại thành phố Pleiku đã tác động đến tư tưởng, gây hoang mang dao động trong một bộ phận quần chúng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Krông Pa. Số đối tượng cốt cán trong tổ chức phản động FULRO, Tin Lành Đê Ga ở huyện ra sức củng cố tổ chức, lôi kéo người theo Tin Lành Đê Ga với nhiều thủ đoạn lừa mị. Số cầm đầu móc nối với các đối tượng ở các địa bàn lân cận như: Ayun Pa, Ia Pa, sông Hinh (Phú Yên) và MĐrak (Đăk Lăk) để hoạt động phát triển tổ chức, liên lạc với đối tượng ở nước ngoài để chỉ đạo, lập danh sách người theo “Tin Lành Đê Ga” và thu thập thông tin của công an và chính quyền gửi sang Mỹ nhằm xuyên tạc, tố cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo, đàn áp dân tộc.

Ngày 7-2-2001, trước tình hình phức tạp về an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị 01- CT/TU về “Phòng chống bạo loạn” nhằm giải quyết ổn định tình hình, ngăn chặn âm mưu của bọn phản động từ bên ngoài kích động các phần tử phản động trong nội địa hoạt động chống phá ta. Tiến hành nhiều biện pháp tích cực đấu tranh, triệt phá số cầm đầu và bóc gỡ các khung ngầm của bọn phản động, ngăn chặn hoạt động đưa đón người vượt biên, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Coi trọng phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, tập trung chỉ đạo, xây dựng tiềm lực, xây dựng các cơ quan quân sự, đơn vị thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên vững về chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng toàn dân được quan tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân được nâng lên. Ngay sau khi có Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo loạn và đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động “FULRO - Tin Lành Đê Ga”, tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị trong cán bộ chủ chốt, đánh giá tình hình và dự kiến các tình huống có thể xảy ra gây mất ổn định chính trị trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp giải quyết các điểm nóng, những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xây dựng kế hoạch phòng và chống bạo loạn trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, ngày 23-10-2003, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII đã họp và ra Nghị quyết 05-NQ/HU về “Xây dựng huyện Krông Pa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, “bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2003-2010”. Việc xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ trên nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp, ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả với mọi tình huống để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu chống phá của kẻ thù, kể cả chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nắm vững và tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong giai đoạn mới, dưới sự lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, sự phối hợp giữa các ban ngành địa phương để huy động sức mạnh của nhân dân trong huyện, nêu cao ý thức độc lập tự chủ, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”.

Thực hiện phương châm “tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến thôn, buôn; xã nắm đến từng hộ dân” của Tỉnh ủy, ngày 24-9-2004, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và ra Quyết định về “Phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện phụ trách 40 thôn, buôn, tổ dân phố”. Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy là sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời trước tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp trên địa bàn. Huyện đã vận dụng nhiều cách làm như: các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện giúp thôn, buôn; xã giúp tới từng hộ dân. Các đơn vị phụ trách có cán bộ tăng cường cơ sở, trực tiếp xuống nhà dân, nghe dân nói, cùng bàn với Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan. Từ đó đã tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời đã giúp xã, thôn, buôn chủ động ngăn chặn có kết quả các hoạt động chống phá của bọn phản động, tạo sự ổn định để tiếp tục phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Huyện ủy cũng quyết định phân công cán bộ chủ chốt bám địa bàn củng cố chính quyền, thực lực cơ sở, xây dựng cốt cán trong nhân dân. Củng cố kiện toàn bộ máy cơ sở, chú trọng đưa đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn và bản lĩnh chính trị cho cán bộ chủ chốt; tổ chức phân công lực lượng bám sát ở các địa bàn xã và cơ quan, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, do đó tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Nhờ thực hiện có kết quả các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn, khác nên trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Huyện đã triển khai hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang địa phương, kết hợp với cấp ủy chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở tăng cường công tác tuần tra, trực bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát động quần chúng, chủ động nắm chắc tình hình và ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động FULRO, Tin Lành Đê Ga, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, tăng cường rà soát các đối tượng cốt cán Tin Lành Đê Ga, điều tra, bóc gỡ các tổ chức phản động và đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia. Để chủ động đấu tranh phòng chống địch phản tuyên truyền, phá hoại khối đoàn kết các dân tộc, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tranh thủ những già làng, những người có uy tín và chức sắc trong các tôn giáo, trong đó có quần chúng tốt để phục vụ công tác nắm tình hình phát động quần chúng bảo vệ an ninh chính trị.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, huyện triển khai quán triệt các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo như: Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”; Chỉ thị 01 ngày 4- 2- 2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số công tác đối với đạo Tin Lành”; Nghị định số 22 ngày 1-3-2005 của Chính phủ về “Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”;  và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một phận nhân dân còn tồn tại lâu dài trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện nhất quán việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 và Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về “Xây dựng, phát triển Gia Lai toàn diện, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”; tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong tổ chức vận động quần chúng, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng công an, quân sự ở cơ sở tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phát động nhân dân các thôn buôn phản bác các luận điệu tuyên truyền của bọn xấu. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý giáo dục đối tượng ở địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của bọn phản động FULRO, Tin Lành Đê Ga. Chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các xã tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch phòng chống biểu tình, bạo loạn, phân công lực lượng trực các địa bàn trọng điểm, tuần tra canh gác, trực bảo vệ công sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành chức năng và lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về “Xây dựng cơ quan quân sự, các đơn vị bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện”. Hàng năm tổ chức huấn luyện theo hướng “giảm về số lượng, nâng cao chất lượng”. Từ năm 2000 đến 2005, huyện luôn đảm bảo quân số thanh niên nhập ngũ và chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, tỷ lệ lực lượng dự bị động viên trong dân quân tự vệ đạt 7%, đồng thời làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, công tác tuyên truyền, vận động, phát động quần chúng chưa thường xuyên, một số cấp ủy chưa xây dựng được nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh - chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân  chưa nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chưa phát huy được thế mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quốc phòng- an ninh. Tình hình tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu kiện vẫn còn xảy ra ở một số nơi, việc quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược về “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” chưa chặt chẽ và thường xuyên.

II - ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Phát huy truyền thống cách mạng của quân và dân các dân tộc trong huyện, Đảng bộ huyện Krông Pa đã đề ra phương hướng chung và nhiệm vụ cụ thể tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng; xây dựng và từng bước hoàn thiện chiến lược cán bộ huyện, xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) để nâng cao trình độ nhận thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra Đảng và đoàn kết, thống nhất nội bộ để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại Đại hội lần thứ XII và XIII, Đảng bộ huyện đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trước hết, tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Huyện ủy, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng chương trình hành động mang tính khả thi nhằm đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đảng bộ huyện luôn đặt công tác chính trị tư tưởng lên hàng đầu, nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động tích cực của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ huyện cũng xác định công tác chính trị tư tưởng phải kịp thời đáp ứng những đòi hỏi do cuộc sống đặt ra, thông qua học tập lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng bộ và các tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng chỉnh đốn Đảng” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), đấu tranh chống những quan điểm nhận thức lệch lạc, tư tưởng dao động và những biểu hiện cơ hội, bảo thủ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân… Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ phẩm chất, năng lực và nhiệt tình công tác, kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin kịp thời và nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thường xuyên kiểm tra, sơ tổng kết các chương trình hành động của cấp ủy Đảng.

Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Từng tổ chức đảng đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên thực hiện đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Trong sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được đảm bảo, tăng cường củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường các biện pháp củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết 14, ngày 15-5-1996, của Bộ Chính trị, Nghị quyết 01, ngày 18-6-1996, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI về “Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, việc làm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; huyện đã tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai các biện pháp cụ thể thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, trước hết tập trung quán triệt Nghị quyết đến từng đảng viên, cán bộ, công chức. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết bước đầu đã có tác dụng ngăn chặn sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác kiểm tra Đảng được thực hiện thường xuyên. Trong 5 năm (2001-2005), đã kiểm tra 40 - 60% đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; kiểm tra 18 tổ chức đảng cấp dưới và 157 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật 2 tổ chức cơ sở đảng và 54 đảng viên, khiển trách 23 đảng viên, cảnh cáo 25 đảng viên. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2004 có 40% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (năm 2001 có 32,14%). Kết quả kiểm tra đã góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ.

Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường đội ngũ, đảm bảo tính kế thừa và vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong 5 năm (2000 - 2005), đã kết nạp 350 đảng viên mới và xóa được 8 thôn, buôn “trắng” đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện đã có 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tăng 9 tổ chức so với năm 2000.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có đầy đủ phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn và luôn kiên định, vững vàng trước mọi tình huống xảy ra. Trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được thực hiện tích cực ở các cấp, các ngành. Huyện đã cử 7 đồng chí đi đào tạo cử nhân chính trị; 28 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 80 đồng chí học trung cấp và 273 đồng chí học sơ cấp lý luận chính trị; cử 35 em đi học lớp dự nguồn cán bộ cơ sở. Bố trí, phân công lại cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện đúng quy chế quản lý cán bộ, đồng thời gắn với việc củng cố, xây dựng các tổ chức đảng với việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII). Các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đều được đào tạo lý luận từ trung cấp trở lên. Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước gắn với quy hoạch đào tạo. Đồng thời quan tâm đến công tác tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị,  chuyên môn nghiệp vụ…theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ huyện, xã, thị trấn.

Để xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị số 39, ngày 14-8-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ”; Quy định số 75, ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị “Về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Chỉ thị 64, ngày 22 - 3 - 2001 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng trong tình hình hiện nay”, trước tình hình các lực lượng thù địch tăng cường các hoạt động chống phá về tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ, tán phát tài liệu nói xấu, gây chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước ta trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Các vụ bạo loạn chính trị tháng 2-2001 và tháng 4-2004 ở Gia Lai và các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền cho thấy các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết thực hiện âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối an ninh trật tự, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trước tình hình trên, Đảng bộ huyện đã tăng cường giáo dục chính trị trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, khắc phục những yếu kém trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng... nhằm đấu tranh có hiệu quả với những thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức chính trị trước yêu cầu nhiệm vụ mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý của các cấp chính quyền.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện xuống cơ sở đã có những chuyển biến về nhận thức cũng như hành động để phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đã khơi dậy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của nhân dân; dân chủ được mở rộng, quần chúng nhân dân được tạo mọi điều kiện để giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước và của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với kết quả đó, sức mạnh của hệ thống chính trị được phát huy, tạo được niềm tin và sự gắn bó giữa quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Cấp ủy coi việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đảm bảo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã thật sự là Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, quản lý điều hành nhà nước bằng pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để nâng cao năng lực của các đại biểu Hội đồng nhân dân và quyền làm chủ của nhân dân, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội đồng nhân dân và cán bộ, công chức tại huyện và các cụm xã về quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Qua các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 1997, 1999, 2002, 2004, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được nâng lên về cả nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện. Nhiệm kỳ 2004-2009, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng chiếm 29%; trung cấp có 21%; lý luận chính trị: cử nhân và cao cấp chiếm 50%. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn có trình độ trung học phổ thông tăng 216% so với nhiệm kỳ trước; đại học, cao đẳng có 5 đại biểu; cao cấp chính trị có 5 đại biểu, nhiệm kỳ trước không có đại biểu nào. Chất lượng của các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, xã cũng như việc thể chế hóa các nghị quyết của cấp ủy để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngày càng hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hoạt động của các tổ chức mặt trận đoàn, thể đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát huy vai trò hạt nhân tích cực trong các đợt phát động quần chúng đấu tranh chống FULRO và các phần tử phản động đội lốt tôn giáo; phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Triển khai tốt cuộc vận động xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, xây dựng “Nhà đại đoàn kết”.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh huyện luôn chủ động tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phát triển hội viên, mở rộng tổ chức hội. Các hội viên của Hội Cựu chiến binh đóng vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, giữ vững an ninh nông thôn, tham gia huấn luyện dân quân và lực lượng dự bị động viên. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng các đoàn thể ở buôn, làng; phát động phong trào giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên và nhân dân.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năm 2003, toàn huyện có 40 tổ chức công đoàn cơ sở, 1 công đoàn cấp trên cơ sở và 10 công đoàn thuộc các ngành nghề đứng chân trên địa bàn. Bộ máy công đoàn huyện được kiện toàn, quan hệ hoạt động giữa công đoàn và chính quyền các cấp được xây dựng và thực hiện theo quy chế, quyền hạn của công đoàn theo quy định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công nhân, viên chức trong huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới, có ý thức tổ chức kỷ luật, mong muốn tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều việc làm ổn định cuộc sống. Đội ngũ công nhân lao động luôn có ý thức làm chủ vươn lên nắm bắt kỹ thuật, công nghệ mới, học tập nâng cao tri thức, tham gia phong trào lao động sản xuất, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn. Để phát huy vai trò của đoàn viên, công nhân, viên chức trong huyện hăng hái tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thi đua thực hiện ba phong trào lớn do Tổng Liên đoàn Lao động phát động: “Lao động giỏi – nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội”, “Lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu làm trái pháp luật” trong toàn huyện. Qua các phong trào thi đua, nhiều đơn vị đã đạt thành tích, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên giáo dục chính trị, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên và thanh niên, tổ chức và động viên đoàn viên, thanh niên tham gia hai phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”. Hàng năm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, thảo luận giúp đoàn viên và thanh niên nhận thức về phẩm chất đạo đức, vai trò của lực lượng thanh niên, đoàn viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa… Ngoài ra, đoàn còn phát động thanh niên hưởng ứng các chủ trương: bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS, giữ gìn trật tự giao thông, chống văn hóa đồi trụy và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Ở các làng, xã, đoàn viên thanh niên các dân tộc trong huyện đã tích cực học tập tiếp nhận chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đoàn phối hợp với Phòng kinh tế huyện mở lớp khuyến nông cho đoàn viên thanh niên. Nhiều cây trồng, vật nuôi có năng suất hiệu quả cao được thanh niên đầu tư như: thuốc lá sợi vàng, mì MK92, bắp lai KK888, lúa mới, lúa cạn, bò lai, dê bách thảo... Nhằm hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, một số cơ sở đoàn thị trấn Phú Túc, xã Chư Gu đứng ra tín chấp vay vốn cho đoàn viên thanh niên số tiền hàng trăm triệu đồng phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, còn huy động được hàng ngàn ngày công của đoàn viên thanh niên ra quân tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương làm thủy lợi, xây dựng các công trình thanh niên cấp cơ sở thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Cùng với các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn Thanh niên còn tích cực tham gia “Phong trào tuổi trẻ giữ nước”. Trong 5 năm (1996-2001), đã có 4.780 đoàn viên thanh niên được học tập Luật nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Các cấp bộ đoàn vận động đoàn viên thanh niên tham gia trong hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, tặng quà cho các gia đình chính sách, sửa sang, làm mới nhà cho những gia đình cô đơn có công với cách mạng, quyên góp tiền ủng hộ bộ đội nơi biên giới hải đảo và xây dựng quỹ tình thương... Qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức đoàn và hội từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển. Số lượng đoàn viên tăng nhanh từ 1.225 đoàn viên (1996) lên 2.340 đoàn viên (2001), có 587 đoàn viên ưu tú được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng, trong đó 182 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục được củng cố và xây dựng, đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các chương trình của Hội đề ra: nâng cao kiến thức và giúp nhau làm kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Hội thường xuyên tuyên truyền và tổ chức học tập cho hội viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, động viên chị em phụ nữ tham gia hiệu quả các chương trình, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế ngày càng phát triển sâu rộng, các cấp hội đã vận động chị em giúp nhau vốn, giống cây, con và lao động để phát triển sản xuất gia đình. Từ năm 1996 đến năm 2001, các cấp hội đã vận động 1.265 chị giúp đỡ cho 880 chị có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển kinh tế gia đình với số tiền là 96.000.000 đồng, 69 chỉ vàng; 372 con giống heo, bò; 3.528 kg giống đậu, lúa, mè, bắp và 12.960 ngày công lao động. Phong trào phát triển mạnh ở các xã Chư Gu, Chư Rcăm, thị trấn Phú Túc... Các cơ sở hội đã chủ động lập các dự án vay nhiều nguồn vốn để phát triển chăn nuôi kinh tế gia đình; xây dựng 55 tổ phụ nữ tiết kiệm… Với sự giúp đỡ tích cực của hội phụ nữ các cấp, chị em dân tộc đã định canh, định cư, đẩy mạnh chăn nuôi, trồng cây, lập vườn, phát triển kinh tế hộ; tăng được thu nhập, giảm bớt khó khăn về đời sống. Ngoài ra, các cấp hội thường xuyên phối hợp với ngành y tế và các cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao hiểu biết của phụ nữ về các chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em... tổ chức khám, chữa bệnh, vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch. Các cấp hội còn vận động phụ nữ làm công tác hậu phương quân đội như động viên thanh niên tòng quân, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Thường xuyên giúp đỡ các gia đình chính sách hàng ngàn ngày công lao động, tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ phụ nữ và trẻ em các vùng bị thiên tai. Những hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách của Đảng  và Nhà nước ở địa phương.

Qua năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ huyện, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn thiếu chủ động trong việc tháo gỡ những vướng mắc trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng. Tổ chức kiểm tra giám sát đảng viên và tổ chức đảng chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết của Đảng chưa thường xuyên. Công tác quy hoạch cán bộ chưa khoa học, nề nếp, mang tính chiến lược cũng như bổ sung kịp thời trước yêu cầu tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ còn lúng túng, bị động. Hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính còn chậm. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chưa thực sự vững mạnh và chưa sâu sát cơ sở. Trình độ đội ngũ cán bộ nhìn chung còn hạn chế trước yêu cầu tình hình mới, nhất là trước những yêu cầu lãnh đạo, quản lý, chuyên môn khoa học kỹ thuật, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức và làm tốt công tác vận động quần chúng.

III - PHÁT HUY VÀ TRANH THỦ MỌI NGUỒN LỰC, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN

Bước sang năm 2005, nhằm đưa kinh tế - xã hội của địa phương từng bước phát triển vững chắc, Đảng bộ huyện đã tập trung huy động sức người, sức của, phát huy tiềm năng, lợi thế về đất, rừng và nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Trong bối cảnh chung của tỉnh và cả nước, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ huyện đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần XIV từ ngày 17 đến ngày 19-10-2005. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa và quốc phòng - an ninh theo mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Mặc dù trong tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, huyện có những diễn biến không thuận lợi, các thế lực thù địch vẫn tăng cường hoạt động thông qua các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để chống phá ta,... nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc trong huyện đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân ổn định và có bước phát triển. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương.

Các đại biểu tại Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2010: Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm trên 14%, trong đó nông - lâm nghiệp tăng 11,5%; công nghiệp - xây dựng 22,8%; dịch vụ và thương mại 15,8%. Thu nhập bình quân đầu người 6.800.000 đồng. Tỷ trọng GDP trong ngành nông - lâm nghiệp 55%; công nghiệp - xây dựng 19,7%; thương mại - dịch vụ 25,3%.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là mạng lưới giao thông, thủy lợi, lưới điện, trường học. Phấn đấu đến năm 2010, 100% buôn làng và các tuyến đường khu dân cư đều có điện lưới và 95% số hộ được dùng điện, 60% số hộ dân được dùng nước sạch, hoàn thành định canh, định cư cho 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giảm số hộ nghèo xuống dưới 15% so với tiêu chí hiện hành; hạ mức tăng dân số tự nhiên dưới 1,78%; huy động trên 95% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 100% trạm xá xã và phòng khám khu vực có bác sỹ. Hạn chế tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 25%; có trên 9.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 80 thôn buôn văn hóa.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đổi mới và nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, củng cố các đoàn thể quần chúng.

Đại hội cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đến năm 2010:

Tổng sản lượng lương thực có hạt là 41.000 tấn, tổng diện tích gieo trồng và nuôi trồng thủy sản 32.500 ha, trong đó: lúa nước hai vụ 3.000 ha; ngô 9.000 ha; sắn 6.000 ha; mè 1.500 ha; thuốc lá 3.000 ha; điều 8.000 ha;  bông vải 1.500 ha; 500 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn bò, heo. Khuyến khích hỗ trợ để đẩy mạnh chương trình “Lai hóa đàn bò, lai kinh tế đàn heo”, 30% đàn bò được lai tạo. Quản lý có hiệu quả tài nguyên rừng trên địa bàn, tiếp tục mở rộng diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ. Hoàn thành việc quy hoạch, sử dụng đất trên địa bàn từng xã, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế và các hộ nông dân trong huyện.

Phát triển một số ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như chế biến sắn, điều, sơ chế thuốc lá, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Xây dựng quy hoạch cụm công nghiệp ở thị trấn Phú Túc, Chư Rcăm, Ia Siơm. Đầu tư có trọng điểm kết cấu hạ tầng, nhất là mạng lưới giao thông, thủy lợi, điện, trường học.

Tiếp tục củng cố thương nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho nông dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho các thành phần khác tham gia thị trường. Mở rộng mạng lưới ngân hàng, tín dụng tới các địa bàn nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn cho các tổ chức và hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, phát triển mạnh dịch vụ bưu chính viễn thông.

Trong năm năm, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về văn hóa - xã hội: Củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở y tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, giảm thiểu các bệnh xã hội như: bệnh lao, phong, bướu cổ, sốt rét trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các chính sách kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, làng văn hóa ở nông thôn. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hoàn thành, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, quan tâm giúp đỡ các đối tượng xã hội như trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người tàn tật… Tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma tuý, ngăn ngừa đại dịch HIV/AIDS xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tăng cường công tác phòng ngừa và giảm dần tai nạn giao thông. Coi trọng củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã. Quan tâm huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng tác chiến và trang bị đồng bộ phương tiện, công cụ, vũ khí, trang phục cho lực lượng làm nhiệm vụ về an ninh chính trị.

Đối với hệ thống chính trị: các cấp ủy Đảng cần phải coi trọng và tiếp tục nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự là “công bộc” của nhân dân, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện tốt phương thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành quản lý, nhân dân làm chủ”. Coi trọng công tác tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, cấp trên. Hoàn thành kế hoạch, chương trình hành động và phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng cấp ủy viên, cán bộ phụ trách. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu gây phiền hà cho dân. Từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị và phương tiện làm việc để phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Chú trọng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngay trong đơn vị, địa phương và đối với từng cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiểm tra chuyên đề, phát hiện, xem xét, kết luận và xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân không để tồn đọng, phát sinh điểm nóng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường các biện pháp củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phấn đấu đến năm 2010 có trên 65% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 60% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; 90% thôn buôn có chi bộ Đảng. Chú ý phát triển Đảng trong lực lượng Đoàn thanh niên, trong đội ngũ giáo viên, lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo kết nạp trên 8% đảng viên mới so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, đồng thời có chính sách hợp lý nhằm thu hút nhân tài từ nơi khác đến, nhất là những người có trình độ khoa học kỹ thuật, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của huyện trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”. Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân để kịp thời triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng đại biểu dân cử trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, có đủ năng lực quản lý và giải quyết tốt những vấn đề của đời sống xã hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò các đoàn thể nhân dân. Cần đổi mới phương pháp vận động các phong trào của đoàn, hội, khắc phục tình trạng quan liêu hành chính trong hoạt động của các đoàn thể. Phấn đấu 100% thôn, buôn, tổ dân phố có tổ chức đoàn thể, đổi mới phương thức hoạt động để thu hút và tập hợp tối đa quần chúng vào các tổ chức hội. Củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh đạt 60%, không có tổ chức yếu, kém. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong nhân dân. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo hướng phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện, phù hợp với truyền thống dân tộc và đời sống xã hội, thực hiện tôn giáo gắn bó với dân tộc, đoàn kết lương giáo cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XIV gồm 39 đồng chí, 11 đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí Huỳnh Thành được bầu làm Bí thư, các đồng chí Phạm Ngọc Xuân, Trần Văn Mạnh và Ksor Pớ được bầu làm Phó bí thư.

Những thành tựu đạt được của đất nước trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực sự là động lực quan trọng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Với định hướng đúng từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Gia Lai và sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân dân trong huyện đã phát huy nội lực và thế mạnh, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi, đoàn kết quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra.

Năm 2007, quân và dân các dân tộc trong huyện tập trung mọi nỗ lực vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ, trong điều kiện nhiều mặt không thuận lợi, nắng hạn vào đầu năm, mưa lũ kéo dài vào cuối năm cùng với giá cả vật tư, các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng cao đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng với sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, nền kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục chuyển biến, đạt được những chỉ tiêu cơ bản do Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ đề ra. Năm 2007, tổng diện tích gieo trồng đạt 34.774 ha, bằng 101,5% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực quy ra thóc đạt 21.866 tấn.

Về chăn nuôi nâng tổng đàn bò lên 55.728 con; đàn heo: 11.754 con; đàn gia cầm trên 79.000 con. Chương trình lai tạo đàn bò có kết quả, tỷ lệ bò lai đạt 9%.

Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện có bước phát triển, các loại dịch vụ hàng hóa đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên 240 tỷ đồng. Các mặt hàng chính sách, trợ cước, trợ giá phục vụ kịp thời, đúng đối tượng, đã cấp trên 226 tấn muối iốt, trợ cước thu mua 3.000 tấn hàng nông sản.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch trên 40,4 tỉ đồng với 123 công trình, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng xã, thị trấn có công trình thủy lợi chú trọng sửa chữa, nạo vét kênh mương cấp 1, 2 bảo đảm việc tưới tiêu cho cây trồng. Đã tiếp nhận và đưa vào khai thác hồ Ia Hdréh, nâng tổng số công trình thủy lợi của huyện lên 7 công trình, cung cấp nước tưới cho 465 ha cây trồng vụ Đông - Xuân và 500 ha cây trồng vụ mùa.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 142 tỉ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 56,5 tỉ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ, toàn huyện có 10.876 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, chiếm 85,2% tổng số hộ.

Về công tác giáo dục - đào tạo đã có nhiều chuyển biến trên các mặt, thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”. Kết thúc năm học 2006- 2007, đã xét công nhận phổ cập trung học cơ sở cho 1 xã, nâng tổng số xã đạt phổ cập trung học cơ sở lên 5 xã, thành lập và đưa vào hoạt động 2 trung tâm học tập cộng đồng ở 2 xã Ia Mlah và Ia Siơm… Trong năm đã đầu tư sửa chữa 50 phòng học, xây dựng mới 11 điểm trường, trang bị mới trên 11 ngàn bộ sách giáo khoa.

Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh. Vận động nhiều cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng các biện pháp tránh thai hiện đại làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,90% (giảm 0,44% so với năm 2006); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 18%.

  Phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư có nhiều tiến bộ, đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn huyện lần thứ nhất; công nhận 5.456 gia đình văn hóa. Mạng lưới truyền thanh, truyền hình phục vụ tốt nhu cầu nghe nhìn của nhân dân, tăng thời lượng phát sóng chương trình thời sự địa phương. Triển khai và thực hiện Chương trình 134/CP, đến năm 2007 đã hoàn thành việc sửa chữa và làm mới 872 nhà ở cho các đối tượng chính sách. Hoàn thành 33 giếng khoan tập trung cho 33 thôn, buôn. Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, tỷ lệ đói nghèo toàn huyện đã giảm xuống còn 27,7% đạt 155% kế hoạch (giảm 7,81% so với năm 2005).

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ huyện đặc biệt coi trọng công tác giữ vững, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng. Sau vụ việc ngày 10, 11-4-2004, tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các đoàn thể, các cơ quan chức năng tham gia vận động quần chúng, xử lý các điểm nóng về an ninh - chính trị. Triển khai bóc gỡ các cơ sở ngầm của tổ chức phản động FULRO, Tin Lành Đê Ga, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo người trốn đi Campuchia, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Trong tháng 2, 3 năm 2006, một số đối tượng cầm đầu cốt cán thuộc các xã: Uar, Ia Siơm, Chư Rcăm, Chư Đrăng tổ chức cuộc họp bàn việc chuẩn bị biểu tình vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11-2006 tại bờ sông Ba. Bằng tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ và được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời vụ biểu tình bạo loạn.

Ngày 1-2-2007, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01, ngày 7-2-2001, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII về “Phòng chống bạo loạn” và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1588, ngày 24-9-2004, của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện phụ trách thôn, buôn, tổ dân phố”, Thường trực Huyện ủy đã có những nhận định đánh giá: trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị tuy ổn định, khả năng biểu tình, bạo loạn trên địa bàn huyện khó có thể xảy ra, nhưng các yếu tố bất ổn về an ninh chính trị vẫn còn như các đối tượng FULRO, tổ chức Tin Lành Đê Ga phục hồi hoạt động việc lôi kéo, lừa phỉnh quần chúng trốn đi Campuchia vẫn có thể xảy ra; các tranh chấp, mâu thuẫn hình thành điểm nóng an ninh chưa được giải quyết; hoạt động tôn giáo vẫn còn phức tạp; hệ thống chính trị cơ sở tuy đã được củng cố song còn nhiều yếu kém, chưa đủ sức giải quyết các tình huống an ninh chính trị. Đó là những nguy cơ gây mất ổn định về an ninh chính trị, do vậy Đảng bộ huyện, chính quyền các cấp không được lơ là, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động FULRO, Tin Lành Đê Ga. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ngành chức năng, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị phụ trách thôn, buôn tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, không để bọn phản động “FULRO, Tin Lành Đê Ga” hoạt động trở lại, kích động, lôi kéo quần chúng cũng như gây nên các điểm nóng về an ninh nông thôn. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng cầm đầu trong tổ chức phản động “FULRO - Tin lành Đê Ga”. Nhờ có sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhiều ngành, đơn vị và quần chúng nhân dân nên đã nhanh chóng ổn định tình hình, tạo điều kiện tiếp tục duy trì phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật được quan tâm chỉ đạo, công tác giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; công tác điều tra, xét xử được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu tố của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu kém chưa khắc phục kịp thời như:

- Sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, năng suất, chất lượng thấp. Chăn nuôi phát triển chưa mạnh; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Tỷ lệ đói nghèo tuy có giảm nhưng chưa thật sự vững chắc.

- Chất lượng dạy và học không đồng đều giữa các vùng, việc triển khai mô hình Trung tâm học tập cộng đồng còn lúng túng, khó khăn. Mạng lưới y tế cơ sở chưa đủ mạnh, chất lượng khám và điều trị còn hạn chế, sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong hoạt động y tế còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn xã vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp có thể gây mất ổn định an ninh chính trị. Việc quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở một số xã còn thiếu chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh chưa được các cấp cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn coi trọng lãnh đạo củng cố, kiện toàn, sắp xếp và đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Xây dựng các chương trình hành động của cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tiến hành củng cố, kiện toàn một số đảng ủy, chi bộ, chỉ định bổ sung cấp ủy viên, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ban, đoàn thể của huyện và các xã từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2007, đã kết nạp 102 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, công nhận đảng viên chính thức cho 75 đồng chí, thành lập 9 chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ xã. Trong đó xóa được 4 buôn “trắng” chi bộ đảng, nâng tổng số thôn, buôn trong toàn Đảng bộ huyện có chi bộ lên 82/128 thôn, buôn. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện thực hiện tốt công tác phụ trách và giúp đỡ các thôn, buôn, tổ dân phố trọng điểm.

Chính quyền huyện, xã từng bước được kiện toàn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên tất cả các ngành, lĩnh vực và xã, thị trấn. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được tập trung củng cố, bộ máy tinh gọn, hoạt động có chất lượng. Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Cùng với bộ máy chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đi vào chiều sâu, phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các hội viên. Các đoàn thể đã chú trọng đến việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp quần chúng đi đôi với chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua các đoàn thể, nhiều phong trào vận động quần chúng được triển khai sâu rộng. Đáng chú ý là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở các khu dân cư”, phong trào “Tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, xây dựng quê hương giàu đẹp”; “Dạy tốt, học tốt, sức khỏe tốt”... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã mở nhiều cuộc thi tìm hiểu các vấn đề về kinh tế, chính trị và lịch sử của đất nước, của dân tộc, có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm sâu rộng trong tuổi trẻ như cuộc thi kể chuyện “Âm vang Điện Biên Phủ”; “76 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn”. Đặc biệt trong đợt triển khai sinh hoạt chính trị tiếp lửa truyền thống “Mãi mãi tuổi hai mươi” cho 34 tổ chức cơ sở đoàn thu hút 11.569 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động từ thiện, các quỹ hội được duy trì và phát triển, góp phần tích cực vào việc cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các hộ nghèo làm kinh tế...

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân, viên chức, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm và phát triển kinh tế gia đình, dấy lên các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Vận động công nhân viên chức tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện tổ chức; cuộc thi tìm hiểu về “Đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu về các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, “Từ Đại hội đến Đại hội” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức... thu hút đông đảo công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia. Do vậy, phong trào công nhân, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ 2003- 2008, đã giới thiệu 344 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng và đã có 277 đồng chí được kết nạp.

Hội Phụ nữ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa phong trào phụ nữ lên một bước mới với các hình thức phong phú và hiệu quả như phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, quyên góp quỹ tình thương, chăm lo công tác hậu phương quân đội. Hội luôn chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tích cực chống các tệ nạn xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về kiến thức cuộc sống, về chế độ, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hơn mười năm (1996 - 2007), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, kinh tế - xã hội của huyện Krông Pa đã có bước phát triển mạnh mẽ, khoảng cách chênh lệch giữa các vùng được thu hẹp dần, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần; nạn đói kinh niên và dịch bệnh không còn là những hiểm họa đối với cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong huyện, quốc phòng - an ninh từng bước được tăng cường và giữ vững. Những thành tựu đạt được trong những năm đổi mới là nền tảng để Đảng bộ và nhân dân Krông Pa vững bước trên con đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Krông Pa “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.


: Files
Files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
Files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
Files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
Files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
Files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương