Ban chỉ ĐẠo liên ngành trung ưƠng về VỆ sinh an toàn thực phẩMtải về 51.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích51.54 Kb.
#417

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH

TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 241 /KH-BCĐTƯVSATTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016KẾ HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 7/1/2016 của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 629/QĐ- BNN-QLCL ngày 02/03/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Căn cứ thực tế công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến tình hình năm 2016. Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) sẽ được triển khai như sau:

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2016: “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp luôn được quan tâm, có những chiến dịch cao điểm được triển khai và đã đạt được một số kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn bán và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo ATTP vẫn còn bức xúc nổi cộm khi việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa triệt để, tỷ lệ mẫu rau chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn cao, tình trạng lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi thủy sản ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 cần tập trung giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm một cách căn cơ, từ gốc: bắt đầu từ khâu thúc đẩy, mở rộng sản xuất nông sản an toàn, đồng thời tạo dựng thị trường cho việc tiêu thụ sản phẩm an toàn, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung tạo đột phá, chuyển biến ở 4 lĩnh vực chính: chất cấm trong chăn nuôi; hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản; thuốc BVTV và phân bón hữu cơ, phân bón khác. Nhằm tiếp nối các kết quả đã đạt được trong năm 2015, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương chọn chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 là “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.
II. MỤC TIÊU:

1. Giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy sản; đồng thời, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, đặc biệt là các chợ đầu mối, cung ứng rau, thịt, nông sản.

3. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ rau, thịt mất an toàn thực phẩm


III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:

- Thời gian: 15/04/2016 đến 15/5/2016.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn quốc.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2016 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng ATTP và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn nói chung và rau, thịt nói riêng.

Chú ý đến các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của UBND các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội, trách nhiệm của cộng đồng bao gồm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn.

Với chủ đề chính của năm 2016 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai như sau:1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”:

- Tại Trung ương: Các thành viên Ban chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành tham dự hội nghị, lễ phát động “Tháng hành động” năm 2016 của các địa phương.

- Tại địa phương: Các địa phương tổ chức hội nghị, lễ phát động triển khai “Tháng hành động” ở tất cả các tỉnh/ thành phố, quận/huyện, xã/phường.

Thời gian: Từ ngày 15/4 đến 20/4/2016


2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm (xem phụ lục I)

Tại Trung ương:

- Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo diễn đàn trao đổi sâu rộng giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm rau, thịt theo pháp luật. Quản lý kinh doanh rau, thịt trong các chợ đầu mối, cửa hàng chuyên doanh, các siêu thị, chợ bán lẻ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu rau, thịt.

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức khoa học về VSATTP, tác hại của thực phẩm không an toàn; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; mở rộng diện tích trồng rau an toàn, tăng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm, tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó công khai tên các cơ sở cung cấp các sản phẩm rau, thịt không đảm bảo an toàn và biểu dương các cơ sở cung cấp sản phẩm rau, thịt đảm bảo an toàn.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của UBND các cấp, trách nhiệm của cộng đồng bao gồm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và bảo đảm an toàn thực phẩm rau, thịt nói riêng.

Tại địa phương:

Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm. Đặc biệt huy động hệ thống loa truyền thanh xã phường tham gia tuyên truyền an toàn thực phẩm.2.2. Đối tượng ưu tiên truyền thông:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế/giết mổ, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh rau, thịt.

- Chính quyền các cấp, ban quản lý chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Người tiêu dùng.2.3. Nội dung truyền thông:

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu dùng rau, thịt an toàn: Nói không với chất cấm trong chăn nuôi; thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia; vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến rau, thịt, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

- Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để đăng trên website của các Bộ, ngành.3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 (xem Phụ lục II).

3.1. Tại Trung ương: Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm địa phương, quy định trách nhiệm của chính quyền cơ sở cấp quận/huyện, xã/phường trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến từ rau, thịt trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến từ rau, thịt việc thực hiện các cam kết bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.

Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, các đoàn thanh, kiểm tra nhận xét, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg và việc triển khai Tháng hành động năm 2016 đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP từ Trung ương đến địa phương.3.2. Tại địa phương:

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2016 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tháng hành động tại địa phương và thực hiện từ tuyến tỉnh đến quận/huyện, phường/xã; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP Trung ương; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã xây dựng.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức đầy đủ thành phần đủ quyền lực, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến rau, thịt. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt đã được xếp loại C trong các đợt kiểm tra theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/1/2014 về việc quy định việc kiểm tra cơ sỏ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Công tác báo cáo tổng kết Tháng hành động:

Kết thúc Tháng hành động năm 2016, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các địa phương và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, báo cáo kết quả hoạt động (theo mẫu đính kèm) về Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương (Cục An toàn thực phẩm) số 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (04) 38464489 số máy lẻ 5070; Fax: (04) 38463739

Email: phongtruyenthong@vfa.gov.vn trước ngày 25/5/2016 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

V. NGUỒN LỰC:

1. Kinh phí.

- Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu dân số và y tế.

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương, Bộ, ngành hoặc của các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.2. Tài liệu.

  • Đĩa tiếng: Sử dụng Thông điệp của Tháng hành động năm 2015.

  • Đĩa hình: Sử dụng Thông điệp của Tháng hành động năm 2015.

- Các địa phương chủ động xây dựng tài liệu truyền thông cho địa phương dựa trên tài liệu tham khảo đăng trên trang điện tử của Cục ATTP (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và tài liệu nhân bản do Chi cục ATVSTP cung cấp.
VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI.

1. Cơ quan chủ trì:

1.1. Tại Trung ương:

- Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP (Bộ Y tế là cơ quan thường trực, đặt tại Cục ATTP)1.2. Tại địa phương:

- Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các tỉnh/thành phố.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, xã, phường.

- Cơ quan thường trực: Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Chi cục ATTP, phòng Y tế quận, huyện, Trung tâm y tế quận, huyện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.2. Cơ quan phối hợp:

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.3. Các tổ chức, đoàn thể, quần chúng:

Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ, Hội Khoa học kỹ thuật ATTP Việt Nam; Hiệp hội Thực phẩm chức năng, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai Tháng hành động.


VII. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 và phân công tổ chức triển khai thực hiện.  • Tại Trung ương: Trước ngày 25/03/2016

  • Tại địa phương: Trước ngày 30/03/2016

2. Cấp phát tài liệu: Trước ngày 30/3/2016

3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền:            Từ 01/04 đến 15/05/2016.

4. Tổ chức Lễ phát động, Hội nghị, Hội thảo: Từ 15/04 đến 20/04/2016.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra:                        Từ 15/04 đến 15/05/2016.

6. Báo cáo, tổng kết:                                       Từ 15/05 đến 25/05/2016.


Nơi nhận:

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- PTT Vũ Đức Đam (để b/c);

- VP Chính phủ (để b/c);

- Các bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương;

- Các cơ quan, tổ chức tại mục 2, 3 phần IV của Kế hoạch này;

- Thành viên BCĐTƯ về VSATTP;

- Viện kiểm nghiệm ATVSTP QG, DD, VSYTCC, Pasteur Nha trang, VSDT Tây nguyên;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các Chi cục ATVSTP;

- Báo SKĐS, Trung tâm TTGDSK Bộ Y tế;

- VP Bộ Y tế , Vụ KHTC, Vụ PC, TTr Bộ;

- website Bộ Y tế, website Cục ATTP;

- Lưu: VT, ATTP.
KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Nguyễn Thị Kim Tiến
Каталог: data -> 2016
2016 -> Kính gửi : Các đại lý bán vé máy bay Khu vực miền Bắc
2016 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
2016 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2016 -> 1. Tên hàng theo khai báo: 22#&Chất độn chất xúc tác lưu hóa cao su. Mediaplast pm/P
2016 -> Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-cp ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu
2016 -> TỈnh hà giang
2016 -> Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ y tế
2016 -> Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2016 -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
2016 -> Danh sách các cơ sở bị xử phạt tháng 4 năm 2016 Công ty tnhh xuất nhập khẩu An toàn

tải về 51.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương