Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004


Cơ sở dữ liệu quan hệ và lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệtải về 1.04 Mb.
trang11/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.04 Mb.
#87
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

3. Cơ sở dữ liệu quan hệ và lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ


Ở trên, chúng ta đã nói đến các lược đồ quan hệ đơn lẻ và các quan hệ đơn lẻ. Một cơ sở dữ liệu quan hệ thường gồm nhiều quan hệ với các bộ giá trị trong các quan hệ được liên kết với nhau theo nhiều cách. Trong phần này chúng ta sẽ định nghĩa một cơ sở dữ liệu quan hệ và một lược đồ cơ sở dữ liệu uan hệ. Một lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ S là một tập hợp các lược đồ quan hệ S = {R1, R2, …., Rn} và một tập các ràng buộc toàn vẹn. Một trạng thái cơ sở dữ liệu quan hệ (hoặc một cơ sở dữ liệu quan hệ) DB của S là một tập hợp các trạng thái quan hệ DB = {r1, r2, …., rn} sao cho mỗi ri là một trạng thái của Ri và sao cho các trạng thái quan hệ ri thoả mãn các ràng buộc toàn vẹn chỉ ra trong tập các ràng buộc toàn vẹn.

Ví dụ, Hình vẽ 3.2 trình bày một lược đồ cơ sở dữ liệu CÔNGTY và hình vẽ 3.3 Trình bày một cơ sở dữ liệu công tyNHÂNVIÊN(Họđệm, Tên, Mã số NV, Ngày sinh, Địa chỉ, Giới tính, Lương, Mã số NGS, Mã số ĐV)

ĐƠNVỊ(Tên ĐV, Mã số ĐV, Mã số NQL, Ngày bắt đầu)

ĐƠNVỊ_ĐỊAĐIỂM(Mã số ĐV, Địa điểm ĐV)

DỰÁN(Tên DA, Mã số DA, Địa điểm DA, Mã số ĐV)

NHÂNVIÊN_DỰ ÁN(Mã số NV, Mã số DA, Số giờ)

PHỤTHUỘC(Mã số NV, Tên PT, Giới tính, Ngày sinh, Quan hệ)

Hình 3.2 : Lược đồ cơ sở dữ liệu công ty.

NHÂNVIÊN

MãsốNV

Họđệm

Tên

Ngàysinh

Địachỉ

Giớitính

Lương

MãsốNGS

MãsốĐV
NV001Vân

12/02/79

Hà Nội

Nam

3000

NV002

5
NV002

Trần Đức

Nam

14/02/66

Hà Nội

Nam

4000

NV061

5
NV010

Hoàng

Thanh

05/08/79

Nghệ An

Nữ

2500

NV014

4
NV014

Phạm

Bằng

26/06/52

Bắc Ninh

Nam

4300

NV061

4
NV016

Nguyễn

Sơn

14/08/73

Hà Nam

Nam

3800

NV002

5
NV018

Vũ Hương

Giang

26/03/83

Phú Thọ

Nữ

2500

NV002

5
NV025

Trần Lê

Hoa

15/05/80

Phú Thọ

Nữ

2500

NV014

4
NV061

Hoàng

Giáp

02/05/47

Hà Nội

Nam

5500

Null

1ĐƠNVỊ

Mã số ĐV

Tên ĐV

Mã số NQL

Ngày bắt đầu
5

Nghiên cứu

NV002

15/09/2000
4

Hành Chính

NV014

24/06/1997
1

Lãnh đạo

NV061

25/01/1992
ĐƠNVỊ_ĐỊAĐIỂM

Mã số ĐV

Địa điểm ĐV
1

Hà Nội
4

Hà Nội
5

Nam Định
5

Hà Nội
5

Bắc Ninh
DỰÁN

Tên DA

Mã số DA

Địa điểm DA

Mã số ĐV
DA01

1

Hà Nội

5
DA02

2

Nam Định

5
DA03

3

Bắc Ninh

5
DA04

10

Hà Nội

4
DA05

20

Hà Nội

1
DA06

30

Hà Nội

4
NHÂNVIÊN_DỰ ÁN

Mã số NV

Mã số DA

Số giờ
NV001


NV001


NV016


NV018


NV018


NV002


NV002


NV002


NV002


NV010


NV010


NV025


NV025


NV014


NV014


NV061


PHỤTHUỘC

Mã số NV

Tên PT

Giới tính

Ngày sinh

Quan hệ
NV002

Giang

Nữ

04/05/1997

Con
NV002

Bình

Nam

25/10/1994

Con
NV002

Hoa

Nữ

03/05/1969

Vợ
NV014

Lan

Nữ

28/02/1953

Vợ
NV001

Bình

Nam

04/01/1999

Con
NV001

Hòa

Nữ

04/01/1999

Con
NV001

Hương

Nữ

05/05/1981

Vợ

Hình 3.3 : Cơ sở dữ liệu công ty

Trong một lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ, các thuộc tính biểu diễn cùng một khái niệm thế giới thực có thể (hoặc không) có cùng tên như nhau trong các quan hệ khác nhau. Ngược lại, các thuộc tính biểu diễn các khái niệm khác nhau có thể có tên như nhau trong các quan hệ khác nhau.

Trong một số phiên bản trược của mô hình quan hệ, người ta yêu cầu rằng các thuộc tính biểu diễn cùng một khái niệm của thế giới thực thì phải có tên như nhau trong mọi quan hệ. Điều đó sẽ gây ra khó khăn khi cùng một khái niệm thế giới thực được sử dụng trong các vai trò khác nhau.

Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data definition language DDL) để định nghĩa lược đồ cơ sở dữ liêu quan hệ. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay hầu như sử dụng SQL cho mục đích này.

Các ràng buộc toàn vẹn được chỉ ra trên một lược đồ cơ sở dữ liệu và được tôn trọng làm thoả mãn trên mỗi trạng thái cơ sở dữ liệu của lược đồ này. Ngoài các ràng buộc miền và ràng buộc khoá còn có thêm các ràng buộc được xem như một phần của mô hình quan hệ: ràng buộc toàn vẹn thực thể và ràng buộc toàn vẹn quy chiếu.tải về 1.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương