Bac lieu university faculty of education field trip reporttải về 2.56 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2022
Kích2.56 Mb.
#53689
  1   2   3   4   5
bao cao thuc te


BAC LIEU UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION
---oOo---

FIELD TRIP REPORT


A FIELD TRIP TO THE NORTHERN SIDE OF VIETNAM


Major: English Linguistic and Literature


Student’s name: Ha Kieu Phuong
Academic Year 2021 – 2022

BAC LIEU UNIVERSITY


FACULTY OF EDUCATION

FIELD TRIP REPORT

A FIELD TRIP TO THE NORTHERN SIDE OF VIETNAM

Major: English Linguistic and Literature

Supervisor: NGUYỄN VĂN ÚT
Student’s name: HA KIEU PHUONG
Student’t ID: 197220201053
Class: 13DTA2


Academic Year 2021– 2022


EDUCATION FACULTY
SUBJECT: ENLISH LINGUISTIC AND LITERATURETHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

EVALUATION SHEET FOR STUDENT'S FIELD TRIP REPORT
(For lecturer 1)
- Full name of lecturer 1:..............................................
- Full name of student: Class: 13DTA2

Score

Comments
………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Lecturer 1
(Sign and write full name)

EDUCATION FACULTY


SUBJECT: ENLISH LINGUISTIC AND LITERATURE

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

EVALUATION SHEET FOR STUDENT'S FIELD TRIP REPORT
(For lecturer 2)

- Full name of lecturer 2: ......................................................


- Full name of student: Class: 13DTA2Score

Comments
………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….


tải về 2.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương