BỘ y tế Số: 61 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 132.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích132.83 Kb.


BỘ Y TẾ


Số: 61 /BC-BYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


BÁO CÁO

Công tác Y tế tháng 01 năm 2016

(từ ngày 18/12/2015 đến ngày 17/01/2016)


Kính gửi: Văn phòng Chính phủ


I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 01 NĂM 2016

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng

- Tả (A00): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc.

- Thương hàn (A01): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc.

- Sốt xuất huyết (A90): Trong tháng ghi nhận 5.287 trường hợp mắc tại 40 tỉnh/TP, không ghi nhận trường hợp tử vong. So với tháng trước, số mắc giảm 73,5%, so với cùng kỳ năm 2015, số mắc tăng 225%.

- Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng ghi nhận 05 trường hợp mắc, không ghi nhận tử vong. So với cùng kỳ năm 2015 (04 trường hợp mắc/0 trường hợp tử vong) số mắc tăng 01 trường hợp.

- Viêm màng não do não mô cầu (A39): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc.

- Cúm A (H5N1): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc.

- Tay chân miệng: Trong tháng ghi nhận 1.272 trường hợp mắc tại 49 tỉnh/TP, không ghi nhận tử vong. So với cùng kỳ năm 2015 (1.551 trường hợp mắc/01 trường hợp tử vong) số mắc cả nước giảm 18,0 %, tử vong giảm 01 trường hợp.

2. Hoạt động Y tế dự phòng

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BYT về việc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 09/QĐ-BYT ngày 06/01/2016 về việc thành lập Hội đồng khoa học về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong công tác phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2018; Công điện số 21/CĐ-BYT ngày 14/01/2016 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành: Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng (Tờ trình số 1215/TTr-BYT ngày 31/12/2015) và Quyết định sửa đổi Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Hướng dẫn vận chuyển mẫu bệnh phẩm; Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Hướng dẫn khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh. Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hà Nội và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP. Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII. Hoàn thiện các dự án thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2016-2020. Chỉ đạo các địa phương về tăng cưởng kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh qua cửa khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm dịch y tế tại một số tỉnh và tập huấn sử dụng phần mềm kiểm dịch y tế; Xây dựng Hướng dẫn giám sát và phòng chống cúm gia cầm lây sang người; Hướng dẫn địa phương triển khai cơ chế hải quan một cửa tại 03 tỉnh/TP: Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh ngày 12/01/2016; Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm dịch y tế năm 2015 và triển khai kế hoạch kiểm dịch năm 2016 ngày 18/01/2016 tại TP. Hà Nội. Kiểm tra công tác cuối năm Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh. Kiểm tra công tác tiêm chủng tại tỉnh Quảng Trị, Cà Mau.3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS

3.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS

Tính đến ngày 15/01/2016, do số người nhiễm HIV tử vong báo cáo bổ sung tăng cao, nên số người nhiễm HIV còn sống sẽ giảm đi so với các báo cáo trước đây, cụ thể: số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 227.154 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 84.469 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 86.643 trường hợp. Chi tiết các số liệu tháng 01/2016, tháng 12/2015, tháng 1/2015 như sau:Nội dung

báo cáo

Tháng 01/2016

(18/12/2015 đến 15/01/2016)

Tháng 12/2015

( 17/11/2015 đến 17/12/2015)

Tháng 01/2015

( 18/12/2014 đến 17/01/2015)

Số người nhiễm HIV (gồm cả số mới xét nghiệm và số xét nghiệm từ trước)

1.125

642

1.310

Số bệnh nhân AIDS (gồm số mới trong tháng và số chuyển AIDS báo cáo bổ sung)

791

219

2.515

Số tử vong do AIDS (gồm số tử vong trong tháng và số tử vong tử trước báo cáo bổ sung)

119

19

521

So với tháng 12/2015: Số người có HIV được phát hiện tăng 1,75 lần (483 trường hợp). Số trường hợp bệnh nhân AIDS báo cáo tăng 3,61 lần (572 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo tăng 6,26 lần (100 trường hợp).

So sánh với cùng kỳ năm trước: Số người có HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 1/2016 giảm 14,1% (185 trường hợp). Số trường hợp bệnh nhân AIDS báo cáo giảm 68,5% (1724 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo giảm 77,2% (402 trường hợp).3.2. Tình hình điều trị Methadone

- Số cơ sở điều trị Methadone:

- Số tỉnh, thành phố triển khai đề án:

- Tổng số bệnh nhân đang điều trị:

- Số bệnh nhân đạt liều duy trì:

- Số bệnh nhân đang dò liều:


240

57

43.79224.699

19.093


3.2. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế trình Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2015. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán thuốc ARV từ Quỹ bảo hiểm y tế và Thông tư qui định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS sử dụng thuốc ARV. Tiếp tục xây dựng Hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; kế hoạch hướng dẫn khung kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm tuyến tỉnh. Hoàn thiện định hướng nghiên cứu khoa học 2016-2020; Quy chế phối hợp hoạt động giữa hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Thành lập Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế thẩm định tài liệu đào tạo về điều trị methadone cho bác sỹ và dược sỹ. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về Chương trình Methadone, về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015.

Tổ chức Hội thảo xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản về khám chữa bệnh HIV/AIDS do bảo hiểm y tế chi trả ngày 06/01/2016 tại TP. Hà Nội. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 ngày 14/01/2016 tại TP. Hà Nội.

4. Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm

4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng xảy ra 08 vụ ngộ độc thực phẩm làm 637 người mắc, 619 người đi viện và có 01 trường hợp tử vong. Về căn nguyên: 03/08 vụ do vi sinh vật, 02/08 vụ do độc tố tự nhiên và còn 03/08 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc. Tính từ ngày 17/12/2015 - 17/01/2016 toàn quốc đã xảy ra 08 vụ ngộ độc thực phẩm với 637 người mắc, 619 người đi viện và 01 trường hợp tử vong.4.2. Tình hình triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Ban hành Quy chuẩn Việt Nam về Dầu thực vật; Hướng dẫn việc thu hồi sản phẩm thực phẩm không bảo đảm chất lượng An toàn thực phẩm; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2013/TT-BYT ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.Tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015. Chỉ đạo Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. Phối hợp với C74-Bộ Công an, Cục Quản lý thị trường và Chi Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bắt giữ lô hàng bánh kẹo, ô mai nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với Văn phòng Chính Phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp bàn về dự thảo Chương trình phối hợp giám sát an toàn thực phẩm. Tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về hồ sơ công bố các sản phẩm thực phẩm chức năng Omega 3.

Triển khai đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Thân năm 2016 tại tỉnh/TP: Hòa Bình, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Hà Nội. Phối hợp với Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Thân năm 2016. Kiểm tra đột xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Ngôi Sao Việt; Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh tại TP. Hồ Chí Minh.5. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất thải y tế. Tham mưu đang trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về An toàn lao động, Vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục hoàn thiện Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động. Rà soát, tổng hợp, hoàn thiện 04 Nghị định: Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động; Quy định kỹ thuật An toàn lao động, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Triển khai kế hoạch chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp và các chương trình cấp Bộ về phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế, vệ sinh yêu nước; đề xuất hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông đường bộ với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia. Xây dựng Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải cho bệnh viện và cơ sở thuộc hệ dự phòng. Hợp tác với KOSHA về An toàn vệ sinh lao động. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Tai Mũi Họng Trung ương. Tổng kết công tác phòng chống thương tích, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2011-2015, kế hoạch 2016-2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Y học Hiện đại

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011). Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh; Quy định chi tiết về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; Mức chi phí các hoạt động sơ cấp cứu, quy định tổ chức các hoạt động cứu nạn trên mạng đường bộ cao tốc; Quy định giường điều trị ban ngày, danh mục bệnh điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện giường điều trị ban ngày đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành về việc áp dụng quy định phân tuyến, chuyển tuyến kỹ thuật trong khám chữa bệnh và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến Bảo hiểm y tế; phê duyệt Quyết định cấp phép hoạt động của Trung tâm y tế than Khu vực Vàng Danh, Mạo Khê, Trạm Y tế Học viện chính trị Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Gia Lâm. Tổ chức Lễ Công bố dịch vụ công mức độ 4 về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức Tập huấn hướng dẫn xử trí phản ứng nặng sau tiêm chủng cho 15 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng. Kiểm tra các Bệnh viện: Hữu Nghị, Nội tiết Trung ương, Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Nhi Trung ương.2. Công tác Y dược Cổ truyền

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 Quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy định cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Hướng dẫn kê đơn thuốc Y học cổ truyền; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới; Quy định điều kiện buôn bán Dược liệu.

Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/TP đề nghị khẩn trương triển khai làm các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y theo quy định tại Thông tư 29/2015/TT-BYT. Tổ chức Tổ công tác triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược liệu có dấu hiệu là hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tổng kết 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN lĩnh vực y dược cổ truyền. Tổ chức Hội nghị củng cố, xây dựng hệ thống lưu thông cung ứng dược liệu tại Hà Nội. Hội thảo thực trạng sử dụng và chất lượng nguồn nhân lực y dược cổ truyền tại TP. Đà Nẵng. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và xây dựng Đề án giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch Hành động về Dự phòng và Kiểm soát Ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2020, Hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cô đỡ thôn bản, Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phần LMAT, phụ khoa và nam học. Tổng hợp báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em năm 2015 của Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về y tế và Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ 63 tỉnh/thành phố.C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch - Tài chính

Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-BYT ngày 08/01/2016 thực hiện nội dung y tế trong Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; Báo cáo số 09/BC-BYT ngày 08/01/2016 Tổng kết 5 năm thực hiện Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2015. Nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức tối đa của khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong, tâm thần của Nhà nước; Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với một số đơn vị sự nghiệp y tế chuyên ngành đặc thù của Nhà nước; Hướng dẫn việc đăng ký, phân loại và điều chỉnh việc phân loại đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Quy định thống nhất giá dịch vụ y tế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; Hướng dẫn thí điểm về phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Kế hoạch Quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong tình hình mới và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của dự án Quân dân y kết hợp giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Vụ Khoa giáo Văn xã -Văn phòng Chính phủ rà soát sửa đổi, bổ sung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới Y tế cơ sở trong tình hình mới. Phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn tất danh mục vốn đầu tư năm 2016. Hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài nguồn vốn Dự án Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Viện Công nghệ thông tin. Làm việc với Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về y tế cơ sở và kết hợp Quân dân y. Tổ chức thẩm định Dự án xử lý chất thải bệnh viện: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Viện Y học biển, Viện Bỏng Lê Hữu Trác.Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2015, kế hoạch 2016 và nhiệm vụ chủ yếu 2016-2020.

2. Công tác Bảo hiểm Y tế

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư: Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người bị bệnh lao; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ y tế, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế; hoàn thiện dự thảo Quy chế vận hành, khai thác và áp dụng danh mục dùng chung trong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế; Hoàn thiện Kế hoạch triển khai tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016. Làm việc với Tập đoàn FPT, Tập đoàn Viettel và Tập đoàn VNPT về ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác bảo hiểm y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Tham gia Đoàn Giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội về thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tại tỉnh Bình Phước và Cà Mau. Tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Dân trí về những quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2016.3. Công tác Quản lý Dược

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BYT ngày 02/01/2016 sửa đổi Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT về GMP bao bì dược phẩm. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư: Doanh nghiệp tổ chức trung tâm phân phối thuốc; Quy định Quyền xuất, nhập khẩu thuốc của doanh nghiệp FDI; Công bố danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam được xác định theo mã số hàng hóa; Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc phóng xạ; Hướng dẫn hoạt động quảng cáo thuốc; Hướng dẫn ghi nhãn thuốc; Quy định về quản lý mỹ phẩm; Hướng dẫn thi hành tổ chức thực hiện thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước; Quy định về đấu thầu mua thuốc; Danh mục thuốc đấu thầu; Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/TP về việc tăng cường giám sát tiêm chủng vắc xin dịch vụ, cung cấp danh sách các cơ sở được nhà nhập khẩu cung ứng vắc xin Pentaxim. Họp Hội đồng xét duyệt Công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, Đợt 1 năm 2016. Họp Hội đồng xét duyệt vắc xin, sinh phẩm y tế. Tổ chức Hội thảo “Vắc xin Việt Nam – Phát triển và hội nhập” tại Hà Nội. Họp lấy ý kiến của các doanh nghệp phía Bắc và phía Nam đối với Dự thảo Luật dược sửa đổi do Uỷ Ban Các vấn đề xã hội của Quốc Hội tổ chức.

4. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế

Bộ Y tế nghiên cứu, phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình (giai đoạn 2); Trường Đại học Y Hải Phòng; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Hải Phòng; phê duyệt thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo mở rộng nâng cấp Bệnh viện Da liễu Trung ương với quy mô 150 giường nội trú. Họp Thẩm định chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án Chợ Rẫy và Thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành. Tổ chức Họp Ban soạn thảo Thông tư vị trí, chức danh nghề nghiệp cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế. Họp Hội đồng xếp hạng đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế.5. Công tác Tổ chức cán bộ

Bộ Y tế phê duyệt Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng Quy chế hoạt động Ban quản lý dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt nhật. Tổ chức Lễ công bố thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa tại Đồng Nai. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế.Tổ chức lễ ký cam kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa. Thẩm định đề án tuyển dụng đào tạo nhân lực Cơ sở 2 - Bệnh viện Việt Đức. Kiểm tra đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại các tỉnh/TP.

6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học công nghệ

Bộ Y tế ban hành văn bản số 244/BYT-K2ĐT ngày 15/01/2016 góp ý Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và dự thảo Quyết định ban hành khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Y tế làm việc với Trường Đại học Y tế công cộng về công tác đào tạo nhân lực y tế và khoa học công nghệ. Tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ xét chọn giải thưởng Kovalevskaia năm 2015. Phối hợp Đài truyền hình Việt Nam (kênh VTV1), Cổng thông tin điện tử Chính phủ thực hiện phóng sự truyền thông về nghiên cứu, phát triển vắc xin bại liệt bất hoạt IPOVAC tại Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Họp thẩm định Đề án thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Bộ Y tế. Giám sát nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Tim Tâm Đức; giám sát các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai. Tổ chức đoàn giám sát đào tạo nhân lực y tế tại Cần Thơ, An Giang, Hải Dương, Nam Định và Thanh Hóa.

7. Công tác Công nghệ thông tin

Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định: số 5477/QĐ-BYT ngày 23/12/2015 Về việc phê duyệt dự án "Triển khai cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia cơ quan Bộ Y tế"; số 5423/QĐ-BYT ngày 18/12/2015 về việc ban hành Thẻ khám bệnh, chữa bệnh điện tử dùng cho người tham gia bảo hiểm y tế trong phạm vi dự án “Thí điểm áp dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong quản lý bệnh nhân bảo hiểm y tế”; số 5570/QĐ-BYT 29/12/2015 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại cơ quan Bộ Y tế; số 5614/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016; Kế hoạch hành động số 1212/KH-BYT ngày 31/12/2015 Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện….

Họp Hội đồng chuyên gia đánh giá Mô hình kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp tục triển khai dự án Thí điểm áp dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong quản lý bệnh nhân bảo hiểm y tế.

8. Công tác Pháp chế

Bộ Y tế xem xét, phê duyệt Kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sỹ gia đình giai đoạn 2016-2020; Quy chế quản lý, xây dựng, nâng cấp, sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Y tế. Xây dựng Đề án tăng cường năng lực đầu tư cho cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ quan quản lý Nhà nước về năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; báo cáo triểu khai thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực năm 2015 và chuẩn bị triển khai thi hành các luật có hiệu lực năm 2016.

Phối hợp với các Bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương đối với dự án Luật về máu và tế bào gốc. Rà soát văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, pháp lệnh được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

9. Công tác Truyền thông và Thi đua khen thưởng

Bộ Y tế tổ chức truyền thông về Hội nghị Tri ân người Hiến ghép tạng. Phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao hướng dẫn hoạt động báo chí cho đoàn phóng viên thuộc kênh truyền hình BBC Science thực hiện phóng sự phim tài liệu tìm hiểu về nguyên nhân ảnh hưởng của căn bệnh và kinh nghiệm điều trị y tế tại Việt Nam. Xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2016. Tổng hợp danh sách các đơn vị xét cờ Chính phủ và Cờ Bộ Y tế năm 2015 trình Hội đồng. Thẩm định Hồ sơ khen thưởng của các đơn vị chuẩn bị trình Hội đồng thi đua, khen thưởng.10. Công tác Thanh tra

Bộ Y tế đã ban hành Kết luận thanh tra số 282/KL-TTrB ngày 25/12/2015 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về y tế trường học tại tỉnh Phú Thọ, Kết luận thanh tra số 02/KL-TTrB ngày 07/01/2016 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Y tế.

Trong tháng 01/2016, Bộ Y tế đã nhận được 117 đơn thư­­­­­ khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 59 đơn đề nghị/phản ánh, 25 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo. Một số nội dung khiếu nại/phản ánh như: công tác khám chữa bệnh (73 đơn), hành chính và phòng chống tham nhũng (25 đơn), lĩnh vực bảo hiểm y tế (02 đơn), lĩnh vực Dược (05 đơn), lĩnh vực An toàn thực phẩm (01 đơn), nội dung khác (11 đơn). Trong số 117 đơn thư chỉ có 03 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 97 đơn; Lưu đơn 17 đơn gồm đơn nặc danh, đơn không có chữ ký hoặc địa chỉ của người đứng đơn); đang xử lý, giải quyết 03 đơn.

Tiếp tục triển khai 03 Đoàn thanh tra, kiểm tra: công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế Hà Nội về an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, chất lượng thuốc, quản lý chất thải y tế và việc chấp hành các quy định về hành nghề y tư nhân; việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và Bệnh viện Châm cứu Trung ương.11. Công tác Hợp tác quốc tế

Bộ Y tế chuẩn bị cho đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 138 Ban Chấp hành toàn cầu của WHO tại Thụy Sĩ và tham dự Cuộc họp đàm phán điều 9 và 10 của Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chuẩn bị các đề xuất về hội nhập quốc tế, ngoại giao y tế toàn cầu... đề xuất các chương trình, dự án ODA y tế giai đoạn 2016-2020.

Tiến hành các thủ tục để cử các đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị về tài khoản y tế, tiêm chủng, viêm gan B... của WHO tại nước ngoài. Phối hợp đón đoàn Nhật vào Việt Nam tham quan học tập về quản lý an ninh y tế.

12. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Bộ Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh/TP đề nghị kiểm kê kho phương tiện tránh thai đến ngày 31/12/2015. Xây dựng Dự thảo hướng dẫn thực hiện Kế hoạch năm 2016 chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho các tỉnh/TP. Báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Phê duyệt đề cương chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Phối hợp với Viện Hoa học giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hoạt động giáo dục giới-bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THPT giai đoạn 2012-2015 tại tỉnh Hòa Bình.

13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ

Bộ Y tế đã ban hành: Chỉ thị Tết số 01/CT-BYT ngày 19/1/2016 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân; Kế hoạch số 40/KH-BYT ngày 19/01/2016 về các sự kiện và hội nghị ngành Y tế do Lãnh đạo Bộ chủ trì trong Quý I/2016, Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016 của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ. Tổng hợp Báo cáo kết quả triển khai Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Trung ương năm 2015, kế hoạch năm 2016; Tổ chức họp rà soát tình hình triển khai các Đề án Bộ Y tế xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu 2016-2020; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Bảo hiểm y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Bộ Y tế năm 2015, gặp mặt các cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu tại Cơ quan Bộ và chuẩn bị một số hoạt động khác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tiếp tục theo dõi và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân qua Đường dây nóng của Bộ Y tế, Fanpage của Lãnh đạo Bộ.


II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Tăng cường chỉ đạo các Đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác năm 2015 và kế hoạch xây dựng các Đề án trong năm 2016.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện triển khai mạnh mẽ Đề án giảm tải bệnh viện, Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; ứng dụng cộng nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ đạo tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điểm mới trong Thông tư về giá dịch vụ y tế tính đúng tính đủ các yếu tố chi phí; vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đoàn kiểm tra việc thực hiện: Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; công tác hành nghề khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân; chất lượng vắc xin. Tăng cường công tác giám sát tiêm chủng, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực phòng tai biến sản khoa, nâng cao chất lượng bệnh viện và kiểm soát an toàn thực phẩm; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khách sạn nơi đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nghỉ. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu, sân bay quốc tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và các bệnh mùa thu đông.

Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu 2016-2020; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Bảo hiểm y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 ngày 14/01 tại Hà Nội.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2016

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Công tác Y tế Dự phòng

Tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông về tiêm chủng 2014-2016 theo Quyết định số 4282/QĐ-BYT ngày 21/10/2014 của Bộ Y tế.2. Công tác An toàn thực phẩm

Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Quy chuẩn Việt Nam. Triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Thân năm 2016. Tiếp tục triển khai Dự án Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia cơ quan Bộ Y tế.3. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế, đặc biệt công tác quản lý chất thải y tế tại các địa phương. Triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng 16 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Công tác Y học Hiện đại

Tiếp tục hoàn thiện Thông tư trong lĩnh vực khám chữa bệnh và Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến. Tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện cuối năm kết hợp với kiểm tra việc thực hiện Đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.2. Công tác Y dược Cổ truyền

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc mua bán và sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thông báo các sai phạm và đề nghị biện pháp xử lý đối với các cơ sở vi phạm.3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Triển khai các hoạt động thuộc Đề án Mục tiêu Quốc gia và ngân sách EU năm 2015. Giám sát hỗ trợ hoạt động thẩm định tại các tỉnh có nhiều tử vong mẹ; việc lồng ghép và liên kết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV và STI, phòng lây truyền mẹ - con tại một số tỉnh trọng điểm HIV.C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch- Tài chính

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các Thông tư hướng dẫn về kế hoạch - tài chính trong lĩnh vực y tế.2. Công tác Bảo hiểm Y tế

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.3. Công tác Quản lý Dược

Tiếp tục hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án và thực hiện kiểm tra giám sát hậu mãi theo quy định, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thông tin quảng cáo thuốc, chất lượng thuốc.4. Công tác Trang thiết bị và Công trình Y tế

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý Trang thiết bị y tế trình Chính phủ và xây dựng các Thông tư hướng dẫn. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị về điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo các quy định mới.5. Công tác Tổ chức Cán bộ

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Thẩm định Đề án vị trí việc làm của các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo sau đại học đặc thù ngành Y tế, Nghị định Chính phủ quy định về kết hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành trong đào tạo nhân lực y tế.7. Công tác Công nghệ thông tin

Tiếp tục hoàn thiện Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Tiếp tục thực hiện nội dung liên quan đến dự án Telemedicine thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh; xây dựng dự án Hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.8. Công tác Pháp chế

Bộ Y tế tiến hành rà soát văn bản để hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo; Tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật máu và tế bào gốc; Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia…9. Công tác Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, các cơ quan truyền thông đại chúng để xử lý và cung cấp các thông tin y tế.10. Công tác Thanh tra

Tiếp tục triển khai thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quản lý chất thải y tế, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, hành nghề y tư nhân, các dịch vụ về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, sử dụng các phương tiện tránh thai, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số tỉnh/TP. trực thuộc Trung ương.11. Công tác Hợp tác Quốc tế

Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Bộ Y tế của EC và các hoạt động của Ban Thư ký Ban Điều phối Quốc gia toàn cầu tại Việt Nam (CCM).12. Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Hoàn thiện dự thảo Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ.13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuẩn bị trả lời chất vấn của cử tri và xử lý các ý kiến phản ánh đến đường dây nóng, Fanpage của Bộ Y tế. Công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và kế hoạch các chuỗi hoạt động của ngành Y tế từ nay đến ngày 27/02/2016.

Trên đây là Báo cáo công tác y tế tháng 01 năm 2016 của Bộ Y tế, kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

- VPCP: Vụ TH, KGVX;

- VP TW Đảng, Ban TGTW, Ban TCTW;

- Bộ: KHĐT, TC; Tổng cục Thống kê;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB, Đại diện VPB tại TP. HCM;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đảng ủy Bộ Y tế;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, VPB1.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Viết Tiến
: LegalDoc -> Lists -> OperatingDocument -> Attachments
Attachments -> BỘ y tế Số: 1172 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1411/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1516/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ giang
Attachments -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Attachments -> Ubnd tỉnh hà giang ban chỉ ĐẠo cung ứng đIỆN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương