BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang27/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
#39052
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28Số thứ tự phụ gia

127

Tên tiếng Việt

:

Indigotin (xanh chàm) (*)

INS:

132

Tên tiếng Anh

:

Indigotine

ADI:

0-5

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

300


Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

300


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


Rau, cñ ng©m dÊm, dÇu, n­íc muèi

500


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

450


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

450


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


Mï t¹c

300


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Thøc ¨n cho trÎ em d­íi 1 tuæi

50


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

300


R­îu tr¸i c©y

200
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tự nhiên

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 73015

Nhóm chất màu

:

Họ Indigo

Tên khác

:

CI Food Blue 1; IndigocarmineSố thứ tự phụ gia

128

Tên tiếng Việt

:

Isomalt

INS:

953

Tên tiếng Anh

:

Isomalt

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Chất độn, chống đông vón, nhũ hoá, làm bóng, chất ngọt tổng hợp
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúSữa lên men (nguyên kem), có xử lý nhiệt sau lên men

GMP


Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ

GMP


Thủy sản, sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

GMP


Thủy sản, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

GMP


Dầu trộn, gia vị (bao gồm các chất tương tự muối)

GMP


Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

GMP


Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

GMP


Số thứ tự phụ gia

129

Tên tiếng Việt

:

Isopropyl xitrat

INS:

384

Tên tiếng Anh

:

Isopropyl Citrates

ADI:

0-14

Chức năng

:

Chống oxy hóa, bảo quản, tạo phức kim loại
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúDầu bơ, váng sữa

100

17Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ)

200


Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ

200


Nước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác

200


Số thứ tự phụ gia

130

Tên tiếng Việt

:

Kali adipat (các muối)

INS:

357

Tên tiếng Anh

:

Potassium Adipates

ADI:

0-5

Chức năng

:

Điều chỉnh độ axit
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúKẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga...

GMP


Nước giải khát có ga

1000


Nước giải khát không ga

1000


Bia và nước giải khát chế biến từ mạch nha

GMP


Số thứ tự phụ gia

131

Tên tiếng Việt

:

Kali alginat

INS:

402

Tên tiếng Anh

:

Potassium Alginate

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Làm dày, nhũ hoá, ổn định
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúSữa lên men (nguyên kem), có xử lý nhiệt sau lên men

5000


Bơ và bơ cô đặc

GMP


Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

300


Nước quả ép thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

2500


Số thứ tự phụ gia

132

Tên tiếng Việt

:

Kali ascorbat

INS:

303

Tên tiếng Anh

:

Potassium Ascorbate

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Chống oxy hoá
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúDầu và mỡ không chứa nước

GMP


Bơ và bơ cô đặc

GMP

52Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

50


Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

GMP


Rượu vang

GMP


Số thứ tự phụ gia

133

Tên tiếng Việt

:

Kali axetat (các muối)

INS:

261

Tên tiếng Anh

:

Potassium Acetates

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Điều chỉnh độ axit
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúDầu và mỡ không chứa nước

GMP


Bơ và bơ cô đặc

GMP

52Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

GMP
Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 5.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương