BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang25/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
#39052
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28Số thứ tự phụ gia

108

Tên tiếng Việt

:

Este của sucroza với các axít béo

INS:

473

Tên tiếng Anh

:

Sucrose Esters of Fatty acids

ADI:

0-16

Chức năng

:

Nhũ hoá, ổn định, làm dày
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúĐồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)

5000


Kem thanh trùng, xử lý nhiệt độ cao (UHT), kem tách béo

GMP


Phomát đã chế biến

10000


Các sản phẩm tương tự sữa bột và bột kem

10000


Mỡ và dầu thực vật

5000


Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga...

10000


Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm

10000


Bánh nướng và các sản phẩm bánh nướng thông thường

GMP


Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ và đã xử lý nhiệt

5000

15Thủy sản, sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

10000


Thủy sản, sản phẩm thủy sản được chế biến dạng lên men, đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

10000


Thủy sản, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

10000


Đường trắng và đường vàng dạng: saccaroza, fructoza, glucoza, xyloza

5000


Viên xúp và nước thịt

5000


Nước chấm và các sản phẩm tương tự

10000


Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

5000


Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

5000


Cà phê, chè, nước uống có dược thảo và các loại đồ uống từ ngũ cốc, không kể nước uống từ cacao

5000


Snack được chế biến từ ngũ cốc

10000


Số thứ tự phụ gia

109

Tên tiếng Việt

:

Este Metyl (hoặc Etyl) của axit Beta-Apo-8'-Carotenic (*)

INS:

160f

Tên tiếng Anh

:

Beta-Apo-8'-Carotenic Acid, Methyl Or Ethyl Ester

ADI:

0-5

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chóThøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

200


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


S÷a lªn men (nguyªn kem), kh«ng xö lý nhiÖt sau lªn men

100


C¸c s¶n phÈm t­¬ng tù phom¸t

GMP


B¬ vµ b¬ c« ®Æc

100


Margarin vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù (VD: hçn hîp Margarin vµ b¬)

1000


DÇu vµ mì kh«ng chøa n­íc

25
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Họ caroten

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 40825

Nhóm chất màu

:
Tên khác

:

CI Food Orange 7.Số thứ tự phụ gia

110

Tên tiếng Việt

:

Etyl maltol

INS:

637

Tên tiếng Anh

:

Ethyl Maltol

ADI:

0-2

Chức năng

:

Điều vị, ổn định
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúĐồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)

200


Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh putđing, sữa chua hoa quả hoặc có hương liệu...)

200


Cacao, sô cô la và các sản phẩm tương tự

1000


Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga...

200


Kẹo cao su

1000


Các sản phẩm bánh nướng

200


Nước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác

200


Cà phê, chè, nước uống có dược thảo và các loại đồ uống từ ngũ cốc, không kể nước uống từ cacao

200


Rượu vang

100

93Số thứ tự phụ gia

111

Tên tiếng Việt

:

Etyl p-Hydroxybenzoat

INS:

214

Tên tiếng Anh

:

Ethyl p-Hydroxybenzoate

ADI:

0-10

Chức năng

:

Bảo quản
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúCác sản phẩm tương tự phomát

500

27Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh putđing, sữa chua hoa quả hoặc có hương liệu...)

120

27Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ)

1000

27Quả khô

800

27Quả ngâm dấm, dầu, nước muối

800

27Quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

800

27Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả

1000

27Hoa quả ngâm đường

1000

27Rau, củ ngâm dấm, dầu, nước muối

1000

27Kẹo cao su

300

27Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga...

2000

27Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm

300

27Các sản phẩm bánh nướng

300

27Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú ướp muối, sấy khô, xay nhỏ chưa xử lý nhiệt

GMP

27Đường trắng và đường vàng dạng: saccaroza, fructoza, glucoza, xyloza

100

27Nước chấm và các sản phẩm tương tự

1000

27Nước rau, quả ép

1000

27Necta rau quả

200

27Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

100

27Nước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác

1000

27Rượu vang

1000

23,96Snack được chế biến từ ngũ cốc

300

27

Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 5.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương