BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang17/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
#39052
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28Số thứ tự phụ gia

68

Tên tiếng Việt

:

Caroten tự nhiên (chiết xuất từ thực vật) (*)

INS:

160aii

Tên tiếng Anh

:

Natural Extracts (carotenes)

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

GMP


C¸c lo¹i phom¸t

600


Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

GMP


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

GMP


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

120


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

120


ThÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó t­¬i d¹ng xay nhá

1000


C¸c s¶n phÈm c¸, ®éng vËt nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai xay nhá ®«ng l¹nh

GMP


N­íc chÊm d¹ng s÷a (VD: n­íc sèt mayonne, n­íc sèt sal¸t)

GMP


N­íc chÊm kh«ng cã s÷a (VD: t­¬ng cµ chua, t­¬ng ít, n­íc chÊm cã kem)

GMP


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

2000


R­îu tr¸i c©y

GMP


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

25
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tự nhiên

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 40800

Nhóm chất màu

:

Họ caroten

Tên khác

:

CI Food Orange 5.Số thứ tự phụ gia

69

Tên tiếng Việt

:

Carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó (bao gồm Furcellaran)

INS:

407

Tên tiếng Anh

:

Carrageenan and its Na, K, NH4 salts (includes Furcellaran)

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Làm dày, nhũ hoá, ổn định
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúSản phẩm sữa lên men và sữa có chất rennet (nguyên chất) không kể đồ uống từ sữa

5000


Sữa lên men (nguyên kem), không xử lý nhiệt sau lên men

150


Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi

GMP


Thủy sản, sản phẩm thủy sản xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

GMP

21Các sản phẩm cá, động vật nhuyễn thể, giáp xác, da gai xay nhỏ đông lạnh

GMP


Thủy sản, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

GMP


Dầu trộn, gia vị (bao gồm các chất tương tự muối)

GMP

51Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

3000


Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

GMP


Nước quả ép thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

3000


Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

1000


Cà phê, chè, nước uống có dược thảo và các loại đồ uống từ ngũ cốc, không kể nước uống từ cacao

GMP


Rượu vang

GMP


Số thứ tự phụ gia

70

Tên tiếng Việt

:

Chất chiết xuất từ Annatto (*)

INS:

160b

Tên tiếng Anh

:

Annatto Extracts

ADI:

0-0,065

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúĐồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)

50

8Sữa lên men (nguyên kem), không xử lý nhiệt sau lên men

50


Các sản phẩm tương tự phomát

70

74Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh putđing, sữa chua hoa quả hoặc có hương liệu...)

100


Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả

200


Cacao, sô cô la và các sản phẩm tương tự

25

9Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga...

25

9Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm

30

9Bánh có sữa, trứng

15

9Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú lên men, xay nhỏ chưa xử lý nhiệt

50

9Thủy sản, sản phẩm thủy sản xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

30

9Thủy sản, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

15

9,22Nước chấm dạng sữa (VD: nước sốt mayonne, nước sốt salát)

100

8Nước chấm không có sữa (VD: tương cà chua, tương ớt, nước chấm có kem)

100

8Nước quả ép thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

GMP


Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

GMP


Nước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác

50


Bia và nước giải khát chế biến từ mạch nha

GMP

96Rượu vang

GMP
Chú thích (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tự nhiên

Chỉ số màu

:

C.I. (1975) No. 75120

Nhóm chất màu

:

Họ Carotene

Tên khác

:


Số thứ tự phụ gia

71

Tên tiếng Việt

:

Chất chiết xuất từ Quillaia

INS:

999

Tên tiếng Anh

:

Quillaia Extracts

ADI:

0-5

Chức năng

:

Tạo bọt
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúNước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác

1500
Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 5.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương