BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang13/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
#39052
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28Số thứ tự phụ gia

39

Tên tiếng Việt

:

Canthaxanthin (*)

INS:

161g

Tên tiếng Anh

:

Canthaxanthine

ADI:

0-0,03

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

GMP


C¸c lo¹i phom¸t

GMP


Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

GMP


DÇu, mì vµ mì thÓ nhò t­¬ng (d¹ng n­íc trong dÇu)

GMP


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

200


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


Rau, cñ kh«

8,2


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

GMP


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

50


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

GMP


Thøc ¨n tr¸ng miÖng lµm tõ ngò cèc (VD: b¸nh put®ing g¹o, b¸nh put®ing tõ bét s¾n...)

GMP


C¸c lo¹i b¸nh n­íng

GMP


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó ­íp muèi, xay nhá ch­a xö lý nhiÖt

1000


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

GMP


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n chÕ biÕn d¹ng lªn men, ®ãng hép, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

100


§­êng tr¾ng vµ ®­êng vµng d¹ng: saccaroza, fructoza, glucoza, xyloza

GMP


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

100


N­íc qu¶ Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

5


Necta qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

5


N­íc gi¶i kh¸t cã ga

GMP


N­íc gi¶i kh¸t kh«ng ga

5


Bia vµ n­íc gi¶i kh¸t chÕ biÕn tõ m¹ch nha

5


R­îu vang

5


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

GMP
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tự nhiên

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 40850

Nhóm chất màu

:

Họ caroten

Tên khác

:

CI Food Orange 8.Số thứ tự phụ gia

40

Tên tiếng Việt

:

Canxi alginat

INS:

404

Tên tiếng Anh

:

Calcium Alginate

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Làm dày, ổn định, nhũ hóa, chống tạo bọt
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúSữa bơ (nguyên kem)

6000


Sữa lên men (nguyên kem), có xử lý nhiệt sau lên men

5000


Dầu và mỡ không chứa nước

5000


Rau củ đã xử lý bề mặt

GMP


Thủy sản, sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

5000


Sản phẩm trứng đông lạnh

6000


Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

300


Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

5000


Rượu vang

4000


Số thứ tự phụ gia

41

Tên tiếng Việt

:

Canxi ascorbat

INS:

302

Tên tiếng Anh

:

Calcium Ascorbate

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Chống oxy hoá
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúDầu và mỡ không chứa nước

GMP


Bơ và bơ cô đặc

GMP

52Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ

GMP


Thủy sản, sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

400


Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi

50


Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

3000


Nước quả cô đặc (dạng lỏng hoặc dạng rắn)

300


Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

GMP


Rượu vang

GMP


Số thứ tự phụ gia

42

Tên tiếng Việt

:

Canxi axetat

INS:

263

Tên tiếng Anh

:

Calcium Acetate

ADI:

CXĐ

Chức năng

:

Bảo quản, điều chỉnh độ axit, ổn định, làm dày
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúĐường trắng và đường vàng dạng: saccaroza, fructoza, glucoza, xyloza

1500


Thức ăn bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng

GMP


Số thứ tự phụ gia

43

Tên tiếng Việt

:

Canxi benzoat

INS:

213

Tên tiếng Anh

:

Calcium Benzoate

ADI:

0-5

Chức năng

:

Bảo quản
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chúSữa lên men (nguyên kem), có xử lý nhiệt sau lên men

50

12Quả ngâm dấm, dầu, nước muối

1000


Hoa quả ngâm đường

1000


Rau, củ ngâm dấm, dầu, nước muối

2000


Rau thanh trùng pasteur đóng hộp, đóng chai hoặc đóng túi

1000


Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã xử lý nhiệt

1000


Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú ướp muối, sấy khô, xay nhỏ chưa xử lý nhiệt

1000


Thủy sản, sản phẩm thủy sản sơ chế, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

2000


Thủy sản, sản phẩm thủy sản ngâm dấm, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

2000


Viên xúp và nước thịt

1000


Nước chấm và các sản phẩm tương tự

1000


Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

2000


Nước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác

1000


Cà phê, chè, nước uống có dược thảo và các loại đồ uống từ ngũ cốc, không kể nước uống từ cacao

600


Rượu vang

100
Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 5.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương