BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39282
1   2   3   4   5   6   7   8
Radix Asparagi cochinchinensis

10

 

 

 

 

 

 

292

Thiên nam tinh

N

Rhizoma Arisaemae

15

25

 

 

 

 

 

293

Thiên niên kiện

N

Rhizoma Homalomenae occultae

 

15

 

 

 

 

 

294

Thổ bối mẫu

B-N

Bulbus pseudolarix

 

13

 

 

 

 

 

295

Thổ hoàng liên

B-N

Rhizoma Thalictri

 

15

 

 

20

 

 

296

Thổ phục linh

N

Rhizoma Smilacis glabrae

10

 

 

 

 

15

vi sao

297

Thỏ ty tử

B

Semen Cuscutae

10

 

 

 

27

 

 

298

Thông bạch

N

Radix et Folium Allii

15

30

 

 

 

 

 

299

Thông thảo

B-N

Medulla Tetrapanacis

 

14

 

 

 

 

 

300

Thục địa

N

Radix Rehmanniae glutinosae praeparata

 

10

 

 

 

35

nấu từ sinh địa

301

Thương lục

B-N

Radix Phytolaccae

 

25

 

 

 

30

sao với giấm

302

Thương truật

B

Rhizoma Atractylodis

 

15

25

30

 

 

 

303

Thuyền thoái

B-N

Periostracum Cicadidae

10

 

 

 

 

 

 

304

Tiền hồ

B

Radix Peucedani

 

20

 

 

25

 

 

305

Tiểu hồi

B - N

Fructus Foeniculi

10

 

15

 

 

 

 

306

Tiểu mạch

N

Fructns Tritici aestivi

12

 

 

 

 

 

 

307

Tô diệp

N

Folium Perillae

12

 

 

 

 

 

 

308

Tô mộc

N

Lignum sappan

 

18

 

 

 

 

 

309

Tô ngạnh

N

Caulis Perillae

10

 

 

 

 

15

vi sao

310

Tô tử

N

Fructus Perillae frutescensis

12

 

15

 

 

10

sao qua

311

Toàn phúc hoa

B

Flos Inulae

10

 

 

 

 

 

 

312

Toàn yết

B-N

Scorpio

13

 

 

 

 

 

 

313

Trắc bách diệp

B-N

Cacumen Platycladi

12

 

20

35

 

 

 

314

Trạch tả

B-N

Rhizoma Alismatis

 

15

 

 

20

 

 

315

Tràm

N

Ramulus cum Folium Melaleucae

15

 

 

 

 

 

 

316

Trâm bầu

N

Folium et Cortex Combreti quadrangulae

20

 

 

 

 

 

 

317

Trần bì

N

Pericarpium Citri reticulatae perenne

10

 

18

 

 

18

vi sao

318

Trân châu mẫu

B

Margarita

15

 

 

 

 

20

nghiền bột

319

Trầu không

N

Folium Piperis betles

21

 

 

 

 

 

 

320

Tri mẫu

B

Rhizoma Anemarrhenae

 

15

 

 

20

 

 

321

Trinh nữ (Xấu hổ)

N

Herba Mimosae pudicae

 

15

 

 

 

 

 

322

Trinh nữ hoàng cung

N

Folium Crini latifolii

 

13

 

 

 

 

 

323

Trư linh

B

Polyporus

 

15

 

 

 

 

 

324

Trúc diệp

B-N

Folium Bambusae vulgaris

10

 

 

 

 

 

 

325

Trúc nhự

N

Caulis bambusae in taeniis

13

 

 

 

 

 

 

326

Tử thảo

B

Radix Lithospermi

15

 

 

 

 

 

 

327

Tử uyển

B

Radix Asteris

 

15

 

 

25

 

 

328

Tục đoạn

B-N

Radix Dipsaci

 

15

 

 

15

 

 

329

Tỳ bà diệp

N

Folium Eriobotryae japonicae

 

18

 

 

23

 

 

330

Tỳ giải

B-N

Rhizoma Dioscoreae

 

15

 

 

 

 

 

331

Uy linh tiên

B

Radix et Rhizoma Clematidis

 

20

 

 

 

 

 

332

Uy linh tiên nam

N

Herba Rhinacanthi

 

30

 

 

 

 

 

333

Vàng đắng

N

Caulis Coscinii fenestrati

 

28

 

 

 

 

 

334

Viễn chí

B

Radix Polygalae

10

 

20

 

25

25

rút lõi

335

Vỏ rụt (Nam mộc hương)

N

Cortex Ilicis

20

25

 

 

 

 

 

336

Vông nem

N

Folium Erythrinae

 

15

20

 

 

 

 

337

Vừng đen

N

Semen Sesami

10

 

20

 

 

 

 

338

Xạ can (Rẻ quạt)

N

Rhizoma Belamcandae

 

20

 

 

 

 

 

339

Xạ đen

N

Herba Ehretiae asperulae

20

30

 

 

 

 

 

340

Xà sàng tử

B-N

Fructus Cnidii

13

 

15

 

 

 

 

341

Xa tiền tử

B-N

Semen Plantaginis

10

 

 

 

15

 

 

342

Xích đồng nam

N

Herba Clerodendri infortunati

15

 

 

 

 

 

 

343

Xích thược

B

Radix Paeoniae

 

15

 

 

15

 

 

344

Xuyên bối mẫu

B

Bulbus Fritillariae

10

 

 

 

 

 

 

345

Xuyên khung

B-N

Rhizoma Ligustici wallichii

 

15

 

 

22

23

vi sao

346

Xuyên luyện tử

N

Fructus Melia toosendan

 

17

 

 

 

 

 

347

Xuyên tâm liên

N

Herba Andrographitis paniculatae

12

 

 

 

 

 

 

348

Xuyên tiêu

B - N

Fructus Zanthoxyli

10

 

 

 

 

 349

Ý dĩ

B-N

Semen Coicis

10

 

20

 

 

 

 


tải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương