BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39282
1   2   3   4   5   6   7   8
Ramulus Cinnamomi

10

 

 

 

 

15

vi sao

243

Quế nhục

N

Cortex Cinnamomi

 

15

 

 

 

 

 

244

Quy bản

N

Carapax Testudinis

10

 

25

 

 

 

Tán bột

245

Rau đắng đất

N

Herba Glinus oppositifolius

15

 

 

 

 

 

 

246

Rau má

N

Herba Centellae asiaticae

15

 

 

 

 

 

 

247

Râu mèo

N

Herba Orthosiphonis spiralis

15

 

 

 

 

 

 

248

Râu ngô

N

Styli et Stigmata Maydis

10

 

 

 

 

 

 

249

Rau sam

N

Herba Portulacae oleraceae

 

15

 

 

 

 

 

250

Ráy gai

N

Rhizoma Lasiae spinosae

 

25

 

 

 

 

 

251

Rễ nhàu

N

Radix Morindae citrifoliae

20

25

15

 

 

 

 

252

Sa nhân

N

Fructus Amomi

 

15

 

 

 

20

bóc vỏ, đập nhỏ

253

Sa sâm

B

Radix Glehniae

12

18

 

 

 

 

 

254

Sài đất

N

Herba Wedeliae

10

15

 

 

 

 

 

255

Sài hồ

B

Radix Bupleuri

 

14

 

 

20

 

 

256

Sâm đại hành

N

Bulbus Eleutherinis subaphyllae

12

 

 

 

 

 

 

257

Sim

N

FoIium, Fructus et Radix Rhodomyrti tomentosae

20

 

 

 

 

 

 

258

Sinh địa

B-N

Radix Rehmanniae glutinosae

 

14

 

 

 

 

 

259

Sinh khương

N

Rhizoma Zingiberis recens

10

25

 

 

 

 

 

260

Sơn thù

B

Fructus Corni officinalis

10

 

 

 

 

15

chưng

261

Sơn tra

B-N

Fructus Mali

 

15

15

 

 

 

 

262

Sử quân tử

N

Fructus Quisqualis

15

25

 

 

 

 

 

263

Tam lăng

B-N

Rhizoma Sparganii

 

15

20

 

 

 

 

264

Tam thất

B

Radix Panasus notoginseng

 

15

 

 

 

 

tán bột

265

Tam thất gừng

N

Rhizoma Stahlianthi thoreli

 

25

 

 

 

 

 

266

Tầm xoọng

N

Herba Atalaniae

15

25

 

 

 

 

 

267

Tầm xuân

N

Herba Rosae multiflorae

15

25

 

 

 

 

 

268

Tân di

B

Flos Magnoliae liliflorae

10

 

 

 

 

20

bỏ lông

269

Tần giao

B

Radix Gentianae macrophyllae

 

15

 

 

 

 

 

270

Tang bạch bì

N

Cortex Mori albae radicis

 

13

 

 

 

15

chưng mật

271

Tang chi

N

Ramulus Mori albae

 

15

 

 

 

 

 

272

Tang diệp

N

Folium Mori albae

 

15

 

 

 

 

 

273

Tang ký sinh

N

Herba Loranthi gracilifolii

 

13

15

 

27

 

 

274

Tang phiêu tiêu

N

Cotheca Mantidis

15

15

 

 

 

 

 

275

Tang thầm (Quả dâu)

N

Fructus Mori albae

10

 

 

 

 

 

 

276

Tạo giác thích

N

Spina Gledischiae australis

 

13

 

27

 

 

 

277

Táo nhân

B-N

Semen Ziziphi mauritianae

 

 

 

25

 

 

 

278

Tế tân

B

Radix et Rhizoma Asari

 

15

 

 

 

 

 

279

Thạch cao (sống) (dược

N

Gypsum fibrosum

 

 

 

 

 

13

đập nhỏ

280

Thạch hộc

B

Herba Dendrobii

 

15

 

 

 

 

 

281

Thạch quyết minh

N

Concha Haliotidis

15

 

 

 

 

22

nung

282

Thạch vĩ

N

Herba Pyrrosiae linguae

15

 

 

 

 

 

 

283

Thạch xương bồ

N

Rhizoma Acori graminei

 

20

 

 

 

 

 

284

Thăng ma

B

Rhizoma Cimicifugae

 

15

 

 

20

 

 

285

Thanh bì

N

Pericarpium Citri reticulatae viridae

 

13

 

 

 

 

 

286

Thảo quả

N

Fructus Amomi aromatici

12

 

 

 

 

20

bóc vỏ,đập nhỏ

287

Thảo quyết minh

N

Semen Cassiae torae

10

 

30

35

 

14

vi sao

288

Thị đế

N

Calyx Kaki

10

 

 

 

 

 

 

289

Thiên hoa phấn

B

Radix Trichosanthis

 

15

 

 

 

 

 

290

Thiên ma

B

Rhizoma Gastrodiae elatae

 

15

 

 

 

 

 

291

Thiên môn đông

Ntải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương